Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De tre sammen med skianlegg i bakgrunnen.
PARADIGMESKIFTE: Styreleder Øyvind Eriksen i Stiftelsen Vi, idrettspresident Berit Kjøll og 1. visepresident Vibecke Sørensen presenterer satsingen som skal skape én idrett med like muligheter for alle. (Foto: Alexander Henningsen, NIF)

Krafttak for paraidretten

Norsk idrett tar sats og lanserer en ny parastrategi for å komme i mål med likestilling og inkludering av funksjonshemmede. Stiftelsen Vi stiller på laget med en ny, søknadsbasert støtteordning.

Ivar Kvistum
Publisert 27.01.2022 10:41

«Én idrett – like muligheter» er tittelen på den nye parastrategien som ble presentert i forbindelse med para-VM i snøsport på Lillehammer.

– Vi ønsker et reelt løft for parasatsingen, i idretten, men også i samfunnet for øvrig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Målet er å skape det Idrettsforbundet kaller et «paradigmeskifte», altså en vesentlig endring med helt nye forutsetninger.

Parautøvere skal så langt det er mulig kunne drive den idretten de selv ønsker, der de selv ønsker, og ut fra egne ambisjoner.

Motiverte organisasjonsledd

Bak ordspillet om para-digmeskiftet ligger en erkjennelse av at det er nødvendig med et nytt krafttak for å skape en likestilt idrettsbevegelse – 15 år etter at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble oppløst og ansvaret for all organisering av paraidrett ble lagt til klubber, kretser og særforbund.

«Siden den gang har det vært gjort en bred innsats i hele idrettsorganisasjonen nasjonalt, regionalt og lokalt. Noen av tiltakene har vært vellykket, andre har ikke gitt de resultatene man hadde ønsket. De feste organisasjonsledd sier at de er motiverte for å få til mer», konstaterer Norges idrettsforbund i det nye strategidokumentet.

Vanskelig rekruttering

Rekruttering, oppfølging og kontinuitet er problemområder i dag som beskrives i strategien. Den slår fast at det blir viktig å kartlegge det reelle potensialet for rekruttering av utøvere mer nøyaktig.

Når dette er vanskelig, er det fordi opplysninger som er nødvendige for både å legge til rette og ikke minst å klassifisere utøvere for rettferdige konkurranser, også regnes som medisinsk og personsensitiv informasjon.

Paraidretten har også i stor grad levd av uoversiktlige og fragmenterte finansieringskilder, ofte i form av kortvarig prosjektstøtte.

For å få funksjonshemmede om bord, må vi legge til rette for enkeltindividet.

Portrett av Berit Kjøll

KOMPLISERT: Idrettspresident Berit Kjøll medgir at det er en stor og vanskelig oppgave å likestille funksjonshemmede i idretten. Men hele bevegelsen stiller seg bak en satsing for endelig å få det til. (Foto: Geir Owe Fredheim, NIF)

Satse lokalt

Idrettspresident Berit Kjøll sier til Handikapnytt at oppgaven med å inkludere paraidretten har vært større og mer sammensatt enn forventet.

– Strategien er en erkjennelse av at dette er komplekst, og det legger vi ikke skjul på, sier Kjøll.

Hun medgir å ikke ha alle svar ennå, men hun er sikker på at innsats gjennom de enkelte idrettslagene på lokalt nivå, blir avgjørende for å lykkes.

– For å få funksjonshemmede om bord, må vi legge til rette for enkeltindividet. Det finnes ingen registre over funksjonshemmede. Derfor blir det så viktig at vi kjenner lokalsamfunnet for å nå ut, sier Kjøll.

Forankret

Idrettspresidenten forteller om en god mottakelse av parastrategien, både eksternt og ikke minst innad i idretten. Det siste henger sammen med at den er grundig forankret med deltakelse fra hele organisasjonen på alle nivåer.

– Denne strategien er resultatet av en omfattende prosess i norsk idrett med involvering hele veien, sier Kjøll.

Nå skal parastrategien løftes fram og gjøres synlig på alle møteplasser i norsk idrett, understreker hun.

Idrettsstyret har applaudert strategien og forventer å bli holdt jevnlig oppdatert om resultater av arbeidet.

Sju satsingsområder

Parastrategien er laget for å nå alle parautøvere, som er mennesker med bevegelses-, syns-, hørsels- og/eller utviklingshemning. Den blinker ut sju ulike satsingsområder.

  • Breddeidrett
  • Toppidrett
  • Kompetanse
  • Kommunikasjon
  • Anlegg
  • Aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger
  • Partnerskap og samarbeidsaktører

Til det siste punktet – om samarbeid – holder Berit Kjøll en vidåpen dør også til funksjonshemmedes organisasjoner.

– Vi inviterer alle gode krefter inn i dette arbeidet for å bidra til at vi kan lykkes. Organisasjonene er mer enn velkommen til å samarbeide, sier Kjøll.

Ny støtteordning

Stiftelsen Vi blir en sentral samarbeidspartner for idrettens parastrategi. Med penger fra Kjell Inge Røkke og Aker-systemet har stiftelsen gjennom flere år vært en viktig økonomisk støttespiller for paraidrett.

I fjor var det åpen konflikt mellom Stiftelsen Vi og Norges idrettsforbund. Men med den nye parastrategien har de to aktørene funnet sammen.

Les mer: NY DIALOG ETTER STRID OM FORSKJELLSBEHANDLING AV PARA-UTØVERE

Med parasatsingen legger Stiftelsen Vi om til en støtteordning som det går an å søke på.

– Den helhetlige parastrategien er basert på grunnleggende premisser om én idrett og like muligheter. For å understøtte idrettens eget endringsarbeid, legger Stiftelsen Vi nå om til en søknadsbasert ordning for tildeling, sier stiftelsens styreleder Øyvind Eriksen i en pressemelding.

Hensikten er å bidra til å rette opp den han beskriver som «den dokumenterte ubalansen i samfunnet som oppleves av mennesker med funksjonsnedsettelse.»

– De som søker må forplikte seg til paraidrettsstrategien, og ha en konkret plan for implementering og gjennomføring av Én idrett i sin organisasjon. Det omfattende strategiarbeidet som er gjort, må resultere i konkrete og varige handlinger.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.