Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nav er opptatt av innovasjon

Av: Ivar Kvistum
Publisert 30.11.2016 11:19

MENINGER: Krabat-leder Fredrik Brodtkorb hevder at Nav ikke tilrettelegger for innovasjon i anskaffelsene. Dette er ikke riktig, skriver Christian Lupke, sjef ved kontor for brukeranskaffelser i Nav, i dette innlegget.

Dette innlegget er en kommentar til denne saken i Handikapnytt: I DENNE BOKA HAR KRABAT-SJEFEN 100 IDEER TIL NYE HJELPEMIDLER

Nav er opptatt av å stimulere markedet til innovasjon. Vi har medvirket til utvikling av metoden for innovative anskaffelser som har blitt en anbefalt metode både nasjonalt og internasjonalt. Nav gjennomfører anskaffelser av hjelpemidler etter denne metoden, hvor dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase vektlegges.

Vi benytter veiledende kunngjøring i alle anskaffelser og tilbyderne blir invitert til én-til-én møter. Vi legger brukernes behov til grunn og stiller funksjonskrav. Konkurransegrunnlaget legges på høring før utlysningen. Gjennom denne metoden har vi avdekket ukjente brukerbehov, og åpnet for nye produkter.

Gjennom årlige leverandørdager inviterer vi leverandører til dialog om utviklingen. Vi ser eksempler på nyetablering av foretak som leverer hjelpemidler og at det tilbys nye hjelpemidler i konkurransene.

I konkurransene er oppfyllelse av brukerbehov sentralt. Kvalitet vektes høyere enn pris, i enkelte anskaffelser så høyt som 80 prosent. Vi inngår rammeavtaler med et rikholdig tilbehørssortiment, og tjenester som utprøving og individuell tilpasning er en del av avtalene.

Nav anskaffer hjelpemidler til en årlig verdi av ca. 5,3 milliarder kroner. Hjelpemidlene Nav anskaffer må være innenfor folketrygdens stønadsområde og Navs virkeområde, og leverandører skal likebehandles, uavhengig av geografisk tilknytning.

Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen er Nav forpliktet til å følge fremgangsmåten for offentlige anskaffelser over fastsatte terskelverdier. I åpne anbudskonkurranser er det forbudt å forhandle om den tilbudte leveransen eller avtalevilkårene, og vi forstår at prosessen kan oppleves som omstendelig og lite fleksibel for leverandørene. Vi ønsker å forenkle og utvikle anbudsprosessene, og tilbakemeldinger fra leverandørene bidrar til dette.

Innovasjon av hjelpemidler skjer ikke bare gjennom anskaffelser. Nav disponerer utviklingsmidler som kan gis til leverandører som utvikler produkter eller tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Utviklingsmidlene gis i hovedsak til forprosjekter, der eventuell videre utvikling og kommersialisering gjennomføres via ordninger i Innovasjon Norge. Målet er å bidra til et mest mulig tilgjengelig samfunn for alle.

Christian Lupke, sjef ved kontor for brukeranskaffelser, Nav


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.