Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Deltakere i fakkeltog. Ung kvinne holder opp plakat med teksten "Stopp Furutun"
STOPP FURUTUN! Budskapet under 3. desember-markeringen i Fredrikstad rettet seg mot en svært omstridt sak i lokalmiljet. (Foto: Jan Kenrick Glad Jackson, NHF Fredrikstad)

Kjemper mot «kjempe-institusjon»

Funksjonshemmedes organisasjoner i Fredrikstad slåss mot kommunens planer om å samle avlastningstilbud for barn og unge på ett sted i det de mener blir en ny institusjon. Torsdag faller avgjørelsen i bystyret.

Ivar Kvistum
Publisert 06.12.2021 16:11

Stopp Furutun!

Dette var en viktig parole da funksjonshemmedes organisasjoner i Fredrikstad markerte FNs internasjonale dag for funksjonshemmede fredag 3. desember.

Den lokale striden om Furutun vekker sterkt engasjement. Kommunen planlegger å samle avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser på ett sted. I dag er tilbudet spredt på fem ulike steder.

Rundt 30 barn og unge voksne fra 5 til 30 år skal motta tjenester i den nedlagte institusjonen Furutun samtidig.

Kommunen regner med å spare sju millioner kroner i året på samlokaliseringen.

Gufs fra fortiden

Motstanderne kaller det et gufs fra fortiden og mener planene bryter med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og krever dem stanset.

Kommunedirektøren mener på sin side at samling av avlastning er en god løsning.

Et flertall i formannskapet gikk sent i november inn for å si ja til planene. Det skjedde, ifølge Fredriksstad Blad, etter at kommunedirektøren la fram nye notater med argumentasjon som utdyper faglige begrunnelser for tiltaket og hvorfor kommunedirektøren mener at Furutun er til barnets beste og i tråd med menneskerettighetene.

I notatet argumenterer kommunedirektøren der det argumenteres for at samlingen på Furutun gir en god løsning. Særlig trekker man fram at en samlokalisering kommer «de dårligst fungerende brukerne» til gode, gjennom bedre utnyttelse av reussursene.

Barnets beste

I notatet imøtegår kommunedirektøren også påstanden om at Furutun blir en institusjon.

«Norge har en historie hvor landet gikk fra de store sentralinstitusjoner i forrige århundre, til mindre, lokale botilbud i dag. Dette forslaget er ingen reversering av den prosessen», skriver kommunaldirektøren i notatet.

Sentralinstitusjonene var botilbud, der mange bodde store deler av livet, mens døgnavlastning for barn og unge er et annet tjenestetilbud, understreker kommunedirektøren.

«Furutun blir en sentralt beliggende institusjon i og for Fredrikstad kommunes befolkning, og ingen skal bo fast i dette tjenestetilbudet. Den faglige vurderingen gjøres ut fra et perspektiv til barnets beste», heter det i notatet.

I formannskapet var det bare Frp som stemte for å droppe samlingen på Furutun. Høyre og KrF fikk heller ikke flertall for et forslag om å sende saken tilbake.

Torsdag 9. desember blir saken endelig avgjort i bystyret.

Rådet: Dropp planene

Mandag hadde Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Fredrikstad ha et ekstraordinært møte, der Furutun-saken var eneste punkt på agendaen. Diretkør for helse og velferd presenterte notatet som tidligere var lagt fram for formannskapet.

Rådet vedtok å anbefale kommunen om å droppe planene om å legge all døgnavlastning i kommunale boliger til Furutun. Videre bes kommunen utvikle alternative tilbud om døgnavlastning i kommunale boliger i Fredrikstad i tråd med statlige føringer.

Rådet anbefaler også at man utvikler et godt samarbeid med dem som skal bruke tilbudet, og med foreldre/pårørende, interesseorganisasjoner, fagfolk og ansatte.

Det siste punktet i rådets vedtak er å anbefale strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for de som i dag ikke har det bra på avlastning.

Pleieperspektivet råder

Rådsleder Karianne Hjørnevik Nes konstaterer at det er stor avstand i tenkning og forståelse mellom rådet, organisasjoner, foreldre og engasjerte fagfolk på den ene siden og kommuneledelsen på den andre.

– Jeg opplever at det i stor grad er pleieperspektivet som råder, og da blir institusjon svaret. Vi har en jobb å gjøre med å få fram at barn med funksjonsnedsettelse skal ha de samme rettigheter som andre barn, sier hun.

Jeg opplever at det i stor grad er pleieperspektivet som råder, og da blir institusjon svaret.

Nå konstaterer rådslederen at det blir opp til flertallet i bystyret torsdag å fatte en beslutning.

– Vi sier det samme som vi har sagt hele tiden. Men de har ikke hørt på oss. Og de har heller ikke forstått hvor viktig denne saken er for oss. Jeg ser at vi må jobbe mer med å øke forståelsen av hva medvirkning på systemnivå innebærer, sier Karianne Hjørnevik Nes.

Massiv kritikk

Langt utenfor Fredrikstads bygrenser lyder kritikken mot Furutun.

Tidligere er planene blitt utsatt, etter blant annet kritikk fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les mer: FREDRIKSTAD UTSETTER SAMLE-AVLASTNING ETTER OMBUD-KRITIKK

Saken har også vært oppe i Stortinget, senest nå i høst da Frp-representant Bård Hoksrud stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren om hun mener Furutun er i tråd med intensjonene for avlastningsboliger for barn.

Statsråd Ingvild Kjerkol (Ap) har ennå ikke besvart spørsmålet, men Hoksrud presenterer sin egen konklusjon i spørsmålsteksten:

«Det å samle avlastningstilbudet rundt 100 barn med funksjonsnedsettelser på en institusjon, synes ikke å være i samsvar med gjeldende nasjonale politiske målsetninger, lovverket og våre internasjonale forpliktelser.»

Han bekymrer seg for at mange folkevalgte lokalt neppe er kjent med sentrale føringer og heller ikke med forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

By uten menneskerettigheter?

Uloba – Independent Living Norge – retter også kritikk mot Furutun-planene. Generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm skriver dette i et nylig leserinnlegg i Fredriksstad Blad:

«Si meg, gjelder ikke menneskerettighetene i Fredrikstad?»

Videre:

«Å planlegge at et bygg skal romme nær 40 funksjonshemmede barn er å planlegge for diskriminering.»

Fredriksstad Blad melder også at et opprop undertegnet av 75 personer og nettverk er sendt til kommunen med krav om å stanse Furutun.

Flere organisasjoner, fagfolk og politikere stiller seg bak oppropet, blant dem personer som er knyttet til nettverkene av funksjonshemmede i Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Oppropet er underskrevet også av både generalsekretær Sunniva Ørstavik og forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund, og forbundsleder Tom Tvedt i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.