Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nygård på en talerstol.
UTSETTER: Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) utsetter Furutun-saken, men er likevel kritisk til måten likestillings- og diskrimineringsombudet har engasjert seg i saken på. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Fredrikstad utsetter samle-avlastning etter ombud-kritikk

Bystyret i Fredrikstad utsetter avgjørelsen om å samle kommunens avlastningstilbud på ett sted etter at likestillings- og diskrimineringsombudet advarte mot løsningen. Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er også Husbanken kritisk.

Av Ivar Kvistum
Publisert 11.05.2020 10:06

Fredrikstad kommunens planer om å bygge opp et samlet avlastningstilbud med 39 rom på Furutun, har utløst skarpe protester og skapt mye debatt.

Funksjonshemmedes organisasjoner lokalt, så vel som rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder at planene i realiteten handler om å bygge opp en ny institusjon for funksjonshemmede barn, stikk i strid med lover og menneskerettskonvensjoner.

Et flertall blant politikerne i kommunen har derimot ment at Furutun blir et godt og faglig forsvarlig tilbud, i rolige og skjermede omgivelser.

Uventet vending

Formannskapet avviste et forslag om å utsette saken. Dermed lå alt til rette for at planene ville bli vedtatt i bystyremøtet i forrige uke. Men saken tok en uventet vending.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hadde skrevet et brev til kommunen der man advarte mot planene. Det fikk kommunaldirektøren til å innstille på å utsette saken, en innstilling som politikerne fulgte.

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier til Fredriksstad Blad at han er lite fornøyd med framgangsmåten til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han hevder brevet fra LDO inneholder faktafeil, i tillegg til at han kritiserer ombudet for ikke å ha innhentet informasjon fra kommunens fagkompetanse.

Ordføreren avviser både at Furutun blir en institusjon og at tilbudet vil bryte med lover og konvensjoner.

Husbanken er kritisk

Men det er ikke bare Likestillings- og diskrimineringsombudet som stiller spørsmål ved Fredrikstads avlastningsplaner. Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er også Husbanken kritisk.

Dette kommer fram når Høie svarer på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bjørnar Laabak (Frp). Representanten uttrykker bekymring for at det planlagte tilbudet bryter med både FNs barnekonvensjon og FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Høie skriver:

«Husbanken har i møte med kommunen signalisert at prosjektets størrelse vil utfordre prinsippene for normalisering og integrering med tanke på finansiering gjennom investeringstilskuddet.»

I spørsmålet viser stortingsrepresentant Bjørnar Laabak til at Fredrikstad vil spare penger på å samle avlastningstjenesten på «færre og større lokasjoner».

«Når Fredrikstad kommune kan planlegge avlastnings- og barnebolig med rom til 39 barn med store funksjonsnedsettelser, adskilt fra den øvrige befolkningen i en nedlagt institusjon, så synes det enten å mangle lovmessige eller andre virkemidler for å sikre at Norge etterlever funksjonshemmede barns rettigheter eller at kommunene ikke i tilstrekkelig grad er kjent med retningslinjene», skriver Laabak.

Ikke flere enn fire barn

I svaret på spørsmålet viser Bent Høie til at Husbanken forutsetter at samlokaliserte boliger er i tråd med Barnekonvensjonen og CRPD.

Han siterer også statens egen veileder for barne- og avlastningsboliger der det slås fast at «boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barna som skal være der».

«Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast», skriver Bent Høie i svaret.

Furutun-prosjektet er altså planlagt med 39 rom.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.