Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

KJEDELIG: Medlemmene av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne syns det er trist å måtte fratre sine verv, men følte at noe måtte gjøres for å markere seg ovenfor kommuneledelsen. På bildet ser du rådsmedlemmene (fra venstre) Claes Gilljam, Ole Martin Hansen, Kristine Lindhøy, Anne Cathrine Vogt, Edel Eide, Kari Melby, Else Marie Knutsen. (Foto: Privat)

Kommunalt råd i Sande trekker seg i protest

Sande kommune i Vestfold står nå uten kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Seks av sju medlemmer har trukket seg fra vervene sine. Det skjer etter at tre personer i kommunen mistet tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Av Stine Slettås Machlar
Publisert 08.01.2019 07:00

– Vi har i flere år følt at det har vært vanskelig å bli hørt av kommunen i saker som opptar oss i rådet. Det gjelder både at vi føler vi ikke blir hørt på saker vi ønsker å ta opp, og at vi blir tatt hensyn til når vi uttaler oss i saker som er forelagt oss.

Det sier leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sande kommune i Vestfold, Claes Gilljam, til Handikapnytt.

Gilljam har sittet som leder for rådet i tre år. Selv om de flere ganger har følt det har vært vanskelig å nå opp til kommuneledelsen og politikerne, toppet problemene seg ifølge lederen før jul 2018.

BPA-håndtering avgjørende

– Det utløsende for vår beslutning om å trekke oss fra våre verv var kommunens behandling av tre brukere av personlig assistanse. Kommunen hadde besluttet å ta fra brukerne hjelpen uten å ta dem med i beslutningen. To av dem fordi de var blitt over 67 år og dermed falt utenfor rettigheten. En fordi de mente vedkommende ikke var egnet til å lede sine assistenter, forklarer Gilljam.

Det utløsende for vår beslutning om å trekke oss fra våre verv var kommunens behandling av tre brukere av personlig assistanse.

– Både i kommunestyret og i formannskapet mente de at dette var en god måte å spare 4,6 millioner i året med å gi dem hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester i stedet, uten å øke bemanningen på disse tjenestene. For meg er det komplett umulig å forstå at de skal klare det, men til tross for rådets innvendinger ble det flertall i kommunestyret for denne nedskjæringen.

I tillegg til disse enkeltvedtakene har rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne lenge vært bekymret for hva som skal skje med kommunens organisering av brukerstyrt personlig assistanse når Sande kommune i 2020 blir slått sammen med Holmestrand.

– Vi har flere ganger etterlyst et arbeid rundt BPA-ordningen når kommunen til neste år slås sammen med Holmestrand. I Sande kan brukerne velge private leverandører i dag, mens de i Holmestrand kun har kommunale ordninger. Dette bekymrer både rådet og brukerne. Men et arbeid for å utrede framtidig organisering og se på en eventuell felles konsesjon har ikke blitt satt i gang. Til tross for at vi har bedt om dette flere ganger, påpeker lederen.

– Kjedelig beslutning å ta

Disse situasjonene gjorde at medlemmene av rådet fikk nok. 18. desember i fjor sendte samtlige medlemmer et brev til kommunens ordfører.

Der varslet de at seks av sju medlemmer trakk seg fra sine verv i protest, og at det siste medlemmet ville søke om fritak fra sitt verv.

– Det er forferdelig kjedelig at vi har måttet ta en slik beslutning. Det fratar oss en mulighet for å ivareta funksjonshemmedes syn i andre saker siste året. Men vi følte dette var så ille at vi måtte gjøre noe drastisk for å markere vår misnøye med kommuneledelsens og politikernes håndtering av disse sakene, sier Claes Gilljam.

Portrett av Weggesrud.

SYND: Ordfører i Sande kommune i Vestfold, Elin Gran Weggesrud, synes det er synd at rådsmedlemmene trekker seg fra sine verv. Men jobber nå med å få på plass et nytt råd så snart som mulig. (Foto: Tord Markus Fuglstad/Sande kommune)

Uenige om medvirkningsgrad

Ordfører, Elin Gran Weggesrud (AP), i Sande kommune i Vestfold er kjent med at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har trukket seg.

– Ja, de har sendt meg en e-post om at de ikke er fornøyd med sin medvirkningsgrad, men de blir behandlet på akkurat samme måte som andre råd her i kommunen. De er et rådgivende organ for forelagte saker, og kan uttale seg til de sånn som andre råd kan, sier Weggesrud til Handikapnytt.

For henne er det viktig å understrekke rådets oppgaver og begrensninger.

– Det kan kanskje virke som om medlemmene av rådet har hatt en litt annen oppfatning av hva brukermedvirkning er, hvordan en slik brukermedvirkning blir praktisert og definert i kommunen, sier hun før hun utdyper:

– De får jo saker fremlagt i rådet som har med deres område å gjøre, og de har også anledning selv til å sette saker på kartet selv og be administrasjonen om informasjon. Så det har på en måte ikke ligget noen begrensninger på dem sånn sett. Men det som også kan være litt krevende, er at rådet har ingen anledning til å være med å påvirke enkeltvedtak. Det er det viktig at en kommune er ryddig på.

Rådet har ingen anledning til å være med å påvirke enkeltvedtak. Det er det viktig at en kommune er ryddig på.

– Dårlig tidspunkt

Weggesrud syns det er synd at rådsmedlemmene trekker seg fra sine verv, men velger nå å se fremover.

– Jeg vil tro det at med kommuneloven i hånd så kunne man sagt at de ikke har lov til å legge ned sine verv midt i en periode, men for meg som ordfører er dette et så sterkt signal om at de ikke ønsker å gjøre den innsatsen de er satt til. Og da ser jeg ikke et poeng i å tvinge folk til å gjøre det de ikke vil. Det jeg har sagt så langt, er at jeg tar avgjørelsen deres til etterretning.

Likevel ser ordfører på situasjonen som uheldig.

– Det er jo et fryktelig dårlig tidspunkt at de legger ned jobben sin. For nå skal det settes ned en arbeidsgruppe i ny kommune hvor vi skal fastsette hvordan dette med BPA blant annet skal leveres. Dette har rådet visst om hele tiden, men det har nok kommet noe senere enn de hadde ønsket. Og det er det jo også vedtak på at det skal være brukermedvirkning. Og da er jo rådene selvfølgelig i rette instans for det.

Det er jo et fryktelig dårlig tidspunkt at de legger ned jobben sin.

– Så sånn sett passer det jo fryktelig dårlig i forhold til å ivareta funksjonshemmedes interesser, frem imot kommunesammenslåing i 2020, sier Weggesrud.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Husk å velge kategorien «Kjøp og betal» i Vipps.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen

Jobber med å få nytt råd på plass

Ordføreren har tatt opp saken med rådmannen bare timer før Handikapnytt snakker med henne på telefon onsdag formiddag.

– Som sagt synes jeg det er veldig synd, for det vil oppstå et lite vakuum hvor det ikke er et organ som ivaretar de interessene formelt. så nå skal vi jo gjøre alt vi kan for at det skal bli så kort som mulig. Vi skal ha formannskapsmøte nå den 29. januar, og da kommer det som en egen sak på sakskartet om hvordan vi setter sammen et nytt råd.

– Vi har varaer for de to politikerrepresentantene i rådet, også får vi høre med brukerorganisasjonene om de har varaer eller om vi må oppnevne nye representanter, sier ordføreren.

Ber innbyggerne ta direkte kontakt

Frem til nytt råd er på plass er Weggesrud opptatt av at kommunens innbyggere skal bli ivaretatt om saker som opptar dem.

– Selv om vi jobber for å fikse dette så raskt vi kan vil det nok ta noe tid før et nytt råd er på plass. Da er det viktig å understrekke at folk kan ta kontakt med sine brukerorganisasjoner eller med rådmannen eller meg som ordfører. Slik alle våre innbyggere kan, sier Weggesrud.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.