Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Magnhild Sørbotten i rullestol foran Oslo rådhus.
UFORSTÅELIG FORSINKELSE: Magnhild Sørbotten i NHF Oslo beklager sterkt at hovedstaden har stått uten råd for funksjonshemmede i et halvt år. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Oslo kommune har stått uten råd for funksjonshemmede i et halvt år

Det er alvorlig at mange politiske saker i hovedstaden er blitt behandlet uten at funksjonshemmede er hørt, mener Magnhild Sørbotten, leder for Handikapforbundet i Oslo.

Ivar Kvistum
Publisert 05.06.2020 11:23

Alle kommuner og fylkeskommuner er lovpålagt å oppnevne egne råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er «rådgivende medvirkningsorganer» om skal bli forelagt alle saker som gjelder funksjonshemmede.

Rådløs i et halvår

Men til tross for at rådet er lovpålagt, har Oslo kommune stått uten et sentralt råd for funksjonshemmede helt siden det gamle trådte av ved årsskiftet. Bare i ute i bydelene er nye råd i funksjon.

Normalt blir råd for funksjonshemmede oppnevnt kort tid etter kommunevalget. Men det er først nå, i bystyrets møte 10. juni, at det nye rådet i Oslo blir oppnevnt.

Det er tre dager unna å være ni måneder siden valget i fjor.

– Ikke viktig nok

– Når man ikke har klart det på så lang tid, er det fordi noen ikke synes dette er viktig nok, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Når man ikke har klart det på så lang tid, er det fordi noen ikke synes dette er viktig nok.

Hun er sterkt kritisk til at Oslo kommune har brukt så lang tid på å få et råd på plass. Handikapforbundet og andre organisasjoner har flere ganger etterlyst framdrift. Kommunen har ifølge Sørbotten vist til uklarheter knyttet til ny forskrift og ny lovhjemmel for rådene.

– Men det har ikke hindret alle andre landets kommuner og fylkeskommuner å få rådene på plass, sier Sørbotten.

– Uheldig

Oslo kommune innser at rådet burde vært på plass allerede ved nyttår.

«Arbeidet med nytt reglement og nyoppnevning har tatt lang tid.  Det forrige rådet sluttet å fungere ved nyttår, i henhold til kommuneloven. Nytt råd burde derfor vært oppnevnt til da.  Det har vært uheldig at Oslo kommune har vært uten sentralt råd i et halvt år.»

Det skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i en e-post til Handikapnytt.

Umiddelbart

Hun opplyser at saken om nyoppnevning og nye vedtekter for rådet var oppe i helse- og sosialutvalget 3. juni. Etter planen skal den behandles i bystyret 10. juni.

«Det vil bli kalt inn til første møte umiddelbart etter dette, rådet vil da konstitueres og leder og nestleder vil bli valgt.  Møtet vil antagelig bli en kombinasjon av et fysisk møte og et digitalt møte», skriver Dahl videre.

Les også: ER DU NY I DET KOMMUNALE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE? DETTE MÅ DU VITE

Manglende korreksjoner

Magnhild Sørbotten er glad for at rådet endelig ser ut til å komme på plass. Men hun er samtidig bekymret for konsekvensen av at hovedstaden i et halvt år har manglet funksjonshemmedes representasjon og stemme i det politiske arbeidet.

– Ikke minst nå i koronatiden hadde det vært svært nyttig med et råd som kunne gitt korreksjoner til de kommunale tiltakene, der mange har fått endringer i tjenestetilbudet sitt, sier Sørbotten.

Hun viser blant annet til at koordinatorene som skal bistå familier med funksjonshemmede barn, er blitt omdisponert til andre oppgaver.

Også i andre saker mener Sørbotten det er alvorlig at funksjonshemmedes stemme ikke er blitt hørt. Et eksempel er innspillet som Oslo kommune ga til prioriteringene i nasjonal transportplan 2022-2033.

– Det ville vært helt naturlig at rådet for funksjonshemmede hadde gitt sine synspunkter, sier Sørbotten.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.