Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Steinar Reiten.
VTA-VENNLIG Steinar Reiten er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti fra Møre og Romsdal. (Foto: Stortinget)

KrF sto i veien for full gjeninnføring av bilstønaden

Det ble ikke flertall på Stortinget for å gjeninnføre bilstønaden slik den var for 2015. Men KrFs Steinar Reiten fikk vedtatt sitt eget forslag om at ordningen skal utvides til å gjelde for personer som er i varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Ivar Kvistum
Publisert 31.01.2018 13:34

Det var SVs stortingsrepresentanter Nicholas Wilkinson og Solfrid Lerbrekk som i fjor høst fremmet forslaget om at bilstønaden i gruppe 1 (vanlige personbiler uten rullestolheis) skulle tilbakeføres til slik den var før 2015.

Da det var mulig å få støtte til bil for «å bryte en isolert tilværelse».

Les mer om forslaget her: SV VIL GI FLERE ADGANG TIL BILSTØTTEN

Fra 2015 ble ordningen endret, slik at det nå bare gis bilstønad til personer som er i arbeid eller utdanning.

SV-representantenes forslag fikk flertall i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Men der er ikke vippepartiet Kristelig Folkeparti representert.

Dermed var det åpent hva utfallet ville bli da saken kom til behandling i stortingssalen i går, tirsdag 30. januar.

KrF med eget forslag

Og det var KrF som «stjal showet» gjennom å fremme sitt eget forslag, som også til slutt ble vedtatt, mot stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019 fremme forslag om å gjeninnføre bilstønadsordningen for type 1-biler for personer i varig tilrettelagt arbeid.»

SV-representantenes opprinnelige forslag, fikk derimot ikke flertall.

KrFs Steinar Reiten gjorde det klart i debatten på Stortinget at partiet støtter omleggingen av bilstønad-ordning fra 2015, og dermed ikke kom til å støtte SV-forslaget om å tilbakeføre ordningen til slik den var.

Men partiet har kommet til personer som er i varig tilrettelagt arbeid (VTA) må komme med i ordningen på linje med dem som er i annet arbeid eller utdanning.

– Dette gjør vi for å legge til rette for økt deltakelse i VTA. KrF ønsker bedre inkludering i arbeidslivet, ikke minst ved å styrke VTA-tilbudet, sa Reiten.

Viktig for å få folk i jobb

Varig tilrettelagt arbeid er for personer som lever på uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter, og arbeidsoppgavene er tilpasset den enkelte.

Steinar Reiten VTA er viktig for å få inn flere som sliter med å komme inn i arbeidslivet, og derfor bør være en viktig del av satsingen til en regjering som har satt seg som mål å få flere i jobb.

– Vi hadde håpet at regjeringen kunne være med på å gjøre et grep med bilstøtteordningen som sikrer at mennesker som har behov for VTA får en lettere situasjon, sa Steinar Reiten.

Ytterligere utfrysing

Solfrid Lerbrekk – den ene av de to forslagsstillerne i SV – sa på talerstolen at hun var svært skuffet over KrF.

– KrF snakker alltid om et varmt og inkluderende samfunn. Nå sørger KrF for en ytterligere utfrysning av dem som ikke kan delta i arbeid, sa Lerbrekk.

KrF snakker alltid om et varmt og inkluderende samfunn. Nå sørger KrF for en ytterligere utfrysning av dem som ikke kan delta i arbeid.

Venstres Terje Breivik sa at han støttet intensjonen med KrF-formålet, men at det ikke er riktig å behandle slike saker løsrevet fra en helhetlig budsjettbehandling.

– Sånn kan du ikke drive seriøs budsjettering med fellesskapets midler, sa Breivik.

Store ekstrakostnader for mange

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sluttet seg subsidiært til KrF-forslaget.

– Vi vil utvide bilstønaden for alle, men vi ser på dette som et skritt i riktig retning, sa Ap-representant Arild Grand i debatten.

Både han og Senterpartiets Per Olaf Lundteigen presset statsråd Anniken Hauglie hardt om omleggingen av bilstønadsordningen, og hva statsråden vil gjøre for den gruppa som mistet adgangen til bilstønaden i 2015.

– Regjeringen tar ikke inn over seg at endringen i 2015 har medført store ekstrakostnader for dem som er rammet av dem, sa Grande.

Regjeringen tar ikke inn over seg at endringen i 2015 har medført store ekstrakostnader for dem som er rammet av dem.

Statsråd Hauglie viste til at det også finnes andre transportløsninger for funksjonshemmede, som TT-transport, grunnstønad til transport og arbeids- og utdanningsreiser.

Men Per Olaf Lundteigen viste til at det ikke nødvendigvis er slik at disse ordningene kan erstatte bilstønaden, i hvert fall ikke i distriktene. Både han og Grande mer enn antydet at regjeringens egentlige motiv er å spare penger.

Prioritere dem med størst behov

Anniken Hauglie understreket at en vanlig bil faller utenfor det som er hensikten med stønadsordningene. Formålet er å kompensere for ekstrautgifter.

Har man behov for en helt ordinær bil, har man ikke nødvendigvis en ekstrakostnad sammenliknet med andre, mente hun.

– Viktig å prioritere gruppene med de største behovene, samtidig som vi understøtter muligheten til å komme seg i og stå i ordinært arbeid, sa Anniken Hauglie.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.