Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsbilde av person som holder i et ratt.
VIL SNU: Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen mener at bilstønad igjen må kunne gis for å bryte en isolert tilværelse. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vil ha bilstøtten tilbake slik den var

Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ønsker å gjeninnføre ordningen med at funksjonshemmede kan få Nav-støtte til vanlig personbil for å «bryte en isolert tilværelse».

Av Ivar Kvistum
Publisert 22.01.2018 12:17

Et flertall i Arbeids- og sosialkomiteen – med politikere fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet – erklærer at de er «bekymret for konsekvensene av omleggingen av bilstønadsordningen».

Fra og med 2015 ble Navs ordning for bilstøtte endret slik at du i dag bare kan få støtte til alminnelig personbil – bil i Gruppe 1 – dersom du trenger bilen til arbeid eller utdanning.

Tidligere kunne du også søke om bil for å «bryte en isolert tilværelse», selv om du ikke var i jobb eller under utdanning.

Samtidig med omleggingen ble støtteordningen for rullestoltilpasset kassebil – bil i Gruppe 2 – utvidet noe. Men den samlede besparelsen for staten var likevel 50 millioner kroner i året, ifølge komiteens flertall.

KrF på vippen

Det var i fjor høst at SV-representantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson fremmet et forslag om å gjeninnføre bilstønaden slik den var før, da du også kunne få støtte selv om du ikke er i jobb eller utdanning.

Les mer om SV-representantenes forslag her: SV VIL GI FLERE ADGANG TIL BILSTØTTEN

16. januar behandlet Arbeids- og sosialkomiteen saken, og forslaget vant flertall, med støtte fra Ap og Senterpartiet foruten SV.

Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir vedtatt i Stortinget, for vippepartiet Kristelig Folkeparti er ikke representert i komiteen.

Det blir i praksis deres stemmer som kommer til å avgjøre saken når den skal til behandling i selve stortingssalen.

Bilstønad fra Nav
  • Mens staten brukte nær 120 millioner kroner på bilstønad i gruppe 1 (personbiler uten rullestolheis) i 2014, var beløpet sunket til 31 millioner kroner i 2016.
  • Regelendringen som utestengte dem som ikke er i utdanning eller jobb, ble innført i 2015.
  • Ifølge statsbudsjettet økte antallet søknader på bil i gruppe 2 med 49 prosent i 2015, noe som først og fremst skyldes innskrenkningen i Gruppe 1. Likevel økte antallet innvilgede søknader i Gruppe 2 med bare 2 prosent.

Mer isolasjon og vanskeligere hverdag

Flertallet i komiteen argumenterer med at med at endringen i bilstønadsordningen har gjort at folks mulighet til å leve selvstendige liv er blitt svekket:

«Likestillingen mellom folk med funksjonsnedsettelser og andre ble forverret. For mennesker som hverken har anledning til å utdanne seg eller komme i lønnet arbeid, har kuttet ført til mer isolasjon og gjort en vanskelig hverdag enda mer krevende.»

Hauglie: Bil er ikke et hjelpemiddel

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har frarådet å endre bilstønadsordningen tilbake slik den var. I et brev til komiteen på Stortinget påpeker hun at en bil i seg selv ikke er et hjelpemiddel, men noe som er «vanlig å ha i befolkningen».

Dermed har ikke den enkelte ekstrautgifter som følge av funksjonsnedsettelsen sammenliknet med andre.

De som derimot har behov for en bil hvor de kan ta med seg rullestol, har derimot en ekstrautgift knyttet til bilholdet.

«Nettopp dette var bakgrunnen for den endringen som ble gjort gjeldende fra 2015. Bilstønadsordningen skulle målrettes bedre, slik at de med behov for større og mer tilrettelagt bil skulle bli tilgodesett med en bedre ordning, mens de som hadde behov for en helt ordinær bil måtte dekke utgiften til selve bilkjøpet selv», skriver Hauglie.

Hun understreker at man fortsatt får støtte til nødvendig spesialtilpasning også i vanlige personbiler.

Hauglie hevder det vil koste 90 millioner kroner i året å gjeninnføre stønaden slik den var før 2015.

Stortinget skal etter planen fatte sin beslutning i denne saken 30. januar.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.