Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsfoto av en dommerklubbe.
PRINSIPPSAK: Det står om rettssikkerheten til alle som bor i kommunale omsorgsboliger, mener både Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Handikapforbundet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Kronerulling for rettssak mot tvangsflytting

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har startet en innsamlingsaksjon for at tre personer skal få råd til å anke saken mot kommunen som vil tvangsflytte dem fra bofellesskapet hvor de har bodd i 27 år.

Av Ivar Kvistum
Publisert 11.06.2018 15:41

Tre personer med utviklingshemning nektet å flytte fra hjemmene sine etter at Vågå kommune i Oppland sa opp husleieavtalen med dem i bofellesskapet der de har bodd siden 1991.

Altså mer enn et kvart århundre.

Årsaken er at kommunen ønsker å omorganisere helse- og omsorgstjenestene sine.

Med husleieloven i hånd stevnet kommunen de tre for tingretten.

Under tvil ga tingretten medhold til kommunen. Som det står i dommen fra tingretten:

«Det er ikke vanskelig å sympatisere med de tre leietakerne, men retten har kommet til at kommunens interesser må gis fortrinnsrett.»

Goliat foran David

Nå samler Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) inn penger, slik at de tre skal få råd til å anke saken sin til lagmannsretten.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen i NFU mener saken står om viktige prinsipper, foruten at den er svært alvorlig for de tre den rammer direkte. Derfor er det viktig å forfølge den videre i rettssystemet.

– Denne saken angår egentlig alle som bor i kommunale utleieboliger, men særlig folk i omsorgsboliger. Vi ser stadig eksempler på at folk blir tvangsflyttet, sier Gitlesen til Handikapnytt.

– I denne saken har hensynet til Goliat så langt gått foran hensynet til David, sier han.

I denne saken har hensynet til Goliat så langt gått foran hensynet til David.

Viktig for mange

Også Norges Handikapforbund mener at saken i Vågå er prinsipielt viktig. Derfor har NHF bidratt med 10 000 kroner til innsamlingsaksjonen.

– Dette er en viktig prinsippsak som handler om kommunenes anledning til å bruke tvang for å flytte folk fra hjemmet sitt. Saken har presedens og kan få betydning for mange funksjonshemmede, ikke bare mennesker med utviklingshemning, sier generalsekretær Arnstein Grendahl til Handikapnytt.

NFU-leder Gitlesen sier han er svært takknemlig for støtten fra Handikapforbundet.

«Samle brukergrupper»

Bakgrunnen for den konkrete saken er at kommunen ønsker å bruke det aktuelle bofellesskapet til eldre som trenger mer utviklingshemning.

De tre med utviklingshemning er tilbud andre boliger som kommunen hevder har nyere og bedre standard.

Rådmannen har argumentert med at kommunens egne fagfolk mener flytting er akseptabelt, og at personalet som betjener boligene, vil være det samme som før.

Men Jens Petter Gitlesen ser det annerledes.

– Det denne saken står om, er om kommunen kan flytte på folk bare fordi kommunen mener den har en grunn.

Det denne saken står om, er om kommunen kan flytte på folk bare fordi kommunen mener den har en grunn.

Ifølge dommen har Vågå kommune begrunnet omorganiseringen blant annet med behov for å «samle brukergrupper i samme bofellesskap og samle fagkunnskapen».

– Når man kobler bolig sammen med tjenester, har vi i realiteten en institusjon, sier Gitlesen.

Sviktende rettssikkerhet

NFU-lederen viser til at det er nødvendig å reise penger til ankesaken fordi de tre personene det gjelder, som alle lever på uføretrygd, ikke har økonomisk mulighet til å føre en slik sak på egen hånd.

– Ikke bare skal du engasjere advokater, men du risikerer også å bli krevd for motpartens saksomkostninger dersom du taper, sier Gitlesen.

Han mener saken illustrerer den manglende rettssikkerheten til personer som lever av trygd, ikke minst etter at uførereformen fikk som utilsiktet bivirkning at man ikke lenger er innenfor grensene for fri rettshjelp.

Dette skyldes at bruttoinntekten ble justert opp, samtidig som man skatter av trygden som alminnelig inntekt.

Et foreløpig mål for innsamlingsaksjonen er å få inn 100 000 kroner. Det vil gi de tre et godt grunnlag for å sette i gang ankeprosessen, anslår NFU-lederen.

Konto- eller vippsnummer til innsamlingsaksjonen finner på NFUs nettsider ved å klikke her (ekstern lenke).


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.