Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

NHF Sørvests Guri Anne Egge
PRISET: Guri Anne Egge, regionleder i NHF Sørvest, er tildelt Bergen kommunes pris for likestilling og mangfold 2022. (Foto: Odd Mehus)

Guri Anne Egge hedret med likestillings- og mangfoldsprisen

Guri Anne Egge er tildelt likestillings- og mangfoldsprisen 2022 av Bergen kommune. Det var aldri i hennes tanker. – Men det motiverer, sier prismottakeren.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 02.12.2022 14:15

Guri Anne Egge har 14 år bak seg som aktiv i NHF Sørvest. Hun ble skikkelig overrasket da hun fikk vite at hun er tildelt Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris for 2022.

– Jeg fikk litt sjokk da de ringte med den beskjeden. Men det er ordentlig stas, sier Egge til Handikapnytt.

Prisen ble overrakt klokka 14. fredag 2. desember.

Energigivende

Guri Anne Egge har hatt sentrale verv i Norges Handikapforbund (NHF) siden 2009, som leder av lokallaget i Bergen, regionleder i NHF Sørvest og som sentralstyremedlem.

– Noe av det å kjekke ved å få en pris som denne, er at det motiverer. Jeg får energi til å jobbe videre, sier Egge til Handikapnytt.

Sterk medvirkning

Og det er ikke småtterier av innsats og arbeid som begrunner tildelingen til Guri Anne Egge.

«Juryen har i sin vurdering lagt vekt på Guri Anne Egges personlige og organisatoriske engasjement for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppnå full likestilling, og få delta og bidra i samfunnet på like premisser. Hun har vært med på å synliggjøre viktige likestillingsutfordringer og kjempet for at funksjonshemmedes sak skal få sin rettmessige plass i tiltak og politikkutforming. Gjennom sin innsats har Egge medvirket sterkt til likestilling, mangfold og menneskerettigheter i Bergen og på Vestlandet», heter det i begrunnelsen.

Funkisdagens mor

I omtalen av prisvinneren trekkes det blant annet fram at Egge er initiativtaker og prosjektleder for «Funkisdagen» som startet i 2011 og introduserte funkisbegrepet i Norge. Hun har bidratt til at dagen er et treffpunkt for musikk, idrett, kunst, lek og politikk. «Funkisdagen» markerer at det er normalt å være forskjellig, at identiteten «funkis» er flytende og funksjonshemmede er like ulike eller like som ikke-funksjonshemmede», heter det i omtalen av prisvinneren.

Toleranse og respekt

Den funkisbevegelsen Egge fremmer tar tydelig avstand fra den medisinske og individorienterte forståelsen av begrepet funksjonshemming, og løfter frem en mer samfunnsorientert forståelse av begrepet som fremmer toleranse og respekt for utallige måter å være menneske på, påpeker juryen, som har sett at Egge fremmer dette likestillingsperspektivet både gjennom arbeidet sitt, vervene og som privatperson.

Roses for åpenhet

Juryen trekker fram at Egge kjemper for funksjonshemmedes rettigheter i møter med politikere og saksbehandlere, og under likestillingsmarkeringer som Kvinnedagen, 1. mai og Pride. «Hun har også kjempet på det private plan for å få være mor og delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med ikke-funksjonshemmede. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og tekniske hjelpemidler har vært helt nødvendig for å få dette til. Egges åpenhet om egne utfordringer og behov har vært med å synliggjøre skjevhetene funksjonshemmede møter i omgivelsene og har bidratt til å bryte ned barrierer for deltakelse», beskriver de.

En presseplager

Egge er bevisst på åpenheten som virkemiddel, og det har vært naturlig for henne å bruke den.

– Det er mange som føler at de ikke vil stille seg ut elle stikke seg fram, men jeg er nå en gang sånn at jeg har tør å bruke meg selv. Da gjør jeg det, sier Egge, og legger leende til at hun kan være en skikkelig presseplager.

Funksjonshemmede kvinners sak

Innsatsen og åpenheten er definitivt blitt lagt merke til. Inkludert innsatsen innen en annen dimensjon av likestillingsarbeidet: interseksjonalitet eller sammensatt diskriminering:

 « I tillegg til å ha en funksjonsnedsettelse er Egge kvinne og mor. Undersøkelser viser at funksjonshemmede kvinner i noen tilfeller diskrimineres mer enn menn. Blant annet mottar kvinner færre BPA timer enn menn og tildeles færre hjelpemidler til bruk utenfor hjemmet. Ved å være åpen om sin egen kamp for å kunne være mor og arbeidstaker setter Egge særlig funksjonshemmede kvinners sak på den politiske agendaen», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Jobber på for rettferdighet

Prisvinneren mottar et kunstverk og penger til en totalverdi av 50 000 kroner.

Nå ser Egge fram til å fortsette arbeidet.

– De blir ikke kvitt meg nå. Det dreier seg om rettferdighet for alle!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.