Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Anders Nupen Hansen og Shaqir Rexhaj med terrengkjøretøy på snø
KAN BLI TILLATT: Hvis høringsforslaget blir vedtatt, kan Anders Nupen Hansen (til venstre) og Shaqir Rexhaj ferdes ute i marka med motoriserte hjelpemidler. (Foto: Privat)

Lovforslag for friere ferdsel

Et utvalg vil tillate funksjonshemmede å ferdes i utmark med motoriserte kjøretøy. En seier, mener Anders Nupen Hansen i LARS.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 29.05.2024 16:07

– Dette vil gjøre det enklere for oss å ferdes lovlig i utmark med hjelpemidlene våre, sier Anders Nupen Hansen.

Han er regionleder i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) i Innlandet og friluftsinteressert. Han har dessuten sittet i referansegruppa for Motorferdsellovutvalget, som nylig leverte sin utredning.

Mange har søkt dispensasjon

Tirsdag 28. mai kom utredningen på høring, blant annet med disse forslagene:

«Utvalget foreslår

– at loven ikke skal gjelde for ferdsel med hjelpemidler som er laget for å kompensere for redusert bevegelsesevne, så lenge ferdsel med hjelpemiddelet ikke har nevneverdig større skadepotensial enn ferdsel til fots
– at departementet skal kunne gi forskrift om hvilke hjelpemidler som faller utenfor lovens virkeområde
– at bruk av alle motoriserte rullestoler skal være tillatt på vei og turvei
– at det fastsettes en særskilt tillatelseshjemmel for ferdsel på snødekt mark og islagt vassdrag for personer med varige funksjonsnedsettelser som gir vesentlig redusert bevegelsesevne»

Anders Nupen Hansen innrømmer at en del har satset på at de lettere fikk tilgivelse enn tillatelse for å kjøre i utmark.

– Og mange har søkt om dispensasjon for terrenggående kjøretøy. Dette er en stor seier, slik jeg ser det.

Sopptur og topptur

Med flere tilgjengelige hjelpemidler er det også blitt lettere å ferdes uten å sette for store avtrykk i marka, minner han om.

– Så nå blir det mulig for funksjonshemmede å bli med familien på en sopptur eller bærtur og kanskje en liten topptur.

Selv kommer han til å dra ut i marka på jakt, hvis motorferdselloven blir endret slik utvalget anbefaler.

– Og så kunne jeg tenke meg å dra til den lille skogstoppen hvor jeg ikke har vært på 20 år, og kjøre terrenggående rullestol til skogsvann hvor jeg har badet. Det er mange med meg som er glade for denne utredningen, sier Anders Nupen Hansen.

Viktig høring for NHF

Utredningen Ny motorferdsellov er ute på høring nå, og høringsfristen er 15. september.

Siden hun vet at en del grupper er opptatt av at det ikke skal være motorisert ferdsel i utmark i det hele tatt, mener nestleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund at det er spesielt viktig at NHF svarer på denne høringen.

– Tilgang til naturen er noe som opptar mange i organisasjonen. Derfor er vi også opptatt av å få innspill fra organisasjonsleddene våre, sier hun.

Hun legger til at Norges Handikapforbund er glade for endringene som Motorferdsellovutvalget foreslår, og som kan gjøre det langt enklere for funksjonshemmede å komme seg ut i naturen hele året.

– Mange som tidligere har hatt naturen som en viktig kilde til glede, aktivitet og avkobling, blir etter en skade utestengt fra dette, selv om de får de rette hjelpemidlene. I dag er det i stor grad lovverket som hindrer dem i å få fri tilgang til naturopplevelser, sier Magnhild Sørbotten.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.