Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Trygve Slagsvold Vedum på talerstolen under pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett.
NULL TIL AKTIVITET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bryter «tradisjonen» fra de siste tre årene med å gi mer penger til aktivitetshjelpemidler for voksne i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB)

Lukker lommeboka for fysisk aktivitet

Regjeringen har ikke mer å gi til voksne funksjonshemmede som trenger et hjelpemiddel for å komme i seg i aktivitet.

Ivar Kvistum
Publisert 12.05.2022 12:01

Pengene som var bevilget i statsbudsjettet for at også funksjonshemmede over 26 år kan få søke om aktivitetshjelpemidler, holdt bare i to måneder.

25. februar var det tomt for penger i den såkalte Akt26-ordningen.

Etter denne datoen ble søkere avvist med beskjed om å komme tilbake neste år.

Les mer: ALDRI FØR HAR NAVS KASSE VÆRT TOM SÅ TIDLIG

Håpet har vært knyttet til revidert nasjonalbudsjett. Både i 2019, 2020 og 2021 har regjeringen lagt mer penger på bordet ved denne anledningen til å justere statens pengebruk midtveis i budsjettåret.

Men ikke i år.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte forslaget til revidert nasjonalbudsjett torsdag 12. mai, inneholdt ikke dokumentet et eneste ord om eller et eneste øre mer til aktivitetshjelpemidler for voksne funksjonshemmede.

Med mindre stortingsflertallet vil det annerledes, blir det dermed ikke mulig for personer over 26 å søke om spesialtilpassede sykler, skiutstyr eller andre aktivitetshjelpemidler før til neste år.

– Diskriminerende

På forhånd har en rekke organisasjoner og aktører krevd at regjeringen måtte legge mer penger på bordet til Akt26-ordningen i revidert.

Norges idrettsforbund tok opp saken i et brev til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i mars. Der hevder idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas at pengemangelen i ordningen innebærer diskriminering av funksjonshemmede.

«Det er rett og slett diskriminerende og gjør det umulig for både idretten og staten å innfri målet om idrettsglede for alle», skrev de i brevet til statsråden.

Den opprinnelige bevilgningen i statsbudsjettet til Akt26 var på 55 millioner kroner. Idrettsforbundet krevde den økt til 200 millioner kroner totalt for hele året, altså 145 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer: IDRETTSFORBUNDET: DISKRIMINERING Å NEKTE AKTIVITETSHJELPEMIDLER

Oppdatering, 12. mai 2022 kl. 16.15: Idrettspresident Berit Kjøll reagerer sterkt på regjeringens nullbudsjett for aktivitetshjelpemidler. 

Samme mulighet som andre

Også hele feltet av funksjonshemmedes organisasjoner har tatt opp saken. I mars skrev Unge funksjonshemmede, Norges Handikapforbund, Norges Handikapforbunds Ungdom og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon et felles brev til arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap), som har ansvar for Nav og hjelpemiddelformidlingen.

Der ba de om 100 millioner kroner mer til ordningen i revidert nasjonalbudsjett for at den kan holdes oppe ut året.

«Vi mener det skal være en selvfølge at funksjonshemmede skal være likestilte og ha samme mulighet som andre til en aktiv fritid. Da må også personer over 26 år kunne ha tilgang til nødvendige og hensiktsmessige aktivitetshjelpemidler. Hvis ikke diskrimineres funksjonshemmede, og får ikke frihet til å leve som andre», skrev de fire organisasjonene.

Les mer: REGJERINGEN MÅ BEVILGE MER TIL AKTIVITETSHJELPEMIDLER

Ta hverdagen tilbake

De fikk også støtte fra Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

«Det er viktig å ta hverdagen tilbake etter pandemien, og det må også de som trenger aktivitetshjelpemidler få mulighet til», skrev Ropstad i et skriftlig spørsmål til statsråden.

At det ikke kom mer penger i revidert nasjonalbudsjett, ble antydet allerede i begynnelsen av mars, da daværende statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Truls Wickholm skrev i en e-post til Handikapnytt.

– På nåværende tidspunkt har ikke regjeringen gjort vurderinger om det er aktuelt å styrke ordningen i forbindelse med revidert budsjett 2022. Bevilgning til ordningen i fremtiden er et spørsmål om de årlige budsjettene.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.