Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Aiman ser p lekene sine.
FRAMTIDENS MANN: Aiman (12) fra Jemen er en av svært mange barn med funksjonsnedsettelse som har mistet tilgangen til skolegang på grunn av pandemien. Det truer framtidsdrømmene hans om å bli farmasøyt – og gjerne fredsskapende president. På bildet viser han fram lekene sine. (Foto: Sami M. Jassar, Redd Barna)

Mindre lek, mindre skole og mer frykt

Barn med funksjonsnedsettelse og barn som vokser opp med funksjonshemmede foreldre, rammes mye hardere enn andre av Covid 19-pandemien, viser en ny undersøkelse fra Redd Barna.

Ivar Kvistum
Publisert 07.12.2020 11:23

12-åringen Aiman fra Jemen drømmer om å bli farmasøyt. Han blir gjerne også president i hjemlandet, slik at han kan skape fred.

Det står verken på innsatsviljen eller evnene. Han er en av de flinkeste elevene i klassen og jobber hardt.

At han har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig for ham å gå og ikke minst, å skrive for hånd, skal ikke hindre ham.

Skolen er stengt

Men selv om verken borgerkrigen i hjemlandet eller funksjonsnedsettelsen kan hindre Aiman i å nå sine mål, er koronapandemien en høyst reell trussel.

For da Covid-19 brøt ut, ble skolen stengt.

– Jeg må holde meg hjemme for at jeg ikke skal bli smittet, forteller han til bistandsarbeidere fra Redd Barna, som sørger for å understøtte ham med blant annet hjelpemidler og skolemateriell.

Global undersøkelse

Aiman er slett ikke alene om å bli rammet av koronapandemien. Og i likhet med andre barn med funksjonsnedsettelser over hele verden er han ekstra utsatt for å falle utenfor.

En ny, global undersøkelse fra Redd Barna viser at pandemien har forsterket de allerede store forskjellene som rammer barn med funksjonsnedsettelser og familier der omsorgspersonene har en funksjonsnedsettelse

Undersøkelsen er gjennomført i hele 46 land i juni og juli, og den omfatter svar fra 31 683 foreldre og foresatte, og 13 477 barn mellom 11 og 17 år.

Colombia, Mosambik, Etiopia og Afghanistan, Bangladesh, Kambodsja, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipinene, Sri Lanka, Egypt, Libanon og Syria er noen av landene som undersøkelsen omfatter.

Mistet inntekt og arbeid

«Svarene dokumenterer at husstander der en person har en funksjonsnedsettelse i større grad enn andre har mistet inntekt og arbeid. Disse husstandene mottar ikke tilstrekkelig offentlig støtte til at de har råd til å skaffe seg det de trenger for ta vare på egen helse», skriver Redd Barna i rapporten.

Faktisk oppgir 83 prosent av foreldre med funksjonsnedsettelser at de har mistet mer enn halvparten av inntekten sin under koronapandemien. 66 prosent av foreldrene uten funksjonsnedsettelse sier det samme.

Pandemien har ført til mindre læring, redusert inntekt for familiene, flere psykososiale utfordringer og mer vold for alle barn, men barn med funksjonsnedsettelser har fått det verre sammenliknet med andre barn, ifølge rapporten.

7 av 10 barn med funksjonsnedsettelse forteller de har behov for læremidler hjemme. 6 av 10 sier at de ikke har noen som kan hjelpe seg.

Utrygghet og vold

Studien viser tydelig at pandemien har utgjort en ekstra stor psykisk og sosial belastning på barn og foreldre med funksjonshemninger sammenliknet med andre.

Usikkerheten som pandemien har brakt med seg, har gjort livssituasjonen til familiene med et barn eller en forelder med en funksjonsnedsettelse ytterligere utrygg.

Dette har ført til enda mer bekymring og psykisk stress som igjen har resultert i mer vold.

Tre ganger så mange barn med en funksjonsnedsettelse melder om vold i hjemmet sammenlignet med andre barn.

Mister kontakt med venner

44 prosent av barn med funksjonsnedsettelse sier de mister nattesøvnen på grunn av pandemien. Her er kontrasten til ikke-funksjonshemmede barn stor, der bare 12 prosent svarer at de sover dårligere. 

55 prosent av barn med funksjonsnedsettelse sier at de leker mindre enn før pandemien. Det er 11 prosentpoeng høyere enn hva barn uten funksjonsnedsettelse svarer på det samme spørsmålet.

Mens bare 29 prosent av barna med funksjonsnedsettelse sier at de kan holde kontakt med vennene sine under pandemien, sier 45 prosent av ikke-funksjonshemmede barn det samme.

– Funnene er sjokkerende og viser tydelig at pandemien har ført til en ekstra stor psykisk og sosial belastning på barn og foreldre med funksjonshemninger sammenliknet med andre.

Det sier Marius Rohdin Karlsen, seniorrådgiver inkludering av barn med funksjonsnedsettelser i Redd Barna.

–  Studien viser også hvor viktig det er å samle inn data og bryte ned disse på funksjonshemming og selvfølgelig kjønn. Kun da er det mulig å avdekke de store forskjellene som barn med funksjonsnedsettelser opplever, i forhold til oppfyllelse av rettigheter og tilgang til tjenester som helse, beskyttelse og utdanning, sier han.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.