Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Amir Hashani fotografert med rullator inne på en bussterminal. I Bagrunnen skjermer med avtangstider.
INGEN FERIETUR, BARE REGNING: Grunnet assistentens glipp ble det ingen utenlandsferie på Amir Hashani i fjor sommer. Men regningen for sin egen del av turen er det fremdeles Hashani som bærer kostnaden av. (Foto: Ivar Kvistum)

Assistent-tabbe spolerte ferien – må likevel ta regningen

Amir Hashani måtte avlyse sydentur fordi BPA-assistenten like før avreise ikke fant passet sitt. Verken forsikringsselskapet eller BPA-leverandøren dekker Hashanis utgifter til ferien han ikke fikk reist på. – Hvem har ansvar når en assistent påfører oss som arbeidsledere økonomisk tap, spør han.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 09.01.2023 09:40

I mai i fjor bestilte og betalte Amir Hashani sommerferietur til Gran Canaria for seg selv og BPA-assistenten.

Avreisen til varmere strøk skulle etter planen skje 29. juni. Assistenten hadde gyldig pass ved bestilling, men da det nærmet seg avreise, kunne ikke vedkommende finne igjen passet sitt.

Hashani lyktes ikke i å finne en erstatter for assistenten, og måtte derfor avbestille turen.

Prinsipielt viktig

Nå er det gått mer enn et halvt år siden han måtte avlyse ferieturen. Fremdeles har han ikke fått dekket kostnadene for sin egen del av reisen som ikke ble noe av. Det er uenighet om hvem som skal bære kostnadene.

Tapet av den etterlengtede ferieuka er én ting. Å ikke få tilbake pengene han hadde betalt for turen, gjør det hele dobbelt bittert. Hashanis del av turen kostet 6275 kroner.

– For meg er dette mye penger, sier Amir Hashani.

Overfor Handikapnytt understreker han at han ikke ønsker å henge ut verken assistenten, som etter Hashanis beskrivelse la seg langflat med én gang, eller BPA-leverandøren Prima Assistanse.

– Men jeg vil løfte fram problemstillingen for andre som har BPA-vedtak. Det er prinsipielt viktig. Hvem har ansvaret når en assistent påfører oss som arbeidsledere et økonomisk tap? spør han.

Det er prinsipielt viktig. Hvem har ansvaret når en assistent påfører oss som arbeidsledere et økonomisk tap?

Portrettfoto av Amir Hashani.

PRINSIPPSAK: Amir Hashani vil ha en avklaring av det økonomiske ansvaret mellom arbeidsleder og arbeidsgiver i BPA-ordningen. (Foto: Ivar Kvistum)

Forsikringen dekker ikke

29. juni i fjor spurte Hashani BPA-leverandøren Prima Assistanse om hva som ville skje med hans del av utgiftene for den avlyste ferieturen.

Prima Assistanse svarte at de dekket assistentens del av reise og opphold, men ikke Hashanis – og at han måtte ta dette med sitt forsikringsselskap.

Amir Hashani var forsikret i Codan, nå Tryg. Han opplyser til Handikapnytt at forsikringsselskapet muntlig bekreftet at forsikringen ikke dekker avlysning som følge av manglende reisedokumenter.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring bekrefter til Handikapnytt at dette stemmer.

FFO: Naturlig at leverandører dekker

Amir Hashani henvendte seg til FFOs rettighetssenter for å få hjelp. Det er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

FFOs rettighetssenters leder Live Kroknes Berg har ikke selv vært involvert i saken, men bekrefter at Hashani henvendte seg til dem angående dekning av kostnader for hans del av den avlyste reisen.

– Vi har sagt at vi ikke kjenner til om dette er regulert i lov, men vi mener han bør argumentere for at det er rimelig og naturlig at BPA-leverandøren også dekker arbeidsleders kostnad når en ansatt hos dem har pådratt vedkommende denne kostnaden, sier Berg til Handikapnytt.

Hun presiserer at rettighetssenteret veileder innen velferds- og diskrimineringsrett, og at kontraktsrett faller utenfor deres kompetanseområde.

Vi mener han bør argumentere for at det er rimelig og naturlig at BPA-leverandøren også dekker arbeidsleders kostnad når en ansatt hos dem har pådratt vedkommende denne kostnaden.

Arbeidsleder og arbeidsgiver i BPA
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand på ved at personen med assistansebehov selv er arbeidsleder for sine assistenter. På den måten skal funksjonshemmede sikres selvstendighet i eget liv.
  • Selv om den enkelte funksjonshemmede leder sine assistenter selv i det daglige arbeidet, ligger det formelle arbeidsgiveransvaret for assistentene vanligvis hos en privat BPA-leverandør eller i kommunen.

Vil ha en avklaring

Prima Assistanse gjorde tidlig en juridisk vurdering av saken.

I begynnelsen av august skriver de i en e-post til FFOs rettighetssenter at de ikke finner noe relevant rettsgrunnlag som tilsier at de også skal dekke Amir Hashanis reiseutgifter, og oppfordrer ham til å ta dette med forsikringsselskapet, slik de også gjorde da han tok kontakt med dem i første omgang.

BPA-leverandøren understreker samtidig at de er svært interessert i å få en avklaring rundt dette spørsmålet:

«Skulle det vise seg at vi tar feil her, og at det er etablert en bransjepraksis eller det finnes noe rettsgrunnlag som vi har oversett, så skal vi selvfølgelig innrette oss etter dette», heter det i e-posten fra august.

Markedssjef Hege Tegler sier til Handikapnytt at Prima Assistanse ikke var gjort kjent med at Amirs reiseforsikring ikke dekker hans del av reisen før Handikapnytt tok kontakt om denne saken like før jul.

Den skriftlige korrespondansen mellom FFOs rettighetssenter og Prima Assistanse som Handikapnytt har sett, underbygger dette.

Midt i dette står Amir Hashani, som grunnet assistentens glipp ikke fikk noen sommerferie, bare regningen for den.

Portrettfoto av Hege Tegler.

SÅ LANGT IKKE: «Når et skriftlig svar fra forsikringsselskapet foreligger, skal vi vurdere saken på nytt», svarer Prima Assistanse, her ved markedssjef Hege Tegler. (Foto: Ivar Kvistum)

Vil ikke overstyre brukerstyring

Handikapnytt har stilt spørsmålene nedenfor til Prima Assistanse. Selskapet har svart skriftlig og bedt om at svaret blir gjengitt i sin helhet

1: Dere opplyser at dere ikke fikk vite at Hashanis forsikring ikke dekker hans utgifter før Handikapnytt spurte dere om saken. I lys av den informasjonen: Hvordan forholder Prima Assistanse seg til at han er blitt sittende med regningen fordi assistenten manglet gyldig reisedokument?

2: Hvem skal dekke Hashanis del av reise og opphold?

3: Hvilken forpliktelse har BPA-leverandør overfor arbeidsleder når en ansatt (assistent) påfører vedkommende et økonomisk tap som følge av at han har satt seg i en situasjon der han ikke kan gjøre jobben sin?

Prima Assistanse svarer:

«BPA er et likestillingsverktøy som skal gi funksjonshemmede frihet og ansvar i eget liv.

Det som skiller BPA fra andre kommunale tjenester, er arbeidsleder sin delegerte arbeidsgiverfunksjon. Turnusplanlegging og valg av assistent(er) på reise er oppgaver som primært tilhører arbeidsleder, og noe vi ikke ønsker å overstyre, jfr. brukerstyringen, som er selve fundamentet i BPA.

Brukerstyringen gir vedtakseier full frihet, innenfor gjeldende konsesjon, til å planlegge reiser – både med tanke på lokasjon, prisnivå og varighet.

Vår oppgave som leverandør er å sikre at arbeidsmiljøloven og rettighetene til assistenter er ivaretatt også på reise, derfor må alle parter signere reiseavtale i forkant av en planlagt reise.

I denne avtalen er arbeidsleders rettigheter og plikter tydelig beskrevet.

I denne saken har vi dekket alle utgifter knyttet til assistent og anbefalte kunden å sende inn sine kostnader til forsikringsselskapet. Når et skriftlig svar fra forsikringsselskapet foreligger, skal vi vurdere saken på nytt.

Spørsmålet om hvilke forpliktelser leverandører har ovenfor vedtakseiere som opplever økonomisk tap som følge av assistenter er altfor generelt til å svare konkret på. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.