Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

GASSER PÅ FOR GRØNT: Seksjonssjef Christian Lupke (til venstre) og seniorrådgiver Roar Løken Lunder forsikrer at Nav har fullt trykk på å sørge for at det neste anbudet skal inkludere nullutslippsmodeller. (Foto: Bjørn Kollerud)

Nav blir grønnere: Skal tilby elbiler til rullestolbrukere om to år

Nav har fått kritikk for bare å tilby dieselbiler i den nye bilavtalen for rullestolbrukere. Etaten svarer at dette er siste gang de ikke tilbyr nullutslippsalternativer.

Bjørn Kollerud
Publisert 12.01.2022 09:18

Bilister eller pårørende med behov for spesialtilpassede biler på Nav-avtale kan heller ikke de neste to årene ta del i det grønne skiftet på bilfronten.

Ingen el-biler er med i Navs nye rammeavtale for gruppe 2-biler, publisert 1. november. Det er kun diesel som gjelder. Det får Nav kritikk for.

LES MER: ØKER ELBIL-PRESSET MOT NAV

–  Vi forstår kritikken. Vi har etterspurt elektriske biler, men leverandørmarkedet har ikke respondert på vårt behov, Christian Lupke, seksjonssjef ved kontor for brukeranskaffelser i Nav.

Krav om nullutslipp

I forrige avtaleperiode tiltok presset mot Nav for å sikre at også funksjonshemmede med behov for spesialtilpasset bil får muligheten til å velge grønt.

Særlig etter at den forrige regjeringen la fram «Klimaplan 2030», stortingsmeldingen som viser hvordan det norske samfunnet skal omstilles for å nå klimamålene og samtidig skape grønn vekst.

Blant de kortsiktige og konkrete tiltakene var et krav om nullutslipp i innkjøp offentlige personbiler og varebiler allerede fra 2022.

Les mer: OFFENTLIG NULLUTSLIPPSKRAV – MEN FORTSATT FOSSILT FOR RULLESTOLBRUKERE

Men da var anbudskonkurransen for Navs nå publiserte avtale allerede utlyst under de gamle reglene. Nav hadde dessuten før forrige anbud høsten 2020 vært i dialog med leverandører og ombyggere om muligheter for el-drift, men fått innspill tilbake som viste at dette ikke ville være mulig å få til.

Etter å ha publisert en tilleggshøring på miljø i oktober 2020, åpnet etaten for elbiler i to delkontrakter som gjelder liten bil i den forrige anbudskonkurransen. Likevel:

– Det nåværende tilbudet av gruppe 2-biler preges av at vi dessverre ikke mottok tilbud fra leverandørmarkedet på elektriske biler som er egnet for ombygging og spesialtilpasning, forklarer seksjonssjefen.

Les mer: FORD ER ENESTE FORNYELSE I NAVS NYE BILAVTALE FOR RULLESTOLBRUKERE

Jobber for el

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik – som er politisk ansvarlig for Nav – har signalisert at den nye bilavtalen ikke bør fornyes, og biler uten utslipp må være på plass i neste avtaleperiode.

Les mer: HADIA TAJIK VARSLER AT DETTE BLIR NAVS SISTE RENE FOSSILBIL-ANBUD

Seksjonssjef Christain Lupke i Nav er tydelig på at det blir endring i neste runde: Nav vil gå for grønt.

– Vi ønsker å kunne tilby elektriske biler som er egnet for ombygging og tilpasning av spesialutstyr, og arbeider for at det skal kunne tilbys mellomstore og store elektriske biler i neste anbudskonkurranse. Arbeidet med en ny anskaffelse vil starte i løpet av 2022, opplyser Lupke.

Neste avtale skal være på plass mot slutten av 2023.

Vi ønsker å kunne tilby elektriske biler som er egnet for ombygging og tilpasning av spesialutstyr, og arbeider for at det skal kunne tilbys mellomstore og store elektriske biler i neste anbudskonkurranse.

De tre utenfor drosjen, med rampen nedfelt fra bakdøren.

FOREGANGSTAXI: Dette er Norges første elektriske drosje med plass til rullestoler. Vekten tillater ikke rullestolheis. Assistent Camilla Nilssen og Arne Dyrdahl, som kjører hos Trøndertaxi, skal hjelpe Anders Toset opp rampen. (Foto: Privat)

Hva med disse bilene?

Norsk Elbilforening mener Nav er tafatte, og at det allerede i dag finnes aktuelle elbiler for rullestoltilpasning. Blant modeller som trekkes frem er Peugeot e-Travel, Citroën e-Spacetourer og Opel Zafira e-Life. Opel sier selv at de kan levere Opel Zafira e-Life med rullestolrampe.

ikke minst finnes allerede i dag en ombygd VW e-Crafter som har gått som el-taxi i Trondheim siden 2020.

Les mer: DETTE ER NORGES FØRSTE ELEKTRISKE DROSJE MED PLASS TIL RULLESTOLER

– Har dere vært for passive når det gjelder å undersøke aktuelle modeller?

– Nei, det mener jeg ikke at vi har vært. Vi startet allerede i 2016 med å undersøke mulighetene for å inkludere elektriske biler i våre anbud. I 2017 etterspurte vi elektriske biler i en delkonkurranse. I 2020 gjennomførte vi en omfattende markedsdialog. Vi åpnet opp for at det kunne tilbys elektriske biler i to delkonkurranser. Vi mottok dessverre ingen tilbud. Men vi har merket oss el-taxien i Trondheim, og synes det er spennende å se hva de har fått til. Vi ser en rask teknologi-utvikling, og det lover godt for tilbudet på neste avtale, mener Christian Lupke.

Teknisk krevende

Så hvor trykker skoen? Christian Lupke peker på at ombygging av elbiler er teknisk krevende av flere grunner.

– Batteriene i gulvet på bilene er en utfordring når man krever gjennomgående fester. Vi må også tenke på at bilene skal ha rullestolrampe, og at lysåpningen skal være tilfredsstillende for rullestolbrukere.

– Men Nav oppgir at 64 prosent av bilene i det siste året er påsitter-biler, fordelt på cirka 45 prosent til voksne og 19 prosent til barn. Her kreves det ikke nødvendigvis heisløsning i alle tilfeller. Har ikke Nav tatt hensyn til dette?

– Brukerbehovene til de som er påsittere er differensiert, og de aller fleste bilene Nav utleverer til denne gruppen blir levert med heis og feste av rullestol, som krever gjennomgående innfestning i bilen.

Må tenke nytt

– Hva gjør Nav for å stimulere leverandørsiden til å levere tilbud på elbiler i neste avtale?

– Vi vil starte en bred markedsdialog tidlig i 2022 for å kartlegge muligheter i markedet, før vi starter en ny anskaffelse. Når vi gjennomfører anskaffelsen, kan vi benytte både krav og kriterier for å hensynta miljøaspektet.  Jeg kan ikke forskuttere resultatet, men vi er i tett dialog med leverandørene og følger lanseringene av nye modeller med argusøyne, sier Christian Lupke.

– Hvis det skulle bli lansert aktuelle el-modeller i kommende avtaleperiode, vil Nav åpne for å levere disse på dispensasjon?

– Avtalen Nav har inngått er bindende for både Nav og leverandørene. Dersom brukers behov ikke kan avhjelpes av bilene på avtalen, kan Nav innhente tilbud fra andre leverandører. Slike kjøp gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

– Brukere som får utlevert biler i den nåværende 2-årsperioden, vil måtte kjøre fossilbil i 11 år. Vil Nav vurdere å lempe på kravene om levetid på bilene, så brukerne raskere kan bli med på det grønne skiftet?

– Det krever i så fall en forskriftsendring, så det kan jeg ikke kommentere, svarer Christian Lupke.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.