Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbile av fronten på en rekke Mercedes-kassebiler som står parkert ved siden av hverandre.
FREMTIDENS SKYSS? Hvilke biler skal rullestolbrukere få mulighet til å kjøre i framtiden? Egentlig skulle Nav ha presentert den nye rammeavtalen 14. august, men er forsinket. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nav bryter sin egen frist for ny bilavtale

Nav er på overtid med å bestemme hvilke biler rullestolbrukere skal få kjøre de neste årene. Men etaten trenger fortsatt mer tid til å bli ferdig med anbudsprosessen.

Bjørn Kollerud og Ivar Kvistum
Publisert 19.08.2021 11:52

Gruppe 2-biler er i hovedsak kassebiler som bygges om for å kunne kjøres av rullestolbrukere. De kjøpes inn av Nav fra leverandører som har vunnet en anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av biler.

Slike avtaler inngås i utgangspunktet for to år, med mulighet årlige forlengelser to ganger – altså at de maksimalt kan vare i fire år.

Den nåværende Nav-avtalen for bil i den gruppe 2 løp formelt ut 14. august, etter å ha vart i totalt fire år.

Nav har likevel gitt seg selv tiden fram til 1. november for å komme i land med en ny avtale. Dermed bryter statsetaten sine egne tidsfrister i det eksisterende anbudet.

Korona har skylden

Seksjonssjef Christian Lupke i Navs økonomi- og styringsavdeling sier i en e-post at det er smittevernstiltak som følge av koronapandemien som har medført forsinkelsen.

– Smittevernstiltakene som har vært innført i forbindelse med korona, har medført forsinkelser i anskaffelsen. Dette har gjort det nødvendig å forlenge eksisterende kontrakter til 1. november 2021, skriver Lupke til Handikapnytt.

Det nye anbudet ble lagt ut 16. desember 2020 med frist for leverandørene til å levere inn tilbud 4. februar 2021.

Grønt press

Men selv om det er korona som har ført til forsinkelser i anbudsprosessen, er det også press mot Nav for å tilby rullestolbrukere mer utslippsvennlig skyss enn dieselbiler.

Fra 2022 skal det offentlige bare kjøpe inn utslippsfrie person- og varebiler. Men dette forskriftskravet binder ikke Nav i den kommende avtalen, fordi anbudet ble lyst ut før forskriften trer i kraft.

Nav mener det er vanskelig og for tidlig å satse på elektrisk motor i kassebiler som skal bygges om med blant annet rullestolheis.

Les mer: OFFENTLIG NULLUTSLIPPSKRAV – MEN FORTSATT FOSSILT FOR RULLESTOLBRUKERE

I anbudskonkurransen for det kommende anbudet er det åpnet for elektrisk drift bare for de minste bilene.

Diskriminerende med diesel?

På Stortinget har SV dyttet på for at Nav skal tilby rullestolbrukere utslippsfrie alternativer.

Vararepresentant Erik Faret Sakariassen stilte tidligere i år et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, der han hevdet at «dagens regelverk for stønad til bilinnkjøp gjennom Nav oppleves diskriminerende for funksjonshemmede som ønsker å kjøpe nullutslippsbil».

Les mer: SV: DISKRIMINERENDE MANGEL PÅ UTSLIPPSFRIE NAV-BILER

Høyre-statsråden med ansvar for Nav svarte at også han tror på en elektrisk framtid for trygdebilene, men at tiden ikke er inne fordi de tekniske løsningene ikke er gode nok ennå.

Han roste likevel Nav for å jobbe aktivt for å ta miljøansvar og for å kunne tilby nullutslippsbiler når tiden er inne.

Kan ikke si noe

Christian Lupke i Nav avstår å kommentere innhold i det kommende anbudet som Nav er på overtid med å forberede:

– Ettersom dette er en pågående anskaffelse hvor hverken evaluering, tildeling, eller kontraktinngåelse er gjennomført, kan ikke Nav kommentere forhold ved tilbudene, skriver han i e-posten til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Fire nye år?

Også i Navs sentrale brukerutvalg på hjelpemiddelområdet har representanter for brukersiden etterspurt utslippsfrie løsninger.

Allerede i 2019 påpekte Safos representant Håvard Ravn Ottesen at leverandørene om kort tid kan levere elektriske varianter av de samme modellene som Nav har på rammeavtale.

Siden den gang har Ottesens profetier gått i oppfyllelse. Mercedes-Benz Vito – en modell som er på avtale med Nav i dag – tilbys allerede med elektrisk motor.

Og fra en rekke andre produsenter er elektriske vare- og kassebiler på full fart inn i markedet. Nettstedet Elbil24 skrev i april at elektriske varebiler har mer en fordoblet sin markedsandel i årets tre første måneder, sammenliknet med samme periode året før.

Spørsmålet er likevel om de nye el-kassebilene fungerer godt nok til å drive rullestolheiser, styringssystemer og annet utstyr som gruppe 2-bilene utstyres med. Det er her Nav foreløpig har landet på et nei, etter å ha forhørt seg med bilbransjen.

Kjøre diesel til 2036?

Anbudet som Nav er på overtid med å få i land, har langsiktige føringer. Hvor lange, illustreres av følgende tidslinje:

Hvis Nav forlenger den kommende rammeavtalen for gruppe 2-biler like lenge som den utgående, vil den vare helt til november 2025.

Navs hovedregel er at du skal ha en bil i 11 år etter at du har fått lån til den gjennom Nav.

I ytterste konsekvens betyr det at den kommende Nav-avtalen kan komme til å diktere hva rullestolbrukere kjører rundt i fram til 2036.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.