Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljfoto av en elektrisk rullestol.
LANGSOMT FORTERE: Nav vet ennå ikke hva de skal svare brukere som vil nyttiggjøre seg den nye fartsgrensen for elektriske rullestoler. (Ilustrasjosfoto: Ivar Kvistum)

Nav drar i bremsen for 15 km/t rullestolfart

Regjeringen har økt fartsgrensen for elektriske rullestoler fra 10 til 15 km/t. Men det skjedde uten at det ble koordinert med Nav, som formidler stolene. Nå kunngjør Nav at de trenger tid for å finne ut hvordan regelendringen skal settes ut i livet.

Ivar Kvistum
Publisert 12.11.2020 14:24

Det var i statsråd 30. oktober at regjeringen endret trafikkreglene som innebærer at den høyeste tillatte hastigheten for elektriske rullestoler øker fra 10 til 15 km/t.

Regelendringen trådte i kraft umiddelbart.

Men i en nyhetsmelding som ble publisert på Navs nettsider denne uken, blir det klart at du ikke kan regne med å få skrudd opp toppfarten på rullestolen din med det første.

«Inntil videre kan ikke NAV Hjelpemiddelsentral gi vedtak på, utlevere nye eller endre på eksisterende produkter for å øke hastigheten til 15 km/t», skriver Nav.

Godkjent og bygget for 10 km/t

Dermed bekrefter etaten det Handikapnytt tidligere har skrevet: Det skal mye mer enn en endring i trafikkreglene til for at norske rullestolbrukere skal kunne sette opp farten.

Produktsjef Jan Idar Olsen i hjelpemiddelleverandøren Sunrise Medical sa til Handikapnytt at det både er tekniske, sikkerhetsmessige, avtalemessige og juridiske hindre som må forseres før det er mulig å kjøre fortere enn i dag.

Les mer: REGELENDRINGEN ER VEDTATT – MEN INGEN RIVSTART FOR HØYERE RULLESTOLFART

Stolene som triller på norske fortau, er innkjøpt av Nav i henhold til anbudsspesifikasjoner der hastighet er et element. Disse stolene er godkjent for å gå i 10 km/t og ikke fortere. Å endre dette vil i de fleste tilfeller innebære skifte av motor, noe som også innebærer ny godkjenning og sertifisering.

Uavklart

Nav Hjelpemidler og tilrettelegging arbeider nå sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet med å avklare hvordan endringen skal iverksettes, skriver Nav på nettsidene sine.

Når dette er avklart, vil brukerne få mer informasjon.

Handikapnytt har tidligere spurt Nav om hvordan brukerne konkret skal forholde seg til den endrede fartsgrensen. Vi fikk beskjed om at man ville trenge noen uker før man ville være i stand til å svare.

Økningen i fartsgrense for elektriske rullestoler kom i stand etter at Andreas Eikin (15) fra Arendal sparket i gang en kampanje for å få kunne kjøre fortere med rullestolen sin, slik at han kan holde følge med kompisene sine på sykkel.

Les mer: SNART BLIR DET LOV Å KJØRE FORTERE MED RULLESTOL – TAKKET VÆRE ANDREAS (15)

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale sa ja til å oppfylle ønsket, og nåværende statsråd Knut Arild Hareide kunne kvittere det ut.

Avklarte ikke med Nav

Men det skjedde uten at Samferdselsdepartementet koordinerte endringen med Nav, som har ansvaret for selve stolene og formidlingen til rullestolbrukerne.

Handikapnytt stilte følgende spørsmål til den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet:

– Er det i beslutningsprosessen fram mot regelendringen gjort vurderinger om hvorvidt det er mulig å justere hastigheten på elektriske rullestoler i dag?

– Hensikten med regelendringen er å sørge for at også rullestoler med maksfart på over 10 km/t og opptil 15 km/t  – uavhengig av om slike allerede finnes eller ikke – blir omfattet av trafikkreglenes rullestoldefinisjon. Dette innebærer at brukerne fremdeles forblir gående i trafikkreglenes forstand, med de rettighetene dette gir. Blant annet at man kan ferdes på fortau, gangfelt, gangvei, og har «forkjørsrett» ved kryssing av vei i gangfelt, svarer statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i en e-post.

– I hvilken grad har Samferdselsdepartementet koordinert dette arbeidet med Arbeids- og sosialdepartementet og Nav som fagetat på hjelpemiddelområdet, slik at regelendringen får virkning for dem som bruker elektriske rullestoler?

– Samferdselsdepartementet har av grunnene nevnt over, ikke funnet det nødvendig å koordinere forskriftsendringsarbeidet med ASD (Arbeids- og sosialdepartementet og Nav, men de har vært involvert i arbeidet gjennom høringen av de foreslåtte endringene, svarer Noresjø.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.