Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Lars Ødegård.
HARD KRITIKK: Lars Ødegård retter hard kritikk mot Navs høringsuttalelse om hjelpemidler. (Arkivfoto: Erik Norrud, NHF)

– Nav sprer myter om hjelpemiddelbrukere

Nav framstiller hjelpemiddelbrukere som kravstore, mener seniorrådgiver Lars Ødegård i Norges Handikapforbund. Nav avviser kritikken og mener de har god dekning for påstanden om at mange brukere vil bestemme selv.

Av Ivar Kvistum
Publisert 20.06.2017 09:37

NB! En tidligere versjon av denne saken, med en annen url, måtte fjernes på grunn av en teknisk feil.

– Nav nører opp under en myte om at funksjonshemmede vil ha de siste, nyeste og dyreste hjelpemidlene. Denne oppfatningen er feil.

Det sier Lars Ødegård.

NHFs seniorrådgiver og tidligere generalsekretær har vært brukersidens representant i ekspertutvalget som har gitt regjeringen råd om hvordan hjelpemiddelpolitikken bør utformes for fremtiden.

Utvalgets rapport har vært ute på høring, og det er i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) sin høringsuttalelse at Ødegård mener de kritikkverdige holdningene kommer fram.

Kraftig oppgjør

I Navs høringsuttalelse står det blant annet: «Vi er kjent med at en del brukere ønsker å kunne bestemme hvilket hjelpemiddel skal ha selv, uavhengig av hva som er førsterangert. Spesielt ser vi dette ved nye rammeavtaler som har endret rangering. Mange vil naturlig nok ha en ny versjon av den rullestolen de har vært fornøyd med.»

I et debattinnlegg på Handikapnytt.no tar Ødegård et kraftig oppgjør med måten Nav fremstiller brukerne i argumentasjonen om produkt-rangering i hjelpemiddelsentralenes sortiment.

Klikk her for å lese innlegget: SKREMMENDE OG TENDENSIØSE HOLDNINGER HOS NAV

Kroppsnært

– Men hvordan kan du være så sikker på at Navs framstilling er feil? Er det ikke helt menneskelig å ønske seg det beste?

– Når det gjelder biler, mobiltelefoner og den slags, er det slik. Men hjelpemidler er annerledes. Jo mer kroppsnært et hjelpemiddel er desto mer tilpasning og tilvenning kreves. Å skifte en manuell rullestol er for eksempel en stor overgang, særlig når du også bytter merke og leverandør. Det tar tid å bli trygg på at det nye fungerer for deg. Derfor kvier mange seg for å bytte, argumenterer Ødegård og legger til:

– Dette baserer jeg både på mine mange år som hjelpemiddelbruker og på den kjennskapen jeg har opparbeidet meg til svært mange hjelpemiddelbrukere gjennom arbeidet mitt i Handikapforbundet.

Ødegård peker dessuten på at regelverket ikke åpner for at den enkelte bruker kan velge og vrake.

– Selv om det skulle vært sant at alle vil ha de siste og dyreste hjelpemidlene, åpner ikke regelverket for en slik mulighet. Og det vet Nav, påpeker Ødegård.

Avviser anklagen

Nav avviser at de tegner et bilde av hjelpemiddelbrukere som kravstore og urimelige. I en e-post, formidlet gjennom Navs informasjonsavdeling, skriver kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt:

«Vi ser på det som brukermedvirkning, ikke kravstorhet. Derfor sier vi i vårt høringssvar at vi vil vurdere hvordan vi bedre kan utnytte handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket, slik at brukerens ønsker og behov i enda større grad kan tas hensyn til i valg av løsning.»

Handikapnytt spør hvordan etaten belegger påstanden om at brukere vil velge selv. Åsholt svarer:

«Vår påstand om at en del brukere ønsker å kunne bestemme hvilket hjelpemiddel de skal ha selv, er bygget på etatens egne erfaringer, fra brukerundersøkelser og tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner.»

Han henviser også til Handikapforbundets egen rapport fra 2015, «Rett hjelpemiddel til rett tid». Fra denne siterer Åsholt følgende setning:

«En god hjelpemiddelformidling handler om at bruker velger den løsningen som fungerer i det livet man lever.»

Kritisk til rangeringen

Rangeringen av produktene i hjelpemiddelsentralenes sortiment handler om at Nav inngår rammeavtaler med leverandører av bestemte hjelpemidler for en periode, basert på en anbudsprosess. Avtalene er utformet slik at produktene er rangert.

Det betyr at den enkelte person i utgangspunktet blir tildelt det hjelpemiddelet – for eksempel en manuell rullestol – som er rangert som nummer én i avtalen.

Om man i stedet har behov for en annen type stol, som er rangert som nummer to, tre eller lenger ned, må man argumentere særlig for det. Og i utgangspunktet etter å ha prøvd det topp-rangert hjelpemiddelet.

Ekspertutvalget er kritisk til denne måten å rangere produkter på.

– Rammeavtaler på hjelpemiddelområdet er fornuftig. Men vi mener at rangeringen ikke må stå i veien for å finne den beste løsningen for det enkelte mennesket. Derfor må det åpnes for mer fleksibilitet, og muligheten til å gi dispensasjon må brukes aktivt, sier Ødegård.

Han understreker at det alltid ligger faglige vurderinger til grunn for valg av hjelpemiddel. Problemet med rangeringen er ikke at brukerønsker settes til side, men at faglige vurderinger settes til side, påpeker Ødegård i innlegget.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.