Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

«Navs godt bevarte hemmelighet» kan fortsatt gi deg rullestolen du vil ha

Av: Bjørn Kollerud og Ivar Kvistum
Publisert 30.08.2016 11:26

Bruk retten til å søke dispensasjon, slik at du får den rullestolen som passer for deg når markedslederne forsvinner fra utvalget, oppfordrer Guri Henriksen i Handikapforbundet.

Bakgrunnen for oppfordringen er at populære markedsledere fra Panthera og Quickie er ute av hjelpemiddelsentralenes utvalg for manuelle rullestoler fra 1. oktober.

Quickie Stolene fra Sunrise Medical og Pantheras modeller har disse til sammen levert 80 prosent av aktivstolene på det norske markedet, etter det Handikapnytt erfarer.

LES BAKGRUNNEN FOR SAKEN HER: NAV KASTER UT KVALITETSRULLESTOLER

Men nå er det over og ut. En av konsekvensene er at Panthera Norge må nedbemanne. Selskapet er en rendyrket leverandør av manuelle rullestoler og har ikke andre produkter i porteføljen.

En håpløs situasjon

Seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund oppfordrer folk til å bruke muligheten til å søke dispensasjon, slik at de fortsatt kan bruke de manuelle rullestolene som passer dem best.

Henriksen mener at Navs har satt brukerne er satt i en håpløs situasjon med anbudspraksisen som har ført til at aktivstolene Quickie Helium og Panthera ikke lenger er tilgjengelige i avtalen.

– Det viser svakheten med hele anbudspraksisen, sier rådgiver Guri Henriksen.

Hun understreker at brukerorganisasjonene selvsagt ønsker at produkter som tilbys gjennom Nav, skal være trygge å bruke og tilfredsstiller tekniske krav. Men derfra til å avvise produkter på grunn av anbudstekniske regler og krav om å bruke bestemte testinstitutter, er å ta ting for langt.

– At populære rullestoler som i dag leveres gjennom Nav, plutselig ikke lenger skal være gode nok, oppleves som underlig. Den nye avtalen innebærer at populære aktivstoler byttes ut med stoler som enkelte av brukerne ikke nødvendigvis opplever å være en god nok løsning. Vi kan ikke ha det sånn at Nav tar valg basert på anbudstekniske kriterier, mens brukernes meninger og erfaringer ikke blir tillagt vekt.

Ikke beroliget

Etter at Handikapnytt først omtalte Navs avvisning av flere rullestolleverandører, tok Henriksen den opp i brukerutvalget i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging. Det førte ikke fram.

– Hele prosessen virker veldig rigid. Brukerne blir uansett den store taperen, sier hun.

I utvalgets møte ba brukerrepresentantene Nav vurdere om det er mulig å lyse ut anbudet på manuelle rullestoler på nytt, men forslaget ble avvist som uaktuelt.

Det kommer fram i referatet fra brukerutvalget i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging 22. juni.

Brukerrepresentantene uttrykte bekymring for at brukerne blir skadelidende av det som har skjedd og ber Nav arbeide for å finne en løsning.

Samtidig er organisasjonene enige med Nav i at det skal stilles krav til leverandørene og at hjelpemidler skal være testet etter egnede standarder og ved akkrediterte prøvningslaboratorier der hvor det er mulig.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


UTE: Pantheras stoler blir ikke lenger å finne i utvalget på hjelpemiddelsentralene. (Arkivfoto: Tore Fjeld)

Godt bevart hemmelighet

Henriksen ber derfor brukere til å søke om Panthera- og Quickie-stoler på dispensasjon, hvis de fortsatt vil ha produktene de kjenner og vet fungerer. 

– Dispensasjonsordningen er en godt bevert hemmelighet i Nav. Det er derfor mange som ikke kjenner til mulighetene til å få andre produkter enn de som står på Navs lister, sier Henriksen.

Hun hevder det er et stort press ute på hjelpemiddelsentralene til å velge produkter som er ranket som nummer 1 i rammeavtalene. Men man har denne muligheten til å søke om dispensasjon.

– Det gjelder å bruke tid på å formulere en søknad som ivaretar ditt behov, hvis du ønsker noe annet enn det som tilbys fra det ordinære sortimentet, sier Guri Henriksen og legger til:

– Dersom det viser seg at man får mange dispensasjonssøknader om modeller som ikke er på Nav- listen, vil dette også kunne bli et viktig korrektiv til fagekspertisens vurderinger. Det er tross alt funksjonshemmede som skal bruke produktene og vet hva som fungerer.

Henriksen mener det er viktig at den enkelte bruker nå er bevisst på egne behov og kjenner rettighetene som Folketrygdloven gir til hjelpemidler som fungerer for den enkelte. 

Ber leverandørene levere

I brukerutvalgsmøtet uttalte Navs representanter at leverandører som ikke kom med på Navs avtale, men som fremskaffer dokumentasjon i henhold til Navs krav innen 1. oktober, vil kunne levere stoler på dispensasjon.

– Jeg vil derfor oppfordre leverandørene til å gjøre en innsats og innlede en dialog med Nav, så brukerne av manuelle rullestoler får tilgang til de produktene de trenger, understreker Henriksen.

Panthera Norge oppgir at de vil levere de åtte aktivstolene som ikke kom med på Navs anbud, til brukere som får innvilget disse på dispensasjon.

– Vi vil være til stede på det Norske markedet og kommer til å ha vårt sortiment av aktivstoler tilgjengelig i kommende anbudsperiode, selv om vi ikke er med på avtalen, opplyser daglig leder Erik Bergh.

Sunrise Medical as vil også levere stoler til brukere som får disse innvilget på dispensasjon.

– Vi vil betjene det Norske markedet og levere våre aktivstoler til brukere som får innvilget disse på dispensasjon, opplyser administrerende direktør Johan Brodd.

Uten avtale med Nav blir amerikanske stoler fra TiLite vil ikke tilgjengelig for norske brukere, opplyser Global Product Manager Arnfinn Ness i Permobil.

Skjerpe kontrollrutinene

Det har vært nødvendig å skjerpe kontrollrutinene for å sikre at produktene faktisk er prøvd i henhold til kravet om akkreditering. Det opplyste Christian Lupke og Eva Kollerud Søndergaard fra Kontor for brukeranskaffelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet da de ga brukerutvalget en redegjørelse for hvorfor noen av manuellstolene ble avvist.

«Det er svært viktig at hjelpemidler som leveres fra Nav har høy kvalitet og at man vet at sikkerheten er ivaretatt. Videre er det også viktig at vi har en leverandørbransje som forstår betydningen av at produktene som tilbys tilfredsstiller anerkjente felleseuropeiske standarder og at dette dokumenteres av et akkreditert prøvningslaboratorium», forklarte de to, ifølge referatet fra brukerutvalgsmøtet.

LES OGSÅ: NAV VIL «REPARERE» FLERE HJELPEMIDLER OVER TELEFONEN – UTEN Å RYKKE UT

Gikk til retten

I sommer gikk Sunrise Medical til retten med stevning om midlertidig forføyning. Leverandøren ba retten om pålegge en midlertidig stans i anbudsprosessen for å hindre at den skulle bli fullbyrdet uten at de har hatt tid til å prøve saken rettslig. Selskapet fikk ikke medhold.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning og kommer ikke til å påklage den, opplyser administrerende direktør Johan Brodd i Sunrise Medical til Handikapnytt.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.