Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Danielsen som holder et foredrag.
SKUFFENDE OVERFLATISK: Jurist Espen Oseid Danielsen beklager sterkt at Diskrimineringsnemnda ikke har drøftet de prinsipielle sidene ved NHFUs klagesak.

Nemnda: Politihøgskolen har lov til å avvise funksjonshemmede

Norges Handikapforbunds Ungdom har tapt klagesaken mot Politihøgskolens fysiske opptakskrav. – Skuffende at nemnda ikke går mer i dybden på en så viktig prinsippsak, sier jurist Espen Oseid Danielsen som har samarbeidet med NHFU om saken.

Ivar Kvistum
Publisert 09.02.2021 16:47

Det har gått nesten ett og et halvt år siden Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) leverte sin klage på Politihøgskolens fysiske og medisinske opptakskrav.

Organisasjonen mener kravene diskriminerer kandidater med funksjonsnedsettelse.

Les mer: MENER POLITHØGSKOLENS OPPTAKSRAV DISKRIMINERER FUNSKJONSHEMMEDE

I dag, tirsdag 9. februar, forelå konklusjonen til Diskrimineringsnemnda, og den er enstemmig i NHFUs disfavør.

«Forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen § 3-1 e og f, jf. § 3-2 er ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse», heter det i nemndas uttalelse.

NHFU: Diskriminerende opptakskrav

For å komme inn på bachelorstudiet på Politihøgskolen, må søkerne oppfylle bestemte medisinske  krav og bestå fysiske krav, blant annet krav til svømmeferdigheter.

Søkerne kan ikke ha funksjonsnedsettelse som innebærer at de ikke kan gjennomføre utdanningen på en fullverdig måte.

Det er dette NHFU har ment er diskriminerende og i strid med både Grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fullt mulig å jobbe som politi

NHFU har påpekt at det er fullt mulig for personer som for eksempel bruker rullestol å arbeide med en lang rekke politioppgaver, selv om man ikke kan være utegående. Man kan for eksempel arbeide på operasjonssentralen, med etterforskning og kriminalitetsforebygging.

NHFU tok derfor til orde for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom å ha en årlig kvote for studenter som er unntatt de kravene som må oppfylles i en generalistutdanning.

Politiet: En generalistutdanning

Justis- og beredskapsdepartementet ved Politidirektoratet har avvist at opptakskravene er diskriminerende. I tilsvaret sitt peker de på at det er nødvendig å bestå opptakskravene for å kunne fullføre selve bachelorutdanningen ved Politihøgskolen.

Dermed er kravene saklige, nødvendige og forholdsmessige.

Direktoratet viser til at selve studiet skal være en generalistutdanning, altså at den skal utruste studentene for alle typer politiarbeid. Men Samtidig viser de til at andre utdanninger – uten slike krav – kan kvalifisere til arbeid i politiet.

Vil ikke overprøve politikken

I sin konklusjon støtter Diskrimineringsnemnda direktoratets syn og argumentasjon.

«Nemnda har kommet til at bestemmelsene om fysiske og medisinske opptakskrav i forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen, ikke er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse», heter det i nemnduttalelsen.

Nemnda viser til politiske føringer om at Politihøgskolen skal utdanne generalister til politiyrket, og at dette får betydning for studiets oppbygging. Dette ønsker ikke nemnda å overprøve, heller ikke om det er konflikt mellom universitets- og høyskoleloven og diskrimineringsregelverket.

«Nemnda skal ta stilling til om de fysiske og medisinske opptakskravene som fremgår av forskriften er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Nemnda har kommet til at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt», heter det i uttalselsen.

Også Diskrimineringsnemnda peker på at det finnes andre veier inn i politiyrket enn bachelorstudiet ved Politihøgskolen.

Skuffende lite grundig

NHFU har samarbeidet med jusstudent og senere jurist Espen Oseid Danielsen med å fremme saken for Diskrimineringsnemnda. Han er svært skuffet over nemndas uttalelse.

Skuffelsen hans knytter seg ikke så mye til konklusjonen som til argumentasjonen.

– Vi leverte en klage på 13 A4-sider med mye juridisk argumentasjon. At nemnda ikke går inn i dette men, bare leverer tre avsnitt, er utrolig skuffende. Jeg føler at de hopper over gjerdet der det er lavest, sier Espen Oseid Danielsen til Handikapnytt.

Jeg føler at de hopper over gjerdet der det er lavest.

Han mener det er sterkt beklagelig at ikke nemnda har gått mer i dybden i en sak som han mener er av stor prinsipiell betydning. Det ville gitt verdifull innsikt i hvordan nemnda vurderer det juridiske grunnlaget for viktige likestillingsspørsmål.

– Samtidig tror jeg vi har oppnådd mer enn det vi føler akkurat nå, bare ved at saken har kommet fram i lyset. Mange er blitt klar over disse problemstillingene, og jeg tror det kan være starten på en utvikling mot mer likhet og mindre diskriminering. Ballen har startet å rulle, sier Espen Oseid Danielsen.

Det har tatt uvanlig lang tid å få behandlet NHFUs klage mot Politihøgskolen i Diskrimineringsnemnda. Årsaken var at politiet ikke leverte tilsvar til klagesaken i tide. Flere frister for å avgi tilsvar ble brutt.

Les mer: POLITIET HAR BRUTT GJENTATTE FRISTER I DISKRIMINERINGSSAK

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.