Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Nina Melsom.
UTÅLMODIG: Inkluderingsdugnaden må organiseres bedre for at den skal virke, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. (Foto: Moment Studio, NHO)

NHO: Nok snakk – nå må regjeringen få inkluderingsdugnaden til å virke

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kritiserer regjeringens inkluderingsdugnad og mener koordineringen av den er for dårlig.

Handikapnytt
Publisert 02.01.2020 09:13

(NTB-Bibiana Piene:) Én av tre bedrifter vil ha mer inkludering. Det er på høy tid at regjeringen får fart på inkluderingsarbeidet, mener NHO.

Men næringslivsorganisasjonen er ikke fornøyd med regjeringens innsats for å få flere i jobb.

– Nå har regjeringen snakket om inkluderingsdugnaden lenge. Nå er det på tide at den gjøres i stand til å virke, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til NTB.

Inkluderingsdugnaden er regjeringens satsing på å få flere funksjonshemmede og folk med «hull i CV-en» ut i arbeidslivet.

For dårlig koordinering

Én av tre bedrifter, 33 prosent, er opptatt av inkludering og har allerede rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging, påpeker hun.

– Men de må ha et system bak som må være riktig rigget, sier Melsom.

Hun peker på at koordineringen mellom ulike departementer og offentlige etater er for dårlig.

Nå har regjeringen snakket om inkluderingsdugnaden lenge. Nå er det på tide at den gjøres i stand til å virke.

Spiller ballen til Erna

– Erkjennelsen av at det nå må skje noe sektorovergripende, er blitt tydelig. Det betyr at dette er noe Statsministerens kontor må ta tak i. Dette må organiseres bedre, sier Melsom, som dermed spiller ballen over til statsminister Erna Solberg (H).

For nå er tida overmoden for tiltak på tvers av ulike departementer, etater og sektorinteresser, slår arbeidslivsdirektøren fast. Saken blir også tema på NHOs årskonferanse 8. januar.

– Her trengs en politisk erkjennelse. Dette handler jo også om hvordan departementene er rigget og hvilket ansvar hver statsråd har. Vi må spørre oss om systemet er for gammeldags, sier hun og peker på at tilbakemeldingen fra bedriftene er at de ulike etatene ikke samarbeider godt nok og får ulike styringssignaler.

I november konkluderte også Riksrevisjonen med at regjeringens integreringstiltak fungerer dårlig og ikke får flere innvandrere med fluktbakgrunn ut i jobb. Dårlig koordinering av virkemiddelapparatet er blant årsakene.

Les også: STØRE: – INKLUDERINGSDUGNADEN ER IKKE GOD NOK

– Samarbeid er nøkkelen

Melsom mener man kan lære av arbeidet med å få bukt med arbeidslivskriminaliteten, der regjeringen har opprettet såkalte A-krimsentre der ulike etater jobber sammen.

– Nøkkelen til suksessen her er samarbeid. Slik må det også være når det gjelder inkludering og få flere som står utenfor, tilbake på innsiden, sier Melsom.

Hun etterlyser felles mål og strategier, felles styringssignaler og koordinerte budsjettprosesser hvor tverrfaglig arbeid prioriteres og løftes.

– Vellykkede prosjekter og arbeidsformer må spres og bli en permanent del av virkemiddelapparatet, sier Melsom.

Ulike tiltak

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for inkluderingsdugnaden. Statssekretær Guro Angell Gimse (H) sier til NTB at hun er glad for at næringslivet er utålmodige etter å få inkludert flere i jobb.

Som svar på kritikken om manglende koordinering ramser Gimse opp en rekke ulike tiltak som regjeringen er i gang med, som lønnstilskudd og mentortiltak, individuell jobbstøtte for personer med psykiske problemer og nye opplæringstiltak i Nav.

– Vi er godt i gang og vil intensivere innsatsen i 2020, sier Gimse.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.