Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Eva Buschmann.
UROVEKKENDE FUNN: Eva Buschmann er generalsekretær i CP-foreningen. (Foto: Wanda Nystrøm)

Nye tall bekrefter det hun frykter: Mange barn med CP blir mobbet

Undersøkelse viser at mange barn og unge med Cerebral Parese er utsatt for mobbing i skolen. Svært urovekkende, mener generalsekretær Eva Buschmann i CP-foreningen.

Ivar Kvistum
Publisert 01.11.2017 14:36

Minst en tredel av alle barn med CP har erfaringer med å bli mobbet.

For mange skjer det ofte.

14 prosent oppgir at de blir mobbet oftere enn to-tre ganger i måneden.

Fem prosent sier at det skjer flere ganger i uka.

Tallene kommer fram i en spørreundersøkelse som Cerebral Parese-foreningen har utført blant foreldre som har barn med CP i grunnskolen. Undersøkelsen er omtalt i siste utgave av CP-bladet.

På spørsmålene om mobbing og utestengelse svarer under halvparten – 48 prosent – at barnet ikke er blitt utsatt for mobbing de siste månedene.

Bekrefter mistanker

Resultatet bekymrer generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann:

– Dette bekrefter dessverre våre mistanker, men vi har ikke hatt tall på det før nå. Jeg synes det er grunn til å rope et alvorlig varsko når bare halvparten av de spurte oppgir at mobbing ikke er et tema, sier hun til Handikapnytt.

Jeg synes det er grunn til å rope et alvorlig varsko når bare halvparten av de spurte oppgir at mobbing ikke er et tema.

Buschmann mener problemet kan være enda større enn det som framkommer i undersøkelsen:

– Det er foreldre som har svart, og vi vet jo at ikke alle elever forteller hjemme om mobbing og utestenging på skolen. Det er ikke noen grunn til at tallene skal være lavere for elever med CP enn andre undersøkelser viser.

Cerebral parese
  • Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med endret motorisk funksjon, og skyldes en skade i den umodne hjerne (fra fosterliv til fylte 2 år).
  • Et viktig kriterium for diagnosen er at hjerneskaden ikke blir verre, men er statisk (ikke fremadskridende). Hvilke utslag diagnosen gir, avhenger av skadens størrelse og lokalisasjon.
  • 2–3 av 1000 barn som fødes har eller får CP. Det tilsvarer cirka 120–150 nye tilfeller i året. De aller fleste med CP får diagnosen før de fyller to år.
  • Kilde: CP-foreningen

Ikke første gang

For dette er nemlig ikke de første funnene som tyder på at barn og unge med funksjonsnedsettelser blir mobbet og utestengt av skolemiljøet.

Både Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har nylig lagt fram undersøkelser som peker i samme retning.

Konklusjonene er henholdsvis at to av tre synshemmede barn og unge blir mobbet, mens mobbing rammer hver fjerde med hørselshemmede.

– Det er svært viktig at skolen er oppmerksom på dette. Kunnskap om inkludering er svært viktig for å drive en god skole, sier Buschmann.

Mangelfull tilrettelegging

Hun vil ikke utelukke at funnene om mobbing og utestengelse kan henge sammen med manglene på andre områder som avdekkes i undersøkelsen.

– Vi ser at veldig mange har utfordringer knyttet til å få en riktig tilpasset undervisningssituasjon, sier Buschmann.

Blant annet er 35 prosent av foreldrene misfornøyde med skolens tilrettelegging for elever med kognitive utfordringer. Det betyr ikke at alle barn med CP har lærevansker, men at det er viktig å kartlegge for å kunne legge til rette for den enkelte.

– Alle bør ha tilbud om en kognitiv kartlegging både ved skolestart og ved overgangen til ungdomsskolen. Dette er en anbefaling vi har bred støtte for i nordiske fagmiljøer, understreker Buschmann.

Oppgradert spesialundervisning

37 prosent av foreldrene oppgir at de er misfornøyde med at spesialundervisning gis av noen som mangler pedagogisk utdanning eller på annen måte ikke er kvalifisert.

– Dette samsvarer med funn i en rapport fra Barneombudet som viser at det svikter i alle ledd. Vi mener at opplæringslovens kompetansekrav må skjerpes, slik at det bare er lov å gjøre unntak om det er til elevens beste. For dette er barn som trenger fagkunnskap. Spesialundervisningen må få en faglig oppgradering, sier Eva Buschmann.

Foreldrene er også spurt om hvordan det fysiske skolemiljøet fungerer for deres barn. På de fleste punktene oppgir et sted mellom 25 og 40 prosent at de er misfornøyde.

Om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juni 2017 blant foreldre som har barn med CP i grunnskolen. Den gikk til den delen av foreldrene som CP-foreningen har e-postadresse til.

488 mottok undersøkelsen på e-post. Av dem svarte 221, noe som ga en svarprosent på 45 prosent.

80 prosent av de som svarte, har barn i barneskolen. 40 prosent har barn i ungdomsskolen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.