Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Sveen. Innfelt bilde av Mjøscharter-båten.
TAR OPP: Ordfører Torvild Sveen innrømmer at kommunepolitikerne ikke var bevisste nok på universell utforming i år og vil ta opp problemet med Mjøscharter (innfelt) foran neste sesong. (Foto: Gjøvik kommune og Visit Innlandet)

Ordfører som sponser utilgjengelig båt: – Vi har ikke vært bevisste nok

Kommunene som sponser rutebåt på Mjøsa, vil ikke at tilbudet skal stenge rullestolbrukere ute. Men det blir ingen endringer i år. Likestillings- og diskrimineringsombudet er kritisk til at funksjonshemmede ikke ble hørt da lovkravet om universell utforming ble droppet.

Georg Mathisen
Publisert 29.06.2020 09:34

Gjøvik-ordfører Torvild Sveen lover å ta det opp foran neste sesong.

Næringssjef Tor Rullestad i Ringsaker sier at «det var dette vi fikk til i år».

Fagdirektør Eli Knøsen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet går praktisk til verks og viser at det slett ikke er noe problem å tilpasse brygger og mindre båter slik at rullestolbrukere får et tilbud.

Historien om hvordan Mjøscharter går i rute på Mjøsa i sommer uten å ta med rullestolbrukere, og hvordan forskriften om hvordan kravene til universell utforming forsvant ut av forskriften i all stillhet, har engasjert Handikapnytts lesere.

Les mer:

NÅ ER HELE MJØSA RULLESTOLFRI SONE

REGELENDRING UNDER RADAREN: I ÅR BLE DET LOVLIG Å KJØRE RUTEBÅT UTEN RULLESTOLPLASS

– Ikke mulig i år

Kommunene som Mjøscharter går innom, har støttet tilbudet. Det har også turistkontorene på begge sider av Mjøsa. På Ringsaker kommunes hjemmeside formulerer næringssjef Tor Rullestad seg på denne måten:

«På denne måten blir Mjøsa og Mjøsbyene tilgjengelige for alle, og det synes jeg er veldig positivt.»

Til Handikapnytt sier Rullestad at det var dette som var mulig å få til i år.

– Det er ikke mulig i den lille båten å få om bord rullestoler. Vi kjøper en tjeneste, og her er det ikke mulig å få til. Vi har bestemt oss for at det var verdt å støtte tilbudet. Det var dette vi fikk til i år, så får vi utvikle tilbudet etter hvert, sier næringssjefen.

Fulgte ikke godt nok med

Ordfører Torvild Sveen (Sp) i Gjøvik innrømmer at kommunen ikke fulgte godt nok med i timen da Mjøscharter fikk tilskudd.

– Det er et godt prinsipp at alle har tilgang til de tilbudene som vi støtter. Så har det nok ikke vært nok bevissthet om dette knyttet til dette tilbudet spesifikt. Det må vi rett og slett se hva som er mulig å gjøre med. Hvis tilbudet videreføres også neste år, så må vi gå i dialog med Mjøscharter om hva vi kan gjøre for å kunne få med alle, sier han.

Det er et godt prinsipp at alle har tilgang til de tilbudene som vi støtter. Så har det nok ikke vært nok bevissthet om dette knyttet til dette tilbudet spesifikt.

Sveen trekker parallellen til Skibladner, som også er inne i sin første sesong der rullestoler ikke får være med.

Les også: FRA NESTE ÅR FÅR IKKE RULLESTOLBRUKERE VÆRE MED SKIBLADNER

– Skibladner er en gammel båt. Mjøscharter er en ny båt. Jeg skulle kanskje tro at det var mulig på nye båter, i hvert fall, å få lagt til rette for at de kan få tatt med seg folk som har ulike handikap, sier han.

Gjøvik-ordføreren konstaterer at bevilgningen er gitt og at det er lite å få gjort i år, men han kommer til å ta det opp og prøve å sørge for at alle kan være med neste år.

Mjøscharter ved brygga i Hamar. Det går en trapp ned til båten.

TRAPP: Noen av bryggene som Mjøscharter bruker – blant annet her på Hamar – krever en trappetur for å komme om bord. Båten har plass til fire sykler, men de må løftes over til båten. (Foto: Georg Mathisen)

Strider mot likestillingen

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke vurdert eller behandlet denne saken juridisk, men fagdirektør Eli Knøsen kritiserer det nye regelverket på mer prinsipielt grunnlag:

– Som pådriver for likestilling og ikke-diskriminering ser vi selvsagt med bekymring på praksis- og lovendringer som strider mot vedtatte målsettinger som formålet i likestillings- og diskrimineringsloven og FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), melder Knøsen.

– Ombudet beklager en slik utvikling. Dette strider med uttalte og vedtatte målsettinger om et samfunn for alle, sier hun.

Ifølge Eli Knøsen er høringsrunden der hverken organisasjonene eller ombudet ble spurt til råds, i strid med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som Norge har forpliktet seg til å følge.

 – Etter den skal de gruppene som vil bli berørt av eventuelle lovendringer, bli hørt og bli lyttet til. Det er klanderverdig at ikke funksjonshemmedes organisasjoner har vært inkludert i høringen, sier hun.

Tilgjengelighet er mulig

Eli Knøsen sier hun gjerne skulle sett hvilken begrunnelse Mjøscharter har for ikke å sørge for at båt og brygger er tilgjengelige også for rullestoler og barnevogner.

Det er nemlig fullt mulig å få til i praksis, sier hun, og viser til britiske Wheelyboat Trust.

Stiftelsen hjelper funksjonshemmede ut på britiske innsjøer, elver og kanaler i båter som er mindre enn de norske rutebåtene som slipper å ta hensyn til universell utforming. Der er grensen nå tolv passasjerer.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.