Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Detaljbilde av en uoppredd seng.
RETTSSIKKERHET: Diskrimineringsnemnda er kritisk til hvordan Vest politidistrikt etterforsket anmeldelser av seksuelle overgrep mot to menn med utviklingshemning. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Politiet felt for diskriminering etter henleggelse av overgrepsanklager

To menn med utviklingshemning anmeldte begge den samme assistenten for å ha begått seksuelle overgrep, men sakene ble henlagt.

Ivar Kvistum
Publisert 17.03.2021 18:29

– Personer med utviklingshemning blir ikke trodd eller tatt på alvor når de melder fra om overgrep, sier generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Organisasjonen har på vegne av to menn klagd inn Vest politidistrikt for Diskrimineringsnemnda.

I begge sakene konkluderer nemnda med at politiet har diskriminert mennene gjennom treg og mangelfull etterforskning.

Politiet avviser anklagene.

Anklage mot assistenten

Den 45 år gamle mannen har diagnosene spastisk kvadriplegisk CP og dystoni (ufrivillige muskelsammentrekninger). Selv om han ikke har talespråk, har han språkforståelse og kommuniserer med pekebok og kroppsspråk.

Han trenger tilsyn hele døgnet og hjelp til de fleste gjøremål, ifølge saksdokumentene fra Diskrimineringsnemnda.

Under et rehabiliteringsopphold på en en helseinstitusjon i 2017 ble han urolig og nedstemt. Etter hvert klarte han å formidle til foreldrene sine at han var utsatt for seksuelle overgrep fra sin personlige assistent.

Faren til 45-åringen sørget for at saken ble anmeldt til politiet.

Vest politidistrikt ba om bistand fra Kripos for å gjennomføre et tilrettelagt avhør, men avhøret ble berammet nær en måned senere på grunn av manglende kapasitet.

Overmadrassen var byttet

Også kommunen ble orientert om anmeldelsen av assistenten. Det ble bestemt at han ikke skulle settes på alenevakter i 45-åringens omsorgsbolig.

Men på grunn av et internt vaktbytte, ble assistenten likevel satt inn som vikar et par uker etter at anmeldelsen ble levert inn. Samme natt ble det ifølge saksframlegget i Diskrimineringsnemnda mistenkt at det ble begått et nytt overgrep mot 45-åringen.

Da politiet ble varslet om det, bestemte de å framskynde det tilrettelagte avhøret med lokal kompetanse, i stedet for å vente på Kripos.

Siktelse mot assistenten ble tatt ut samme dag som avhøret fant sted.

Under etterforskningen ble det blant annet søkt med hund i 45-åringens leilighet. Men hele leiligheten var blitt vasket ned og overmadrassen byttet noen dager før søket ble gjennomført.

Etter om lag et halvt år ble saken henlagt, til tross for at 45-åringens bistandsadvokat hadde bedt om mer etterforskning.

Samme assistent i to boliger

Omtrent samtidig, høsten 2017, merket familien til en 25 år gammel mann at han brått endret adferd. Han ville ikke lenger være i leiligheten sin i bofellesskapet.

25-åringen har Downs syndrom og cerebral parese. Han uttrykker seg med enstavelsesord og korte setninger. En psykolog har vurdert at han har kognitive evner på 4–6-årsstadiet.

Familien til 25-åringen kom i kontakt med familien til 45-åringen som hadde anmeldt assistenten sin. De fant ut at den samme assistenten har hatt alenevakter i 25-åringens bofellesskap, samtidig som han har hatt vakter i 45-åringens bofellesskap.

Det ledet til at faren til 25-åringen gikk til lensmannskontoret med mistanken om seksuelle overgrep.

Til tross for purringer fra både faren og 25-åringens bistandsadvokat gjorde ikke politiet noe for å undersøke mistanken om overgrep. Politiet henla saken, men bistandsadvokaten klagde og Statsadvokaten krevde ny etterforskning. Henleggelsen ble likevel oppretthold.

Nemnda kritiserer politiet

Familiene til både 45-åringen og 25-åringen søkte bistand fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), som sørget for å klage sakene inn for Diskrimineringsnemnda.

Og nå har Diskrimineringsnemnda kommet til at politiet har diskriminert begge de to mennene på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

I 45-åringens tilfelle kritiserer nemnda både politiets tidsbruk og dårlig tilrettelagte avhør. Når det gjelder 25-åringen, kritiseres politiet for at de overhodet ikke gjennomførte avhør av fornærmede. En person uten 25-åringens funksjonsnedsettelser og kommunikasjonsmåte ville blitt tatt inn til avhør kort tid etter anmeldelsen, påpeker nemnda.

Hedvig Ekberg fotografert mens hun holder et foredrag.

IKKE VIKTIG NOK? Generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener overgrepssaker mot utviklingshemmede ikke blir høyt nok prioritert. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

NFU: – Ikke viktig nok for politiet

Generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener at de to sakene føyer seg inn i et mønster.

– Forskning viser at det skjer mange overgrep mot mennesker med utviklingshemning. Men det er sjelden at noen blir straffet for det. Politiet setter ikke inn de ressursene som skal til for å etterforske sakene. Vårt inntrykk er at de ikke synes det er viktig nok, sier Ekberg.

Forskning viser at det skjer mange overgrep mot mennesker med utviklingshemning. Men det er sjelden at noen blir straffet for det. Politiet setter ikke inn de ressursene som skal til for å etterforske sakene. Vårt inntrykk er at de ikke synes det er viktig nok.

Hun peker på at mange utviklingshemmede har problemer med å si fra om det de blir utsatt for.

– Fordi de kan ha vansker med å uttrykke seg, blir de ansett som mindre troverdige enn andre. Men realiteten er at utviklingshemmede ikke lyver; det krever kognitive ressurser å skulle opprettholde en løgn, sier Ekberg.

Hun mener det er påfallende hvor stille det er rundt overgrep begått mot mennesker med utviklingshemning, sammenliknet med andre grupper i samfunnet.

– Jeg er sikker på at disse sakene ville blitt behandlet på en annen måte og fått mer oppmerksomhet hvis anmeldelsene hadde kommet fra noen som ikke er utviklingshemmet, eller som ikke har en annen funksjonsnedsettelse, sier Ekberg.

Nå håper hun at uttalelsene fra nemnda bidrar til å endre holdninger hos politiet, og at etaten går i seg selv og ser nærmere på hvilke systemer og rutiner de arbeider etter i slike saker.

Avviser diskriminering

OPPDATERING 19.03.2021: Leder Gunnar Fløystad i Felles enhet for påtale i Vest politidistrikt skriver i en e-post til Handikapnytt at politiet mener de ikke har diskriminert noen.

– Vi har oppriktig ment hele tiden at vi ikke har diskriminert noen her. Det er leit at de involverte opplever det annerledes, skriver Fløystad.

– Vi har gjort så godt vi har kunnet med de ressursene og kompetansen vi har, men vi må konstatere at nemnda mener det ikke har vært godt nok. At vi ba Kripos om hjelp viser i seg selv at vi seriøst prøvde å gjøre noe, fortsetter han, og legger til:

– Dette er rett og slett vanskelige saker.

Fløystad skriver at de kommer til å ta opp utfordringene som løftes fram i nemndsakene på nasjonalt nivå.

– Men først vil vi selv gjennomgå sakene for å se hva vi kunne gjort, og hvordan vi bør innrette oss fremover.

Framkom ikke bevis

Også i tilsvaret til Diskrimineringsnemnda avviser politiet at de har diskriminert de to mennene som anmeldte overgrep.

Når det gjelder 45-åringen, viser politiet til at «saken er blitt vurdert konkret, og på bakgrunn av de individuelle omstendighetene i saken».

Politiets vurdering er at det ble foretatt mye etterforskning uten at det framkom bevis som støttet mistanken om seksuelle overgrep. Heller ikke i det tilrettelagte avhøret kom det fram opplysninger  som styrket bevissitasjonen.

Samtidig beklager politiet at det ikke ble sikret spor i 45-åringens leilighet umiddelbart. Men det skyldes en feil hos politiet, og har «på ingen måte sammenheng» med mannens funksjonsnedsettelse, heter det i tilsvaret som Vest politidistrikt har sendt Diskrimineringsnemnda.

I saken til 25-åringen var det «politiets vurdering at anmeldelsen ikke inneholdt tilstrekkelige detaljerte og konkrete opplysninger til å iverksette etterforskning opp mot mulige seksuelle overgrep mot fornærmede».

Politiet mener dessuten å ha dokumentert at adferdsendringene til 25-åringen hadde startet tidligere enn moren opplyste, og før den mistenkte hadde vakter i boligen hans.

Ansvar for rettssikkerheten

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda understreker at nemndas avgjørelser i de to sakene er tydelige.

– Avgjørelsene viser at politiet må være særlig bevisst sitt ansvar for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får den samme rettssikkerheten som andre, uttaler han i en nyhetsmelding på Diskrimineringsnemndas nettsider.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.