Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Emilie Enger Mehl.
FOR TIDLIG Å SI: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier ingenting om når CRPD kan komme på plass i norsk lov, til tross for at det står i Hurdalsplattformen. (Foto: NTB Kommunikasjon, Justis- og beredskapsdepartementet)

Ingen tidsplan for funksjonshemmedes menneskerettigheter

Når blir FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter tatt inn i norsk lov? For tidlig å si, svarer justisministeren.

Ivar Kvistum
Publisert 14.11.2021 12:54

Regjeringen har sagt i sin egen politiske plattform at den skal sørge for at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) skal tas inn i norsk lov.

Les mer: REGJERINGSPLATTFORMEN: GJENNOMSLAG FOR CRPD OG SKOLEBYGG

Men når skal det skje? Og hvordan?

Det ville SVs stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland vite da han stilte følgende skriftlige spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp):

«Hvordan vil statsråden sikre at CRPD blir inkorporert i menneskerettsloven så fort som mulig, og vil regjeringen med dette arbeidet også sikre at enkeltpersoner som mener de ikke får oppfylt de rettighetene som de etter konvensjonen har krav på, kan få sin sak vurdert av FN?»

Han får ikke noe klart svar.

For tidlig å si

Justisministeren svarer med å vise til at «det overordnede ansvaret for oppfølgningen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ligger hos kultur- og likestillingsministeren».

Hun viser til at det fremgår i Hurdalsplattformen at regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov og at spørsmål knyttet til dette vikl bli fulgt opp av «berørte departementer».

«Nærmere tidsplan for dette arbeidet er det for tidlig å si noe om nå», svarer Emilie Enger Mehl.

Nærmere tidsplan for dette arbeidet er det for tidlig å si noe om nå.

Nedstemt tidligere i år

Tidligere i år, før stortingsvalget og regjeringsskiftet, ble et forslag fra SV om å ta CRPD inn i menneskerettsloven nedstemt ved at Høyre fikk Venstre og KrF til å sikre flertall imot, sammen med Fremskrittspartiet.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for SVs forslag.

I realiteten er det flertall for å gjøre dette i det sittende Stortinget. Begge regjeringspartiene har programfestet inkorporering av CRPD, og alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet er for.

I funksjonshemmedes organisasjoner blir det tillagt stor betydning å få funksjonshemmedes rettigheter inn i menneskerettsloven på linje med konvensjonene om rettighetene til kvinner og barn.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.