Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av el-skuter.
STRIDENS KJERNE: Mannen ønsket å lade sin elektriske skuter rett utenfor inngangsdøren, noe borettslagsstyret ikke ville gå med på. (Illustrasjonsfoto)

Rullestol-lading måtte vike for blomsterkasse

Beboeren ønsket å lade den elektriske skuteren sin rett utenfor inngangsdøren, men der ville styret i borettslaget heller ha blomsterkasse. Konflikten endte i Diskrimineringsnemnda.

Ivar Kvistum
Publisert 10.01.2023 10:19

Diagnosen polynevropati hadde gjort mannen så dårlig til beins at Nav hjelpemiddelsentral innvilget ham elektrisk skuter, altså en elektrisk rullestol med manuell styring til utebruk.

For å kunne lade den søkte han styret i borettslaget der han bor om å få sette opp en stikkontakt rett på utsiden av inngangsdøren til blokka hvor han bor i tredje etasje.

Men styret sa nei. Der hvor mannen ønsket å lade skuteren, ville styret heller at det fortsatt skal stå en blomsterkasse, en benk og være plass til å parkere barnevogner.

Styret foreslo i stedet å sette opp et reservert ladepunkt ved sykkelparkeringen, noen meter fra inngangsdøren. Kostnadene må mannen betale selv, mente styret.

– Diskriminerende prioritering

Dette ville ikke mannen gå med på og klagde saken inn for Diskrimineringsnemnda.

At borettslaget vil prioritere benk, blomsterkasse og barnevogn på bekostning av hans behov, er diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, hevdet han i begrunnelsen for klagen.

Han mente også at styret forlangte en altfor høy pris for tilgang til ladepunktet.

Betongelementer i veien

Men det var ikke bare diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse han hevdet seg utsatt for. I klagen til nemnda rettet han også anklager om at borettslaget diskriminerte ham på grunnlag av etnisitet, blant annet fordi styrelederen angivelig bare ville snakke med ergoterapeuten hans fordi mannen selv er innvandrer og styrelederen skulle hatt problemer med å forstå ham.

Han mener også at styret i borettslaget skulle ha trakassert ham, blant annet ved å ha flyttet betongelementer for å gjøre det vanskeligere for ham å komme fram. Dette – hevdet mannen – var gjort som represalier for at saken om skuter-ladingen var klaget inn for Diskrimineringsnemnda.

Avviste anklagene

Styret i borettslaget har avvist alle mannens anklager, både om diskriminering og trakassering.

Begrunnelsen for å si nei til ladepunktet ved inngangsdøren dreide seg ifølge styret ikke om forskjellsbehandling, men om likebehandling.

Mannen ønsket en løsning som innebar å legge elektriske kabler fra hans innendørs sikringsskap i tredje etasje, ut via fasaden og ned til bakkenivå. Det var helt uaktuelt for styret å gå med på en slik løsning, og det gjelder for alle beboere. I stedet foreslo de å hente strøm fra kjelleren og etablere et ladepunkt som ikke innebar inngrep i fasaden.

Ikke uforholdsmessige ulemper

Diskrimineringsnemnda erkjente at det beste for mannen hadde vært å få lade el-skuteren rett utenfor inngangsdøren, siden han har problemer med å gå.

Men det ville krevd at benken og blomsterkassen måtte flyttes, og at andre beboere ikke lenger kunne parkere barnevogner der.

«Det avgjørende spørsmålet i denne delen av saken, er hvor terskelen går for hva en kan kreve av et borettslag. Her har nemnda lagt vekt på at (klageren) kan gå med krykke et lite stykke, og at borettslag ikke har plikt til universell utforming», skriver Diskrimineringsnemnda i sin uttalelse.

Nemnda konkluderer med de de konkrete ulempene ved å få ladepunkt noen meter lenger bort ikke er uforholdsmessige. Dermed er han heller ikke utsatt for diskriminering.

Heller ikke når det gjelder påstander om etnisk diskriminering og trakassering vant mannen fram med klagen. Diskrimineringsnemnda mente det ikke fantes holdepunkter for å konkludere med at anklagene hans var riktige.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.