Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Siv Jensen på Stortingets talerstol. Stortingspresidenten følger med.
TALLENES TALE: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og finansminister Siv Jensen (Frp) under finanstalen i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. (Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix)

Skuffelse over statsbudsjettet

Den største satsingen på funksjonshemmede i regjeringens 2020-budsjett er på en kvart milliard kroner. Men de pengene skal ut av landet.

Av Ivar Kvistum
Publisert 07.10.2019 12:07

I formiddag kunne finansminister Siv Jensen presentere neste års statsbudsjett fra Erna Solbergs flertallsregjering. Få av nyhetene i budsjettet, ut over det som allerede er kjent, griper direkte inn i politikkområdene som handler om å leve med nedsatt funksjonsevne.

Norges Handikapforbund var raskt ute på Facebook med å kalle budsjettet for en skuffelse.

«Nå er Statsbudsjettet for 2020 lagt fram, og det er all grunn til å være skuffet! Store ord fra finansminister Siv Jensen om at alle skal med, men regjeringen velger å svekke sikkerhetsnettet ytterligere. Dette er ikke et budsjett for likestilling av funksjonshemmede», skriver NHF.

Hjertesak

Den største enkeltsaken målt i kroner og øre er Kristelig Folkepartis gjennomslag for en storstilt satsing på bistand for funksjonshemmede.

Utviklingsminsiter Dag-Inge Ulstein kaller den kvarte milliarden for en «utrolig viktig seier for KrF».

Les mer her: 260 MILLIONER KR TIL BISTAND FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hardcore?

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande er statsråden med ansvar for likestilling av funksjonshemmede. Ved flere anledninger har hun sagt at politikk for funksjonshemmede skal handle om «hardcore rettighetspolitikk».

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Diskrimineringsnemnda er to organer som er viktige for å fremme funksjonshemmedes rettigheter. Begge får styrket sine budsjetter med 3 millioner kroner hver.

Diskrimineringsnemnda er organet som behandler klagesaker på diskriminering, og det er lagt opp til en liten økning, fra 19 millioner kroner til 22 millioner kroner.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en pådriver- og vaktbikkjerolle mot diskriminering, og får løftet sitt budsjett fra 44 millioner kroner til 48 millioner kroner, sammenliknet med 2019-budsjettet.

Det er også en liten økning i støtten til funksjonshemmedes organisasjoner, fra 219 millioner kroner til snaut 234 millioner kroner.

Vil samordne transporten

Regjeringen varsler at den vil samordne de ulike transporttjeneste for funksjonshemmede. Det varsles i budsjettframlegget fra Arbeids- og sosialdepartementet. Bakgrunnen er, ifølge departementet, at de ulike ordningene «i hovedsak er blitt etablert enkeltvis og uten noen overordnet plan. Det er i noen grad også en viss overlapp mellom ordningene, og det er flere aktører som har ansvar for de ulike ordningene».

Sintef har fått oppdraget med å gå gjennom de ulike ordningene, og deres rapport vil bli lagt fram i desember.

«På bakgrunn av utredningen vil regjeringen vurdere å gjøre endringer i eksisterende transportordninger, eventuelt se på mulighetene for en bedre samordning av disse. Med en bedre samordning av tjenestene, vil brukerne kunne få et bedre og mer helhetlig transporttilbud, tilpasset den enkeltes behov», heter det i departementets framlegg.

Uforandret for aktivitetshjelpemidler

Ordningen med å gi støtte til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år ble innført i 2014. De siste par årene har pengene til denne ordningen tatt slutt lenge før årsslutt. Det har betydd at ingen har kunnet søke om slike hjelpemidler på høsten. I stedet er søkerne blitt henvist til neste kalenderår.

Og dette kan bli situasjonen i 2020 også. I budsjettforslaget er det satt av drøyt 52 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler for voksne. Det er to millioner kroner mer enn i det opprinnelige 2019-budsjettet. Da la arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ytterligere 15 millioner kroner på bordet i mai. Men til tross for tilleggsbevilgningen var det slutt på pengene i juni.

I budsjettframlegget fra Arbeids- og sosialdepartementet blir det kunngjort at det allerede i høst blir satt i gang en evaluering av ordningen og hvordan den har fungert til nå. Hensikten med evalueringen skal også være å finne ut «hvordan ordningen kan innrettes slik at flest mulig i målgruppen skal kunne motta aktivitetshjelpemidler»

Planen er at rapporten fra en slik evaluering skal foreligge sommeren 2020. Departementet sier også at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund vil bli «involvert i arbeidet på en egnet måte».

«En hån»

Kultur- og likestillingsdepartementet varsler også 7 millioner kroner til den nye handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Planen blir lansert i 2019 og skal gjelde fra 2020. Den bygger på strategien «Et samfunn for alle – regjeringens strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne», som er undertegnet av ni statsråder.

Bevilgningen skal blant annet brukes til å hente inn kunnskap og analyser av status, informasjon og kompetanseheving. I tillegg skal pengene stimulere ulike tiltak og prosjekter på prioriterte områder.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener det er altfor lite med 7 millioner kroner til handlingsplanen. På Facebook kaller generalsekretær Lilly Ann Elvestad dette for «en hån».

Hun er også skuffet over KrF, da ikke en krone er satt av til Likeverdsreformen som ble lansert i sommer.

Snaut 30 millioner kroner er satt av til universell utforming og økt tilgjengelighet, mot drøyt 29 millioner i fjor. Og snaut 18 millioner skal gå til funksjonshemmedes levekår og livskvalitet, mot 12 millioner på 2019-budsjettet.

Flere av postene i budsjettet som direkte berører funksjonshemmede ble kjent før budsjettet ble lagt fram mandag 7. oktober. Se disse sakene:

VENSTRE-SEIER: SFO BLIR GRATIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN ETTER 4. KLASSE

KUTTER ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TIL DE YNGSTE – MÅ LEVE PÅ 130.000 KR

MER TIL INKLUDERINGSDUGNADEN OG VTA I STATSBUDSJETTET

GRANDE: 25 MILLONER TIL KULTUR-INKLUDERING

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Husk å velge kategorien «Kjøp og betal» i Vipps.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.