Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Hareide poserer ved parkerte elsparkesykler.
FLERE TILTAK: Samferdselsminister Knut Arild Hareide er fortsatt bekymret over alle ulykkene med elektrisk sparkesykkel. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Strammer grepet om sparkesyklene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil vurdere et lovforbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortau. Handikapforbundet og Blindeforbundet håper nye regler kan komme på plass raskt.

Ivar Kvistum
Publisert 24.08.2021 17:00

Dermed vil samferdselsminister Knut Arild Hareide likevel vurdere det som til nå har vært et uoppfylt krav fra Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Blindeforbund.

Å få de elektriske sparkesyklene helt bort fra fortauet.

Les mer: SAMLET KRAV TIL MYNDIGHETENE: SPARKESYKLENE MÅ VEKK FRA FORTAUET

Bakgrunnen for kravet er gjentatte eksempler på at de elektriske sparkesyklene medføre ulykker, fare og sterk ulempe for både synshemmede og bevegelseshemmede.

Dypt bekymret

Så langt har myndigheten nøyd seg med å pålegge elsparkesyklene å vise aktsomhet ved å kjøre langsomt når de passerer fotgjengere. Men nå varsler samferdselsminister Knut Arild hareide (KrF) kraftigere lut.

– Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående, sier Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående.

– Selv om vi har strammet inn og tydeliggjort regelverket ønsker vi å gjøre ytterligere grep slik at tryggheten og fremkommeligheten både for de som bruker dem og andre trafikanter skal bli ivaretatt, legger han til

Derfor foreslår Samferdselsdepartementet nå både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år.

Forbud mot bruk av fortau

Det er betydelig og høyt konfliktnivå mellom elsparkesyklister og gående på fortau, særlig i de største byene, medgir statsråden.

– Vi kan ikke ha det slik at gående skal føle seg utrygge på et fortau. Kjøring med elsparkesykler på fortau skal skje på de gåendes premisser, men vi ser at dette premisset ofte ikke følges. Derfor vil vi nå utrede et forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelvei, sier Hareide.

Statens vegvesen vil bistå Samferdselsdepartementet med å utrede saken før det gjennomføres høring. Det arbeides med sikte på å kunne ha nødvendige lovendringer på plass i løpet av våren 2022.

For sakte

Magnhild Sørbotten er både regionstyreleder for Handikapforbundet i Oslo, kanskje den mest sparkesykkeltette storbyen i verden. Og hun leder dessuten forbundets samferdselsnettverk.

Dermed har hun hatt en sentral oppgave med å fronte NHFs klager på fenomenet overfor myndighetene.

Hun er ganske fornøyd med Hareides nye tiltakspakke.

– Det er flott at Hareide nå snur og er tydelig på at han ser våre utfordringer. Forbud på fortau er kjempeflott, men det trengs også på rene gangveier, uttaler hun til Handikapnytt.

Våren 2022 er i seneste laget å få tiltakene på plass.

– Samtidig stusser jeg over behovet for en ny høring på tiltak som var på høring for et halvt år siden. Og våren 2022 er i seneste laget å få tiltakene på plass, fortsetter Sørbotten.

Også Norges Blindeforbund er glad for at Hareide strammer til:

– Dette har vi ventet på lenge. Jeg håper dette kan besluttes snart så vi igjen kan gå trygt på fortauene, uttaler forbundsleder Terje André Olsen til Handikapnytt.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.