Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av eldre, kvinnelig lege.
VIL FORTSETTE: Diskrimineringsnemnda konkluderer med at overlegen ble diskriminert, både på grunn av funksjonsnedsettelse og på grunn av alder. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sykehus felt for å diskriminere overlege som bruker rullestol

Arbeidsgiveren har ikke overholdt tilretteleggingsplikten på arbeidsplassen, konkluderer Diskrimineringsnemnda.

Ivar Kvistum
Publisert 01.09.2020 10:01

Kvinnen, som nå er 69 år gammel, arbeider som overlege ved et universitetssykehus.

Hun bruker rullestol og har i flere år fått arbeidssituasjonen sin tilrettelagt, både med egnet kontorutstyr, funksjonsassistent, tilpassede arbeidsoppgaver, fritak fra vakter og tilgang på fysioterapi i arbeidstiden.

Slik kunne hun fungere i full stilling ved sykehuset.

I 2017 inngikk hun og arbeidsgiveren en avtale om at hun midlertidig kunne jobbe hjemmefra to dager i uken.

Fortsette for fullt eller trappe ned?

Men for et par år siden oppsto uenighet. Arbeidsgiveren stilte spørsmål ved tilretteleggingen. Hun fylte det året 67 år, så hva var målet videre? Skulle hun fortsette i 100 prosent stilling eller trappe ned?

Selv ønsket overlegen å fortsette i jobben. Hun hadde ingen planer om å gi seg.

Arbeidsgiveren, derimot, mente hun bare hadde 50 prosent restarbeidsevne og tilbød henne en halv stilling. Men ifølge saksframlegget fra Diskrimineringsnemnda er dette varslet om delvis oppsigelse ikke fulgt opp.

Sykmeldt

Dermed ble overlegen sommeren 2019 tildelt en tilrettelagt kontorplass på et annet sted på sykehuset. Hun, på sin side, ble 100 prosent sykmeldt.

Først da koronapandemien slo til i mars 2020 ble hun friskmeldt av fastlegen sin for å kunne jobbe hjemmefra for å bidra mot pandemien, men uten å utsette seg selv for smitte.

Hun fikk dermed en midlertidig avtale om å jobbe hjemmefra på halv tid.

Rett til tilrettelegging

Overlegen har gjennom sin advokat klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda fordi hun mener at arbeidsgiveren har diskriminert henne, både på grunnlag av funksjonsnedsettelsen hennes og på grunn av alder.

Hun viser til at Likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 22 gir rett til å få arbeidsplassen og arbeidsoppgavene tilrettelagt slik at man kan beholde jobben.

Hun mener at arbeidsgiveren ikke har oppfylt denne plikten, siden man fra september 2018 ikke lenger ville fortsette med tilretteleggingstiltakene hun hadde.

Kvinnen argumenterer med at det koster lite for arbeidsgiveren å legge til rette slik at yrkesbarrierene fjernes. Og arbeidsgiveren er en stor virksomhet med store ressurser.

Det er heller ikke rettslige holdepunkter for å stanse tilretteleggingen på grunn av hennes alder. Begrunnelsen er direkte aldersdiskriminerende, mener hun.

Tilretteleggingen var midlertidig

Arbeidsgiveren hevder overfor nemnda at de ikke har diskriminert overlegen. Tilretteleggingen har hele tiden vært midlertidig og vurdert både ut fra endringer i driften ved avdelingen og den ansattes situasjon.

Arbeidsgiveren viser også til at kvinnen ikke framla en utfyllende vurdering av hvilke oppgaver hun kan utføre og hva hun ikke kan gjøre, før i juni 2019.

Da lagde de et forslag til en løsning for at hun kan jobbe i full stilling et annet sted på sykehuset.

God effekt med hjemmekontor

Diskrimineringsnemnda gir derimot kvinnen medhold. Hun er utsatt for diskriminering ved at arbeidsgiveren bryter den individuelle tilretteleggingsplikten, lyder konklusjonen.

Nemnda mener at arbeidsgiveren ikke har sannsynliggjort at det ikke lenger var mulig å utføre arbeidsoppgavene hjemmefra.

«Tilretteleggingen med hjemmekontor hadde god effekt for (kvinnen) som med en slik tilrettelegging arbeidet i en 100 % stilling. Ordningen kan ventes å ha tilsvarende positiv effekt fremover», heter det i nemndas uttalelse.

Derimot mener nemnda at det er innenfor bestemmelsene at kvinnen sommeren 2019 fikk tilbud om et tilrettelagt kontor i første etasje på et annet arbeidssted ved helseforetaket.

«Flyttingen har sammenheng med effektivisering av driften. Kontoret i 1. etasje er godt tilrettelagt for (kvinnen) med nødvendig utstyr og nærhet til poliklinikken. Nemnda mener også at tilgangen til HC-toalett og parkering er tilfredsstillende. Flytting av kontoret utgjør derfor ikke brudd på tilretteleggingsplikten», skriver nemnda.

Aldersdiskriminert

Nemnda konkluderer også med at arbeidsgiveren har diskriminert kvinnen på grunn av alder, selv om det er legitimt å avklare en arbeidstakers videre planer etter fylte 67 år.

«At spørsmålet om (kvinnens) videre planer ble stilt, er derfor ikke i seg selv aldersdiskriminerende. Samtidig foreligger det ingen begrensninger i tilretteleggingsplikten som følge av alder, for eksempel ved at arbeidstakeren fyller 67 år», heter det i uttalelsen.

Nemnda fastsetter også at kvinnen tilkjennes en oppreising fra arbeidsgiveren på 60 000 kroner.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.