Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Vil ha dialog om festival-tilgjengelighet

Av: Ivar Kvistum
Publisert 19.05.2016 21:22
Portrett av Hanne Bjurstrøm.
OMBUD: Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud. (Foto: LDO)

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vil vite mer om hvilke problemer funksjonshemmede møter på festivaler og utesteder. Hun inviterer både organisasjoner og arrangører til samtaler.

Hun står fast på at det var en korrekt vurdering å avvise klagesaken mot Kongsberg jazzfestival fra Anne-Berit Hallbeck og Nils Bjørnar Ødelien. Men samtidig vil likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm arbeide for at slike episoder kan unngås i fremtiden.

– Derfor har jeg nettopp sendt en innbydelse til organisasjonene Stopp Diskrimineringen, Uloba, Norges Handikapforbund, FFO og NHFU. Jeg vil gjerne møte dem for å høre mer om hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser opplever på festivaler og på utesteder, sier Bjurstrøm til Handikapnytt.

Deretter kommer hun til å sende en tilsvarende innbydelse til sentrale kultur- og festivalarrangører for å drøfte med dem hvordan tilgjengeligheten og inkluderingen kan bli bedre, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

– Vi må sørge for at vi ikke kommer i flere slike situasjoner som den vi så på Kongsberg Jazzfestival i fjor. Og da må vi jobbe mer å forebygging og planlegging i forkant, sier Bjurstrøm til Handikapnytt.

LES HANDIKAPNYTTS SAKER OM DISKRIMINERINGSKLAGEN MOT KONGSBERG JAZZFESTIVAL HER:
DYPT SKUFFET OVER LIKESTILLINGSOMBUDET
– FORDOMSSTYRT LIKESTILLINGSOMBUD
– OVERPRØVER IKKE SIKKERHETSVURDERINGER
NYTT NEI FRA OMBUDET

Lovlig, selv om det ikke er bra nok

Mens klagen fra de to rullestolbrukerne på Kongsberg fortsatt var til behandling, takket Hanne Bjurstrøm nei til å kommentere saken overfor Handikapnytt.

Men nå, når saken er sendt videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, forklarer ombudet hvordan hun tenker – og hvorfor hun mener det var riktig å gi jazzfestivalen medhold i at de ikke diskriminerte:

Bjurstrøm understreker at hun har full forståelse for at Hallbeck og Ødelien opplevde det svært ubehagelig å bli nektet å oppholde seg blant det alminnelige publikummet under Van Morrison-konserten på Kongsberg i fjor sommer.

– Men det er veldig viktig at vi klarer å skille mellom det som ikke er perfekt og det som er ulovlig. Ting kan være lovlig selv om det ikke er bra nok, påpeker hun.

Forsvarlig vurdering

Bjurstrøm ønsker ikke å gå detaljert inn i de konkrete sikkerhetsvurderingene som ble gjort av Kongsberg Jazzfestival den aktuelle konsertkvelden. Men hun sier hun forstår deres vurdering av risikoen knyttet til to rullestoler foran ved scenen ved en eventuell evakuering.

– Det virker på meg som det er foretatt en forsvarlig vurdering av arrangørene. Og da kan ikke jeg forsvare rettslig at dette er diskriminering. Jeg må som jurist kunne stå inne for de uttalelsene ombudet gir. I denne saken kan jeg ikke se at det ligger noe galt i festivalens vurdering, gitt det mandatet som vi har fra lovgiverne, sier Bjurstrøm.

Et enkelt kort

Samtidig understreker hun at ombudet er veldig bevisst på at sikkerhetsargumenter ikke skal kunne brukes som et enkelt kort for å komme unna diskrimineringsanklager når man som arrangør ikke har gjort det man skal for å inkludere.

– Det er ikke alltid slik at saker der sikkerhet brukes som argument, har dette utfallet, minner Bjurstrøm om.

Som eksempel viser hun til at LDO ga medhold til en synshemmet som ble nektet adgang til utestedet Stratos på toppen av Folketaterbygningen i Oslo, under henvisning til at det skulle være farlig der oppe for folk som ikke ser.

Ingen blankofullmakt

Ombudets vurdering i saken om Kongsberg Jazzfestival har utløst protester blant funksjonshemmedes organisasjoner. Den skarpeste kritikeren er Berit Vegheim i Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen. Hun beskyldte LDO for å gi «en blankofullmakt til å nekte funksjonshemmede adgang til en lang rekke arrangementer, konserter og utesteder».

Hanne Bjurstrøm avviser kritikken:

– Her deler jeg ikke Vegheims syn. Vi har gitt denne saken en grundig, solid og faglig forankret saksbehandling der vi er veldig spesifikke. Vår beslutning har ingen presedens; den er avgrenset til denne konkrete saken. Det må ikke feste seg et inntrykk av at noen her har fått en blankofullmakt. I andre flere andre saker har vi kommet til en annen konklusjon og satt sikkerhetsargumentet til side, sier Hanne Bjurstrøm.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.