Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av publikum på tribunen, der en lystavle viser Norsk Tippings logo.
GODE FORMÅL: Norsk Tippings logo under en landskap i fotball på Ullevaal Stadion. Funksjonshemmedes organisasjoner henter ut viktige penger fra overskuddet deres. (Foto: Terje Bendiksby, NTB)

102 millioner kroner i tippedryss til funksjonshemmedes organisasjoner

Handikapforbundet får 7,3 millioner kroner og Blindeforbundet får 27,5 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd for fjoråret, som er det høyeste noen gang.

Ivar Kvistum
Publisert 20.04.2022 20:50

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner mottok 926 millioner kroner av Norsk Tippings rekordoverskudd på 6,286 milliarder kroner for 2021.

Av dette går mer enn 102 millioner kroner til 15 organisasjoner av funksjonshemmede som medlemmer i enten Safo (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) eller FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).

I tillegg går 68,2 millioner kroner til Kreftforeningen og 1,9 millioner kroner til Norsk Cøliakiforening, som ikke er med i noen av de to paraplyene. 

Blindeforbundet får mest

Men pengene er langt fra likt fordelt mellom organisasjonene. Blant funksjonshemmedes organisasjoner – om vi holder Kreftforeningen utenom – er det Norges Blindeforbund som forsyner seg av det største kakestykket med 27,5 millioner kroner.

– Det er litt mer enn tidligere år og mer enn vi budsjetterte med, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes i Blindeforbundet til Handikapnytt.

Med sine 8000 medlemmer er Blindeforbundet langt fra den største av organisasjonene for funksjonshemmede som mottar tippemidler fra fjorårets overskudd. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), for eksempel, oppgir å ha 67.500 medlemmer, men får tildelt 10,6 millioner kroner fra tippeoverskuddet.

Høyt aktivitetsnivå

At Blindeforbundet er den organisasjonen av funksjonshemmede som får mest av tippemidlene, forklarer Per Inge Bjerknes med et høyt aktivitetsnivå.

– To av de store aktivitetene hos oss er kursvirksomheten ved syns- og mestringssentrene og det interessepolitiske arbeidet, sier han.

– Hvor viktig er tippemidlene for Blindeforbundet?

– 27,5 millioner kroner utgjør en god forskjell. Det er mye vi ikke ville fått til uten de midlene. Samtidig har vi vært bevisste på å bygge opp flere inntektskilder slik at vi ikke skal være så avhengige av den ene.

Økning for Handikapforbundet

Også for Norges Handikapforbund er tilskuddet fra Norsk Tippings overskudd viktig. For fjoråret mottar NHF 7,328 millioner kroner.

Dette er mer enn de fem millionene som NHF mottok året før, men likevel langt under de 20 millionene som organisasjonen tidligere var garantert i såkalte kompensasjonsmidler etter at staten satte en stopper for de svært inntektsbringende spilleautomatene som NHF og flere andre organisasjoner hadde engasjert seg i.

Nå må NHF og de andre «automatorganisasjonene» søke om tippemidler fra år til år, på lik linje med alle andre.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik er relativt godt fornøyd med at NHF fikk et par millioner mer fra tippeoverskuddet enn det året før.

– Vi har jobbet internt med å avklare med Norsk Tipping hva av vår aktivitet som kan være søknadsberettiget. Og dette førte til at vi fikk to millioner mer enn vi opprinnelig var tiltenkt, sier Brandvik.

Presset økonomi

Tippemidlene for 2021 vil inngå i NHFs årsregnskap for 2021. Hvor resultatet ender, kan ikke Brandvik si noe om før regnskapet har vært til behandling i sentralstyret i juni.

Norges Handikapforbunds økonomi har lenge vært i krise. Før fjorårets landsmøte var sentralstyret ute i organisasjonsleddene og advarte mot at organisasjonen vil måtte legges ned om fem år, dersom man ikke klarer å stanse nedgangen.

Les mer: TRUET AV NEDLEGGELSE: DYSTER TIDSFRIST FOR HANDIKAPFORBUNDETS LANDSMØTE

Mest til beredskap

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære formål fra Norsk Tippings overskudd skal «bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø- og dyrevern», ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet

En annet viktig formål er å sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan videreføres. Og det forklarer også hvor de største pengene fra denne delen av tippeoverskuddet tar veien. Norges Røde Kors fikk 289 milloner kroner, Redningsselskapet fikk 178 millioner kroner og Norsk Folkehjelp fikk 23 millioner.

– Overskuddet fra Norsk Tipping er et særdeles viktig bidrag til at hjulene går rundt i det frivillige Norge. Selv om overskuddet ikke er det viktigste målet med Norsk Tipping, er det en glede å se hvordan spillemidlene kommer til nytte over hele landet, sier avtroppende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid i en pressemelding i forbindelse med framleggingen av selskapets årsrapport.

Oversikten

Organisasjoner i FFO og Safo som har mottatt tippemidler for 2021:

ADHD Norge: 1 959 620 kr.
Cerebral Parese-Foreningen: 1 951 310 kr.
Diabetesforbundet: 8 164 113 kr.
Dysleksi Norge: 1 353 186 kr.
Epilepsiforbundet: 1 803 881 kr.
Foreningen for Hjertesyke Barn: 3 480 616 kr.
HLF – Hørselshemmedes Landsforbund: 10 591 124 kr.
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke: 17 157 691 kr.
Mental Helse: 10 436 908 kr.
Multippel Sklerose Forbundet i Norge: 2 128 779 kr.
Norges Astma- og Allergiforbund: 4 314 697 kr.
Norges Blindeforbund: 27 491 877 kr.
Norges Døveforbund: 1 788 252 kr.
Norges Handikapforbund: 7 328 371 kr.
Norges Parkinsonforbund: 2 098 674 kr.

Øvrige som ikke er i FFO eller Safo:

Kreftforeningen: 68 179 486 kr.
Norsk Cøliakiforening: 1 856 401 kr.

***

Vi minner om at Handikapnytt er eid av Norges Handikapforbund, men er redaksjonelt uavhengig.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.