Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Luftfoto av Sunnaas sykehus.
BEGRENSE SMITTE: Sunnaas sykehus holder fortsatt dørene åpne for enkelte pasientgrupper, men har nedskalert den ordinære driften for å bidra til at koronasmitten begrenses. (Foto: Bård Gudim, Sunnaas sykehus HF)

147 ansatte i hjemmekarantene – Sunnaas prioriterer akutte behov

Sunnaas sykehus holder fortsatt dørene åpne for enkelte pasientgrupper, men har nedskalert den ordinære driften for å bidra til at koronasmitten begrenses.

Marte Indiane Laache Stakkestad
Publisert 18.03.2020 20:55

Da Handikapnytt hadde kontakt med klinikkoverlege Frank Becker tirsdag ettermiddag, var 65 av 159 senger på Sunnaas sykehus i bruk.

Det er ingen pasienter som har påvist koronasmitte.

Derimot har seks ansatte fått påvist smitte, og onsdag morgen var det ifølge sykehusets hjemmesider 147 ansatte i hjemmekarantene.

– Spesielt må mange leger holde seg hjemme. Noen ansatte har fått påvist smitte, men de fleste er i karantene fordi de har hatt nærkontakt med noen med påvist smitte og dermed følger karantenereglene, forklarer overlegen.

Akutt rehabiliteringsbehov

 ­– Vi prioriterer først og fremst pasienter som nylig har opplevd alvorlig skade eller sykdom, og som skal inn til det første store rehabiliteringsoppholdet, sier Becker.

Vi prioriterer først og fremst pasienter som nylig har opplevd alvorlig skade eller sykdom, og som skal inn til det første store rehabiliteringsoppholdet.

 – Det å opprettholde denne driften bidrar til å avlaste andre sykehus. Det er dessuten veldig viktig at denne gruppa får tidlig og god rehabilitering, legger han til.

For å hindre at smitte spres på sykehuset, er hovedregelen at besøksmuligheter er veldig begrensa i tråd med nasjonale anbefalinger.

De gjennomfører heller ikke innleggelser eller poliklinisk oppfølgning som kan vente. Dette er noe som vurderes av ansvarlig lege.

Portrettfoto av Frank Becker

PRIORITERER: Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus forklarer at de prioriterer pasienter som nylig har opplevd alvorlig skade eller sykdom. (Foto: Anne Daae Sæle, Sunnaas sykehus)

Alternative løsninger

Becker forklarer at de ansatte også benytter telefon og trygge videoløsninger for å gjennomføre vurderinger eller rådgivning der dette er mulig.

På denne måten kan man også gjennomføre forberedelser til for eksempel vurderingsopphold, og eventuelt forkorte innleggelsestida.  

– Vi jobber akkurat nå først og fremst med å håndtere situasjonen vi står i, men vil også planlegge videre drift, sier overlegen.

Han påpeker at det kommer til å bli en lengre ventelister, og at frister for å mota nødvendig helsehjelp fra spesialhelsetjenesten i enkelte tilfeller dessverre vil brytes.

Oppdaterer fortløpende

Becker anbefaler alle pasienter og pårørende til å sjekke Sunnaas sykehus’ hjemmeside for å finne relevant informasjon. Denne oppdateres jevnlig.

Pasienter med planlagt opphold eller behandling blir kontaktet av sykehuset for å få vite hva som skjer med deres behandlingstilbud i denne perioden. 

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.