Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Hanne Harlem.
BEKYMRET: Sivilombudsmann Hanne Harlem er bekymret for at utviklingshemmede og andre grupper utsettes for ulovlig frihetsberøvelse. (Foto: Sivilombudsmannen)

Advarer mot ulovlig frihetsberøvelse i boliger for utviklingshemmede

Sivilombudsmann Hanne Harlem er alvorlig bekymret for at personer med utviklingshemning kan være utsatt for ulovlig frihetsberøvelse i mange kommuner, som en konsekvens av tiltak mot koronasmitte.

Av Ivar Kvistum
Publisert 04.05.2020 10:08

Handikapnytt har tidligere skrevet at personer med utviklingshemning er ilagt rene besøksforbud av kommunen for å hindre koronasmitte.

Les mer: NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE: – ISOLASJON SKADER MER ENN KORONA

Fratatt friheten

Sivilombudsmann Hanne Harlem går ut med bekymring for den situasjonen som koronapandemien skaper for personer med utviklingshemning og andre som er fratatt friheten.

Det gjelder for eksempel dem som oppholder seg i fengsler, politiarrester, interneringssteder for utlendinger, psykisk helseverninstitusjoner og barneverninstitusjoner.

Omfattende restriksjoner

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Harlem at  ombudsmannen har mottatt bekymringsmeldinger om at det i flere kommuner blir iverksatt «omfattende restriksjoner overfor beboere med utviklingshemming som bor i sine private hjem med kommunal oppfølging, eller i kommunale boliger».

Flere steder innebærer dette, ifølge brevet, fullstendig besøksforbud og så for nærmeste pårørende.

Hun skriver at mange av dem som på denne måten fratas sin frihet, er spesielt sårbare for endringer i daglige rutiner.

«Disse praksisene gir alvorlig bekymring for at det kan foregå ulovlig frihetsberøvelse i mange kommuner», heter det i brevet.

Disse praksisene gir alvorlig bekymring for at det kan foregå ulovlig frihetsberøvelse i mange kommuner.

Aktivt og bevisst

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.

I brevet til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Harlem at det er avgjørende at myndighetene jobber aktivt og bevisst med å minske de negative konsekvensene av tiltak mot korona slik at ingen utsettes for umenneskelig behandling eller ulovlig frihetsberøvelse.

Korona-tvang

Det var Bergens Tidende som først omtalte brevet fra Sivilombudsmannen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Avisen skriver at Statens helsetilsyn siden 3. april har registrert 22 tilfeller av tvang, fordelt på ni personer som er begrunnet i koronasituasjonen. Dette utgjør en liten del av totalen på 2638 såkalte «skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner», fordelt på 133 personer.

Kjære leser 🙂
Handikapnytt.no er Norges eneste uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling. Vi mottar ingen pressestøtte, og vi har ingen betalingsmur.
Vil du støtte journalistikken vår, kan du sende oss 25 kroner eller et annet beløp på Vipps, nummer:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».
Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.
Hilsen oss i redaksjonen

Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.