Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Vibeke Marøy Melstrøm.
TOGET GÅR NÅ: – Det kommer til å gå år og dag før BPA blir satt på dagsorden igjen. Derfor må vi stå samlet, absolutt alle funksjonshemmede, for å legge press på politikerne og å snakke med én stemme, skriver Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

BPA på liv og død

MENINGER: Et BPA-utvalg har avlevert en norsk offentlig utredning om hvordan BPA skal forvaltes i fremtiden for å være et frigjøringsverktøy for likestilling. Det kan ende i liv eller lockdown for alle funksjonshemmede i Norge, skriver Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i dette innlegget.

Vibeke Marøy Melstrøm
Publisert 11.05.2022 14:00

For 30 år siden etablerte, introduserte og utviklet Uloba – Independent Living Norge Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) som et verktøy for at vi funksjonshemmede kan leve likestilte aktive liv som enhver annen samfunnsborger.

30 år senere kjemper funksjonshemmede den samme kampen for at BPA skal bli det reelle likestillingsverktøyet for oss, som det Uloba ønsket seg.

I dag deles dette ønsket av store toneangivende organisasjoner for funksjonshemmede.

Derfor ber vi alle funksjonshemmede om å stille seg bak et opprop hvor vi ber regjeringen om:

  • Å flytte bestemmelsen om BPA over i en egen lov.
  • Ta utgangspunkt i det lovforslaget som er laget av de fire funksjonshemmede i BPA-utvalget, og som bygger på vår kunnskap og våre erfaringer
  • Gjøre BPA til en reell likestillingsordning – likt for alle, uavhengig av alder, timebehov, type assistansebehov funksjonsnedsettelsen utløser og hvem vi trenger som assistenter.
  • Flytte ordningen ut av helse- og omsorgstjenesteloven, og gjøre BPA til en ordning for selvbestemmelse og likestilling slik Norge forpliktet seg til da vi ratifiserte FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) i 2013.
  • Garantere at alle som i dag har rett på BPA fortsatt vil ha rett på én, samordnet assistanse som vi selv kan styre og ha ansvar for.
  • Flytte ordningen ut av kommunene og over til staten, for å sikre likebehandling uansett hvor vi bor og samordning av assistansen vi trenger på alle samfunnsområder.

Saken er viktig for alle funksjonshemmede, også for funksjonshemmede som ikke har et assistansebehov i dag. Svært mange funksjonshemmede opplever at livet blir mer krevende når man er eldre, hvor borgerstyrt personlig assistanse også blir aktuelt for dem.

Saken er viktig for alle funksjonshemmede, også for funksjonshemmede som ikke har et assistansebehov i dag.

Bakgrunnen for oppropet vi ønsker at alle funksjonshemmede skal stille seg bak, er et forslag i en norsk offentlig utredning oversendt regjeringen i desember i fjor. Der fremmer fire funksjonshemmede utvalgsmedlemmer sitt eget forslag om hvordan BPA skal fungere best som likestillingsverktøy for funksjonshemmede med assistansebehov, i det såkalte BPA-utvalget nedsatt av regjeringen Solberg i 2019.

I dag er ordningen, som ble rettighetsfestet i 2015 for enkelte grupper funksjonshemmede, hjemlet i helse- og omsorgslovgivningen og forvaltet av kommunene.

Dessverre har det utvannet BPA.

Nettopp derfor nedsatte Erna Solbergs regjering et utvalg som skulle avgi en norsk offentlig utredning med forslag til hvordan BPA kan forvaltes og fungere bedre som et likestillingsverktøy.

To år senere, i desember i fjor, ble utredningen overrakt dagens regjering, men uten noen klar entydig konklusjon på hvordan BPA best kan organiseres som et likestillingsverktøy for oss.

Derfor valgte fire funksjonshemmede representanter fra store toneangivende organisasjoner å fremme sitt eget forslag som en del av den offentlige utredningen. Og her snakker vi om folk som selv har skoene på og vet hva som skal til for at funksjonshemmede kan leve likestilte aktive liv, som enhver annen samfunnsborger.

Og toget går nå. Det kommer til å gå år og dag før BPA blir satt på dagsorden igjen. Derfor må vi stå samlet, absolutt alle funksjonshemmede, for å legge press på politikerne og å snakke med én stemme.

Det handler virkelig om liv eller død, og etter 30 års kamp for BPA som et likestillings- og frigjøringsverktøy fortjener funksjonshemmede å bli hørt, enten du har BPA eller ikke, eller tenker at du kan komme til å få behov for det i fremtiden.

Det handler virkelig om liv eller død, og etter 30 års kamp for BPA som et likestillings- og frigjøringsverktøy fortjener funksjonshemmede å bli hørt, enten du har BPA eller ikke, eller tenker at du kan komme til å få behov for det i fremtiden.

Kampanjen ble lansert 5. mai som var den internasjonale Independent Living-dagen. Den har allerede samlet over 1500 underskrifter.

Toget går nå, vær med! Signer oppropet, la akkurat din stemme blir hørt!

Vibeke Marøy Melstrøm
Generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.