Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Tonje Brenna, alvorlig poserende med armene i kors.
KREVENDE: Tonje Brenna er kunnskapsminister prøver å finne ut hvordan skolen kan bli universelt utformet. (Foto: Ilja C. Hendel, Kunnskapsdepartementet)

Brenna vet fortsatt ikke hvordan skolene kan bli tilgjengelige for alle

Kunnskapsminister Tonje Brenna synes det er «krevende» å finne ut hvordan alle nærskolene kan bli universelt utformet innen 2030. Men departementet jobber med saken, forsikrer hun.

Handikapnytt
Publisert 27.09.2022 11:06

«Veikart universelt utformet nærskole 2030» er et dokument fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med forslag til hvordan målet kan nås om at norske nærskoler kan bli universelt utformet.

Støre-regjeringen har sagt i sin egen politiske erklæring – Hurdalsplattformen – at den vil gjennomføre veikartet innen 2030.

Vanskelig

Men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmer at det er vanskelig.

I et skriftlig svar til SVs stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa skriver Brenna at det er krevende både å utforme tiltak og å beregne kostnader.

Ingrid Fiskaa viser til at mange i dag må gå på enn annen skole enn de andre barna i nabolaget fordi nærskolen ikke er tilgjengelig. Derfor ville hun vite hva statsråden vil gjøre for å sikre at alle nærskoler blir universelt utformet innen 2030.

Karleggingene spriker

Og Brenna svarer:

«Vi har ikkje ei nasjonal oversikt over kor stor del av skulane som er universelt utforma og eksisterande kartleggingar spriker. Det gjer det krevjande å utforme tiltak og berekne kostnadar. Kunnskapsdepartementet er i gang med å vurdere korleis regjeringa bør følgje opp punktet om Veikartet for universelt utforma nærskule.»

Helt grunnleggende

Tonje Brenna er enig i at det er helt grunnleggende for inkludering i skolen at alle har tilgang til skolebygninger og uteområder.

«Universell utforming er spesielt avgjerande for enkeltelevar, men løysingar som er universelt utforma, er viktig for alle barna, for foreldre og andre som besøker skulane, og ikkje minst for dei tilsette», skriver Brenna i svaret.

Hun viser til at alle grunnskoleelever har en rett til å gå på nærskolen sin, at lovverket stiller krav til utformingen av skolebygninger, og at kommunen – som skoleeier – har ansvar for at deres bygninger koppfyller kravene.

Mange gode krefter

Før valget engasjerte Jonas Gahr Støre seg i spørsmålet om universell utforming av skolen. Med Handikapnytt på slep besøkte han Holmen skole i Oslo i desember 2020 for å formidle budskapet om hvor viktig det er at skolene får universell utforming.

– Politikerne har en rolle med å sette det opp på dagsorden. Mitt inntrykk er at den nasjonale oppmerksomheten om universell utforming er mindre enn før. Skal vi gjøre noe med det, er det mange gode krefter som må spille sammen, sa den daværende opposisjonslederen og nåværende statsministeren til Handikapnytt.

Les mer: STØRE PÅ SKOLEBESØK: VIL HA FART PÅ UNIVERSELL UTFORMING


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.