Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Tom Tvedt utenfor Folketeaterpassasjen
SOM FORVENTET: Trygdeoppgjøret var forutsigbart, synes styreleder Tom Tvedt i SAFO.

Intet løft for uføre

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 5408 kroner til 124.028 kroner i årets trygdeoppgjør. Forskjellsbehandlingen fortsetter, påpeker styreleder Tom Tvedt i SAFO.

NTB og Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 23.05.2024 11:21

NTB  og Handikapnytt: – Vi har lenge bedt om forhandlingsrett og ikke fått det, Det er vedtatt en matematisk modell ut fra lønns- og prisvekst, og da er utfallet forutsigbart. De som får minst, får fortsatt minst etter denne modellen.

Det sier Tom Tvedt, som er styreleder i SAFO.

Dyrtid

I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– I Norge skal alle skal ha trygghet for pensjon og trygd. Jeg er glad for at alle parter i trygdeoppgjøret er enige om tallgrunnlaget. Dette er en regelstyrt og forutsigbar ordning. Som de aller fleste av organisasjonene peker på, blant annet alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, er resultatet av årets trygdeoppgjør fullt i samsvar med reglene som Stortinget har bestemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Oppgjøret beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst.

– I en dyrtid er regjeringen nødt til å løfte dem som får minst. Og de som mottar uføretrygd, må løftes, sier Tom Tvedt.

Mest oppmerksomhet til pensjonistene

Han kommer samtidig med et hjertesukk om at i debattene om trygdeoppgjøret får uføretrygdede mye mindre oppmerksomhet enn pensjonistene.

Tom Tvedt får støtte fra Gyda Nullmeyer, som er styremedlem i Safo på vegne av NHFU:

– Trygdeoppgjøret mangler en tydelig sosial profil. Som vanlig i trygdedoppgjøret er det pensjonistene som får hovedfokus, og vår gruppe blir glemt, sier hun.

– Da er det viktig at vi løfter dem som har minst; vi ber Stortinget om ekstrabevilgninger på statsbudsjettet til dem vi representerer som har minst i dag, for ingen i Norge skal leve under fattigdomsgrensa. Vi har råd til bedre enn det.

– Småpenger

Også Rødt reagerer på oppgjøret. Stortingsrepresentant Mimir Kristjansson mener dette bare blir småpenger for de som har minst.

– Minsteytelsene i folketrygden er i dag på et nivå det knapt går av å leve av. Regjeringen burde brukt trygdeoppgjøret til å bli enige med organisasjonene om en opptrappingsplan for de laveste ytelsene, men når det ikke skjer, vil vi løfte slike forslag på Stortinget, sier han.

Krevde minstetillegg

Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert en etterbetaling for mai måned.

Pensjonistforbundet, Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) leverte 16. mai felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør.

De krevde blant annet en minsteøkning på 13.650 kroner til pensjonister og uføre, og lavere skatt for pensjonister.

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.