Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Familien sammen i hagen. Hege triller det ene barnet i rullestol, mens de to andre leker.
LIKE MULIHGETER: Hege Tegler med barna sine. Hun krever at Kristelig Folkeparti kjemper for rettighetene til alle sammen. (Foto: Hege Kaspersen)

Dette er personlig, KrF. Det handler om fremtiden til datteren min

MENINGER: Du skal få din lønn i himmelen, sa Jesus. Skal vi få våre menneskerettigheter der også? spør Hege Tegler i dette innlegget.

Hege Tegler
Publisert 28.02.2021 19:35

Kjære Kristelig Folkeparti. Jeg har et alvorsord jeg må ta med dere. Vi må snakke om politikk. Vi må snakke om verdier. Vi må snakke om prinsipper.

Da jeg meldte meg inn i KrF, var det fordi Knut Arild Hareide i en debatt fortalte meg, som er mamma til et funksjonshemmet barn, at alle mennesker har en iboende egenverdi og den egenverdien i seg selv gjør at KrF kjemper for et samfunn med plass for alle.

Han lovet det faktisk.

Og jeg trodde på han.

Nå opplever jeg at dere selger politikken deres, verdiene deres og prinsippene deres for 30 sølvpenger*.

(* Makt og posisjon sammen med Høyre.)

Det er allerede en stund siden jeg meldte meg ut av KrF, for dere har vært uforutsigbare over tid. Til nå har jeg latt dere holde på uten å skrive sure kronikker. Men dette tar jeg personlig.

I disse dager skal Stortinget stemme over om menneskerettighetene til funksjonshemmede (CRPD) skal sidestilles med menneskerettighetene til for eksempel barn og kvinner, altså om CRPD skal inkorporeres i norsk lov.

Det ville gitt funksjonshemmede et helt annet rettsvern rundt sine rettigheter i Norge. Grunnen til at det finnes konvensjoner som ivaretar noen grupper, er jo nettopp at noen grupper er ekstra utsatt for diskriminering og trenger et ekstra vern.

MEINGER
  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Som kvinner har kjempet for å bli likestilt menn, kjemper nå funksjonshemmede for å bli likestilt med … ja, folk som kan gå, se og høre, blir det vel da.

Det er så enkelt, men allikevel har det vært vanskelig å få politisk gjennomslag for dette. 

Kjære KrF. Dette blir personlig for meg fordi det handler om fremtiden til datteren min. Det handler om at hun, på lik linje med sine søsken, skal ha de samme mulighetene når hun vokser opp. Og at hun skal få bestemme i eget liv.

Kjære KrF. Dette blir personlig for meg fordi det handler om fremtiden til datteren min. Det handler om at hun, på lik linje med sine søsken, skal ha de samme mulighetene når hun vokser opp. Og at hun skal få bestemme i eget liv.

Den samme kampen som andre mammaer har kjempet for at deres døtre skulle ha like muligheter som deres sønner både i arbeidslivet og utdanning, kjemper vi nå.

Våre barn skal ha like muligheter og like rettigheter. Og KrF har jo gitt jo gitt oss et løfte. Når vi kjemper, så skal KrF kjempe sammen med oss.

Men nå er altså KrF med å gjøre dette veldig vanskelig. KrF er for at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkorporeres, om man ser på kommende partiprogram.

TRODDE PÅ KRF: Hege Tegler, medlem i Handikappede Barns Foreldreforening, appellerer til Kristelig Folkeparti og de verdiene partiet sier de står for. (Foto: Privat)

Og når man leser verdigrunnlaget til KrF, så er det soleklart at dere skal stemme for.

Men dere skal stemme mot? Det er uforståelig for meg. Jeg regner med at når dere er villige til å kaste vekk både politikk, verdier og prinsipper, så glinser vel de sølvpengene ulidelig sterkt.

«Derfor kjemper vi for et samfunn som stiller opp for de som trenger det mest; kamp mot ulikhet, utenforskap og barnefattigdom.»

Dette er ord som KrF sier selv. Og nå ber jeg KrF om å kjempe. Menneskerettigheter i himmelen fungerer ikke, fordi vi lever nå. 

Jeg ber KrF stemme for å inkorporere CRPD i norsk lov. Vi trenger dere. Det er egentlig veldig enkelt.

Hege Tegler
Medlem av Handikappede Barns Foreldreforening


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.