Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portretter av artikkelforfatterne innfelt på et bilde av en skolejente med nettbrett fotografert overnfra.
UNIVERSELL UTFORMING AV UTDANNING: Guro Helene Sørdalen, talsperson for funksjonshemmedes rettigheter i Partiet Sentrum og leder Simen Bondevik i Unge Sentrum skriver om hvordan man kan legge til rette for synshemmede og andre med behov for tilrettelegging i skolen. (Foto: Shutterstock, NTB, Ivar Kvistum og privat)

Digitalt utenforskap må tas på alvor

MENINGER: Ingen elever skal oppleve et dårligere undervisningstilbud på grunn av digitalt utenforskap. Derfor må det utvikles en standardisering av oppbygging av digitale læremidler, skriver Simen Bondevik i Unge Sentrum og Guro Helene Sørdalen i Partiet Sentrum.

Guro Helene Sørdalen og Simen Bondevik
Publisert 22.02.2023 20:23

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatternes egne meninger.

I Aftenposten kunne vi lese om Petter på 15 år som er en av mange blinde og svaksynte elever som får et dårligere undervisningstilbud, på grunn av digitale læremidler som ikke er universelt utformet eller tilgjengelig med hjelpemidler.

Dette digitale utenforskapet er vi som politikere nødt til å ta på alvor. Alle skal ha tilgang til utdanning uavhengig av funksjonsevne!

I en stadig mer digital skolehverdag reduseres bruken av bøker til fordel for IKT-løsninger. Før fagfornyelsen hadde synshemmede elever tilgang til tilrettelagte lærebøker i form av punktskrift, e-bøker og lydbøker. Når skolene går over til digitale læremidler, mister disse elevene ofte tilgangen til tilrettelagte lærebøker.

At alle barn får gå på skole på like premisser er en grunnleggende rettighet. Utenforskap i tidlig alder har store konsekvenser for resten av livet.

Når vi vet at 64 prosent av funksjonshemmede dropper ut av videregående skole og over 100.000 med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet selv om de både vil og kan jobbe, er det helt opplagt at vi må gjøre mer.

Det som skjer tidlig på barneskolen legger grunnlag for resten av livet, derfor er det så viktig at alle barn får delta på like vilkår.

Det som skjer tidlig på barneskolen legger grunnlag for resten av livet, derfor er det så viktig at alle barn får delta på like vilkår.

De fleste digitale læremidlene som benyttes i dag er ikke tilstrekkelig universelt utformet. De få som tilfredsstiller kravene til universell utforming kan likevel ikke effektivt benyttes med blindetekniske hjelpemidler.

I dag utgjør de fleste digitale læremidler en unødvendig barriere for blinde og andre synshemmede elever. Disse barna har rett til tilpasset opplæring, men havner i realiteten i et digitalt utenforskap i grunnskolen.

Vi i Partiet Sentrum vil sikre at også synshemmede får det utdanningstilbudet de har krav på. Det må stilles kompetansekrav til lærerne som skal undervise synshemmede elever, med tanke på synspedagogikk, punktskrift og bruk av hjelpemidler. Det må også gis tilgang til tilrettelagte læremidler som kompenserer for synsnedsettelse.

Skolen har plikt til å tilpasse opplæringen for alle elever, også synshemmede. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. Det krever lærere med kompetanse innen synspedagogikk.

Statped må også sikres og styrkes gjennom god organisering og finansiering. Vi må stille krav til at kommunene må bruke statlige instanser som Statped for å supplere egen kompetanse overfor barn og unge som har behov for tilrettelagt opplæring, deriblant blinde, når de selv ikke har kompetanse på området.

Ingen elever skal oppleve et dårligere undervisningstilbud på grunn av digitalt utenforskap.

Ingen elever skal oppleve et dårligere undervisningstilbud på grunn av digitalt utenforskap. Derfor må det utvikles en standardisering av oppbygging av digitale læremidler. For at standardiseringskravet skal etterfølges må staten bevilge midler som dekker kostnadene. Partiet Sentrum ønsker også en ordning der frivillige og andre organisasjoner som tilbyr gratis læremidler og undervisningsopplegg, kan søke støtte til universell utforming.

Samtidig trengs det andre tiltak for å bøte på den akutte situasjonen nå. Alle blinde og svaksynte elever må få tilgang til tilrettelagte læremidler, som e-bok, lydbok eller punktbok, eller tilbud om spesialundervisning i fag der annen tilrettelegging ikke gir et likeverdig undervisningstilbud som seende elever. Retten til god utdanning gjelder alle!

Simen Bondevik
Leder i Unge Sentrum

Guro Helene Sørdalen
Talsperson for funksjonshemmedes rettigheter i Partiet Sentrum

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.