Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto
FULGTE HJERTET: Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder, er så langt den eneste lokalpolitikeren fra Høyre og Fremskrittspartiet som har signert oppropet om å bli en CRPD-kommune. – Det opplevdes riktig av meg å støtte dette, sier han. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Eneste Høyre-topp i opprop om funksjonshemmedes rettigheter

Ordførerkandidater i hele landet er invitert til å fremme funksjonshemmedes menneskerettigheter i sin kommune. Men ingen fra Fremskrittspartiet og bare én Høyre-politiker har signert.

Ivar Kvistum
Publisert 01.09.2023 16:41

«Min kommune skal gå foran og bli en CRPD-kommune.»

En lang rekke ordførerkandidater over hele landet har signert denne erklæringen og fått smilende portretter av seg selv delt i sosiale medier. På den måten erklærer de at deres kommune skal innfri funksjonshemmedes rettigheter.

Det er Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Uloba og Stopp Diskrimineringen som har gått sammen om kampanjen for å sette funksjonshemmedes rettigheter på dagsorden i kommunevalgkampen.

Forplikter seg

CRPD står for FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Regjeringen arbeider med å oppfylle et løfte om å ta den inn i norsk lov.

Men Norge er allerede og uansett forpliktet til å følge konvensjonen. Ti år har gått siden Norge ratifiserte den. Og det er dette kampanjen tar sikte på å bevisstgjøre kommunepolitikere om.

– Ordførerkandidater som signerer, forplikter seg til å føre en politikk som er i tråd med CRPD og innfri de rettigheter som konvensjonen slår fast, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF.

– Vi kan ikke bare sitte og vente på at CRPD blir tatt inn i menneskerettsloven. CRPD inneholder rettigheter som kommunene har ansvar for å innfri. Derfor vil vi gjøre lokalpolitikere oppmerksomme på og bevisste om FN-konvensjonen, legger hun til.

CRPD inneholder rettigheter som kommunene har ansvar for å innfri. Derfor vil vi gjøre lokalpolitikere oppmerksomme på og bevisste om FN-konvensjonen.

Alle unntatt H og Frp

Kampanjen varer helt til valget, og politikere over hele landet kan forvente å bli oppfordret til å slutte seg til.

Fredag 1. september kl. 12 hadde 224 ordførerkandidater signert. De kommer fra alle partier unntatt Fremskrittspartiet som glimrer helt med sitt fravær.

Og bare én kandidat fra Høyre var på det tidspunktet å finne på lista.

Enslig blå svale

Den enslige, blå svalen er Agders fylkesordfører Arne Thomassen.

– Jeg syntes det var riktig å skrive under. Dette er en sak som treffer hjertet mitt, og det var viktig for meg å vise at jeg støtter oppropet, sier Arne Thomassen til Handikapnytt.

At han så langt er den eneste fra sitt parti og tidligere regjeringspartner Frp som signerer organisasjonenes CRPD-opprop, har han ingen enkel forklaring på, bortsett fra:

– Jeg vil forsvare dem med at det er veldig mye de blir bedt om å svare på de siste ukene før valget.

– Men det gjelder vel for alle politikere i alle partier?

– Nja .. Høyres politikere er ekstra populære, sier Thomassen spøkefullt.

Jeg syntes det var riktig å skrive under. Dette er en sak som treffer hjertet mitt, og det var viktig for meg å vise at jeg støtter oppropet.

Ikke tenkt på rikspolitikken

På spørsmål om det kan ha noe å gjøre med CRPD-saken nasjonalt – der Høyre og Frp er imot inkorporering i lovverket – svarer Agders fylkesordfører:

– Jeg har ikke gjort den koblingen. Dette var naturlig for meg å støtte. Om det krasjer med noe rikspolitisk, har jeg ikke tenkt på. Min jobb er uansett å legge mest mulig til rette i fylkeskommunen hvor jeg har ansvar, sier han.

Aksepterer ikke diskriminering

Under Arendalsuka nylig deltok Arne Thomassen å et debattmøte om hvordan man kan sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelser fullfører skolegangen. På møtet innrømmet Thomassen at han ikke var godt nok kjent med at så mange funksjonshemmede unge faller ut av videregående skole – som han har politisk ansvar for – men han forsikret at han skulle ta seriøst tak i problemet.

– Vi kan ikke akseptere at mennesker blir diskriminert, sa han på møtet.

Les mer: ORDFØREREN ANTE IKKE AT SÅ MANGE FUNKSJONSHEMMEDE FALLER UT AV SKOLEN

Forpliktet

Tove Linnea Brandvik merker seg den lave oppslutningen om kampanjen fra Høyre og Fremskrittspartiet. Og hun vil gjerne høre hva de to partiene selv tenker om hvorfor de ikke signerer.

Både Frp og Høyre har markert seg som motstandere av å ta CRPD inn i norsk menneskerettslov. Men det er ikke det kampanjen fra organisasjonene primært handler om.

– Også i dag er kommunene forpliktet til å oppfylle CRPD. For oss er det viktig å bevisstgjøre lokalpolitikerne om dette ansvaret. Noen av dem som signerer, vil trolig ende som ordførere og gruppeledere etter valget, sier Brandvik.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.