Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Julie Midtgarden Remen.
TILBAKEVISER: – Vi er opptatt av at de som trenger særskilt tilrettelegging, skal få hjelp av ansatte med god kompetanse, skriver Julie Midtgarden Remen (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet. (Foto: Jan Richard Kjelstrup, ASD)

Feil om bruk av assistenter i spesialundervisning

MENINGER: Det er ikke riktig – som det ble hevdet i et innlegg på Handikapnytt.no – at det ikke skal kunne brukes assistenter i mer enn 20 prosent av spesialundervisningen, skriver statssekretær Julie Midtgarden Remen i dette innlegget.

Handikapnytt
Publisert 24.11.2019 20:59

Vi skal ha en barnehage og skole der alle får et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud. Dette gir det beste utgangspunktet for utvikling, læring, mestring og trivsel.

Alle skal ha like muligheter til å lykkes uavhengig av bakgrunn, kjønn og forutsetninger.

Barn og familier som er avhengig av støtte fra flere tjenester, skal oppleve at tjenestene samarbeider godt.

Derfor har regjeringen nå lagt fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

På Handikapnytt.no 20. november, har Nina Bakkefjord et innlegg om den nye stortingsmeldingen.

Les Nina Bakkefjords innlegg her: EN KATASTROFE FOR BARN MED STORE HELSEUTFORDRINGER

Som Bakkefjord, er jeg også svært opptatt av at vi må ta godt vare på barna med store helseutfordringer og behov for sammensatte tjenester.

I innlegget skriver Bakkefjord at regjeringen varsler at det ikke skal kunne brukes assistenter i mer enn 20 prosent av spesialundervisningen. Dette er ikke riktig. Dette var et forslag fra Stoltenberg-utvalget, som vi har valgt å ikke følge.

Vi er opptatt av at de som trenger særskilt tilrettelegging, skal få hjelp av ansatte med god kompetanse. Det er bruken av assistenter uten relevant kompetanse i barnas pedagogiske tilbud jeg er opptatt av å få ned.

Barn og elever kan fortsatt ha assistenter som hjelper dem i hverdagen, men det pedagogiske tilbudet skal først og fremst gis av pedagoger.

Barn og elever kan fortsatt ha assistenter som hjelper dem i hverdagen, men det pedagogiske tilbudet skal først og fremst gis av pedagoger.

Vi mener at dagens regelverk i hovedsak er godt på dette området, men regelverket blir ikke alltid praktisert slik det skal. Derfor vil vi gjøre kravet tydeligere og stramme inn praksisen for bruk av ukvalifiserte assistenter. Dette står ikke i motsetning til andre ansatte som jobber rundt barna.

Vi er opptatt av å styrke hele laget rundt barna og elevene. I mange kommuner samarbeides det godt på tvers av helse- og skolesektoren og andre sektorer. Samtidig vet vi at for mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger.

Derfor vurderer vi lovendringer for å sikre at tjenestetilbudet er helhetlig og koordinert. Dette arbeidet er vi godt i gang med. Det må være tydelig hvem som skal koordinere tiltakene når barn trenger hjelp fra flere instanser. Det skal vi sørge for at blir godt kjent i tjenestene.

Vi skal også sette i gang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet i kommuner og fylkeskommuner, rettet særlig mot ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.

Dette gjør vi for å gjøre dagens regelverk klarere og gi alle barn den oppfølgingen de trenger. 

Julie Midtgarden Remen (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.