Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Sanner holder et innlegg.
STRENGERE KRAV: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil flytte kompetanse fra Statped og ut i kommunene. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Sanner varsler strengere regler om ufaglærte assistenter i skolen

– Vi kan ikke leve med at de barna som har de største utfordringene, skal få hjelp og støtte av ufaglærte. De skal ha den beste kompetansen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Men organisasjonen Unge funksjonshemmede er bekymret.

Handikapnytt
Publisert 08.11.2019 12:48

(NTB-Johan Falnes og Handikapnytt:) Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener bruken av ufaglærte assistenter er uakseptabelt høy. Nå vil han stramme opp regelverket.

Han legger fredag fram en stortingsmelding om tidlig innsats der regjeringen varsler strengere regler for bruk av assistenter når det gis spesialpedagogisk hjelp i barnehager og skoler.

– Praksis i mange kommuner er uakseptabel, sier Sanner til NTB.

– Derfor er vi tydelige på at regelverket må strammes opp, slik at barna får den hjelpen de har krav på.

Vil slanke Statped

Sanner opplyser at innstrammingen vil bety lovendringer.

Samtidig varsler han store budsjettkutt hos statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped.

Over en periode på fem år skal budsjettene kuttes med 150–200 millioner kroner, noe som tilsvarer 21–28 prosent av dagens budsjett.

Regelverket må strammes opp, slik at barna får den hjelpen de har krav på.

Samtidig skal Statpeds oppgaver bli smalere, mens kompetansen på lese- og skrivevansker, tallvansker og ADHD flyttes ut til fylkene og kommunene.

Pengene som spares, vil Sanner bruke på et kompetanseløft i en størrelsesorden på 1,5–2 milliarder kroner over en tiårsperiode.

– Det kan brukes til kompetanseheving i barnehager, i skoler, i PP-tjenesten, i kommuner og i fylker.

Ber kommunene ta ansvar

Det er derimot kommunene selv som må finne penger til å lønne de nye spesialpedagogene.

– Kommuneøkonomien styrkes hvert eneste år. Og dette er også et spørsmål om å prioritere. Jeg mener det er helt uakseptabelt at så mange barn og skoleelever som har særskilte utfordringer, ikke får god nok hjelp i dag, sier Sanner.

Ifølge ham er det ikke snakk om at kommunene gis nye oppgaver.

– Kommunene har ansvaret i dag. Men det er mange som ikke tar det ansvaret de faktisk har.

«Tett på»

I stortingsmeldingen, som har fått tittelen «Tett på», varsler regjeringen også en rekke andre tiltak for å sikre tidlig innsats:

  • Det skal innføres en plikt for skoler til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen.
  • Alle skoler skal gis tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring.
  • Det skal innføres en nasjonal rammeplan for SFO. Samtidig skal det innføres redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, og barn med behov for særskilt tilrettelegging skal få gratis SFO på 5.–7. trinn.
  • Det skal opprettes et nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering.

Sanner mener et bakenforliggende problem har vært en vente-og-se-holdning. Dette skal det nå bli slutt på, lover han.

– Når barn har utfordringer, skal de ses. Det skal tas tak i, og de skal hjelpes.

– Svært bekymret

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er «svært bekymret» over den delen av forslaget som handler om å flytte 150–200 millioner kroner ut av Statped og over til ommuner og fylkeskommuner. Dette kan svekke tilbudet til dem som har størst behov for støtte, mener de.

– Vi frykter dette vil kunne føre til en fragmentering av små fagmiljøer. Vi tviler på at det å spre spesialisert kompetanse tynt utover vil føre til en styrking av tilbudet for elevene, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen i en nyhetsmelding på organisasjonens egne nettsider.

Samtidig er Hansen positiv til at regjeringen vil støtte den spesialpedagogiske kompetansen rundt om i landet. Men det må mer ressurser og flere stillinger til.

Den delen av forslaget som handler om å stramme inn bruken av ufaglærte assistenter i spesialundervisningen.

– Mageplask

Verken Arbeiderpartiet eller SV er særlig imponert over meldingen.

Aps utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg mener regjeringen misbruker «en historisk mulighet» til å øke trykket på tidlig innsats, kutter for noen av elevene som trenger det mest og setter utsatte grupper opp mot hverandre.

– Sanner gjør som han pleier og legger ansvaret over på kommunene. De får ansvaret for å prioritere spesialundervisning, uten at regjeringen selv evner å prioritere det, sier han.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås kaller meldingen et mageplask og mener den preges av mange store ord og svært få konkrete tiltak.

– Vi trenger ikke mer utredning nå. Vi vet mer enn nok allerede til å sette i gang nødvendige tiltak, sier hun.

(©NTB)

(Saken ble oppdatert med reaksjoner fra Unge funksjonshemmede lørdag 9. november kl. 14.25.)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.