Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nordahl og Sanner poserer sammen med rapporten.
TAKK, MEN NEI TAKK: I april i fjor fikk kunnskapsminister Jan Tore Sanner (til venstre) overrakt rapporten om spesialundervisning fra utvalgsleder Thomas Nordahl. Nå sier Sanner nei til rapportens mest kontroversielle forslag, nemlig å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Sanner har bestemt seg: Beholder retten til spesialundervisning

I fjor foreslo et ekspertutvalg å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning. Men nå har kunnskapsminister Jan Tore Sanner besluttet at retten består.

Ivar Kvistum
Publisert 24.06.2019 16:26

(NTB:) Regjeringen har bestemt at den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal videreføres.

– Vi setter i gang forsøk i kommuner som vil organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye og bedre måter, og vi skal bygge opp mer kompetanse der barna er i barnehager og skoler, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

For dårlig tilbud

Om lag 60.000 barn og unge i barnehage og skole fikk i 2018/19 spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Både Nordahl-utvalget og Stoltenberg-utvalget har pekt på at for mange barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging får et for dårlig tilbud.

Nordahl-utvalget foreslo derfor blant annet å fjerne den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i stedet bygge opp et mer helhetlig system der fagkompetansen kommer nærmere barna og elevene.

Les mer om Nordahl-utvalgets rapport her: EKSPERTUTVALG VIL FJERNE RETTEN TIL SPESIALUNDERVISNING

Hjelpen kommer for sent

– Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring, sier Sanner.

– I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, fortsetter han.

For å få mer kunnskap om hva som kan være god inkluderende praksis for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, lyses det nå ut 5 millioner kroner til kommuner for å gjennomføre piloter hvor de forsøker å organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye måter. Prosjektene skal pekes ut allerede til høsten.

Krever reform

Arbeiderpartiet er glad for at regjeringen opprettholder tilbudet, men mener en reform er det som kreves.

– Arbeiderpartiet har hele tiden villet beholde retten til spesialundervisning og det er bra at høyreregjeringa nå har snudd, sier Torstein Tvedt Solberg i utdanningskomiteen.

– Men det skal mer til enn et presseoppslag og et prøveprosjekt for å rette opp forvirringen og usikkerheten høyreregjeringen har skapt. Vi krever at Sanner griper muligheten til en grundig reform av spesialundervisningen, slik at alle barna som har rett på det får et mye bedre skoletilbud enn i dag, fortsetter han.

(©NTB)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.