Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av kvinne i rullestol i samtale med to andre, i et kontormiljø.
VIKTIG FOR DELTAKELSE: Mange av dem som har svart på Ulobas undersøkelse, mener at BPA er viktig for muligheten til å være i arbeid og å delta samfunnet. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Fire av ti mener de ikke får nok assistanse

41 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de ikke får nok timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Ivar Kvistum
Publisert 15.10.2021 16:40

At så mange funksjonshemmede mener de ikke får nok assistanse kommer fram i «Tilstandskartleggingen 2021», en årlig undersøkelse som Uloba – Independent Living Norge gjennomfører blant egen medlemmer og andre som har BPA gjennom Uloba.

Av 409 personer som har svart på spørsmålet, oppgir 41 prosent at de ikke har tilstrekkelig timer med BPA.

– Dessverre så forvalter mange kommuner fortsatt BPA som en helsetjeneste og ikke som et likestillingsverktøy. En konsekvens av dette er at mange funksjonshemmede har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Vi vet at BPA kan endre dette, sa Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm da tilstandskartleggingen ble presentert på et seminar fredag.

Flere av dem som er i lønnet arbeid, sier de har tilstrekkelig med timer enn dem som står utenfor arbeidslivet. Og mange som står på utsiden, mener en god BPA-ordning vil være viktig for å kunne komme i jobb.

Fortsatt få med BPA

Brukerstyrt personlig assistanse ble en individuell rettighet for folk med et assistansebehov over 25 timer i 2015. Kommunene plikter å ha et tilbud om å organisere praktisk bistand på denne måten.

Men Ulobas tilstandskartlegging viser at det fortsatt er svært lite økning i hvor mange mennesker i Norge som er omfattet av ordningen.

Ifølge kommunenes innrapporterte tall var det 3740 personer med vedtak om BPA ved utgangen av 2020. Det er bare 759 flere enn da rettigheten ble innført.

Og i løpet av 2020 ble det bare 135 flere personer med BPA-vedtak, følge tallene som Uloba har samlet inn.

Veksten er langt lavere enn det kommunene selv forventet.

– Vi vet at behovet er langt større. Og at langt flere burde fått innvilget BPA for å få realisert ønskene for eget liv, sa Vibeke Marøy Melstrøm.

Skjermbilde av Melstrøm som holder et innlegg.

FORTSATT FOR FÅ: Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm mener langt flere burde hatt BPA enn dem som har ordningen i dag.

BPA fungerer!

Samtidig er ordningen svært viktig for menneskene som har den. Nær sagt alle respondenter i Ulobas spørreundersøkelse sier BPA gjør det mulig å bestemme over egen hverdag, og at livet er blitt vesentlig bedre – og med mer selvstendighet – etter at de fikk BPA.

Dersom BPA-ordningen brukes etter intensjonen, så fungerer det slik at hverdagen til funksjonshemmede blir bedre, og man blir mer likestilt.

Flere enn ni av ti sier også at BPA gjør det lettere å ta vare på egen helse, å stille opp for egen familie og leve mer sosialt.

– Kartleggingen i år viser at dersom BPA-ordningen brukes etter intensjonen, så fungerer det slik at hverdagen til funksjonshemmede blir bedre, og man blir mer likestilt. Det er gledelig, sa Vibeke Marøy Melstrøm.

Statlig ansvar

– Partiene snakker om BPA som et av de viktigste likestillingsverktøyene. Nå må det nye Stortinget og den nye regjeringen vise folk og kommunene hva det betyr i praksis, sa Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba, under seminaret.

Hun understreket behovet for at BPA må ut av helseloven over til staten.

– Likestilling er et statlig ansvar, understreket hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende oss for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «støtte til Handikapnytt».

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Din støtte gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.