Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Interiørbilde fra kirken.
INKLUDERENDE: Det nye rådet for funksjonshemmede i Den norske kirke har hatt sitt føste møte. Bildet er fra Bodø domkirke. (Foto: Ivar Kvistum)

Første møte i nytt råd: – Vår viktigste jobb er å spre kunnskap i kirken

– Det ser lovende ut. Jeg tror vi har en mulighet til å påvirke positivt, sier Ewy Halseth, som fredag deltok som Norges Handikapforbunds representant i det helt nye rådet for funksjonshemmede i Den norske kirke.

Ivar Kvistum
Publisert 24.11.2023 18:24

Det ble av mange regnet som et viktig gjennomslag da Kirkerådet i Den norske kirke tidligere i år opprettet et eget råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Les mer: NYTT RÅD SKAL GJØRE KIRKEN MER TILGJENGELIG

I dag, fredag 24. november, hadde rådet sitt første møte.

De 11 representantene i rådet kommer fra ulike organisasjoner av funksjonshemmede.

Ewy Halseth er Norges Handikapforbunds representant, med tidligere forbundsleder ­Arne Lein som vara.

Den aller viktigste oppgaven blir å skape økt forståelse og bidra til mer kunnskap.

Portrett.

MANGFOLD UNDER HUDEN: Alle kirkens ansatte og tillitsvalgte må få under huden at alt de gjør må være for alle, mener Ewy Halseth, NHFs representant i det nye rådet. (Arkivfoto: Tore Fjeld)

Forståelse og kunnskap

Halseth mener fredagens møte var en lovende start på arbeidet med å skape en kirke som er tilgjengelig for alle.

­– Den aller viktigste oppgaven blir å skape økt forståelse og bidra til mer kunnskap om hvilke hindringer og barrierer man møter når man skal på noe som har med kirken å gjøre, sier hun til Handikapnytt.

Og da mener hun ikke bare gudstjenester.

­­– Kirke brukes til så mye, fra bryllup til begravelser og ikke minst som kulturarena.

Inkludering under huden

Hun påpeker at hun ser som sin oppgave i rådet å ivareta bevegelseshemmedes perspektiv. Men alle grupper av funksjonshemmede er representert. Rådet vil derfor ha en helhetlig tilnærming i sitt arbeid.

– Vi må arbeide for at kirkelige ansatte og tillitsvalgte får under huden hvordan de skal tenke: at når kirken arrangerer noe, så må det alltid være for alle mennesker, sier hun.

Ewy Halseth sier hun sitter igjen med et inntrykk av stort engasjement etter det første møtet i rådet. Det gir henne tro på at det vil være mulig å få til konkrete og viktige endringer.

Rådet
  • Disse organisasjonene har representanter i Den norske kirkes råd for funksjonshemmede:
  • Døvekirken
  • KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
  • NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede
  • LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
  • Mental helse/Venn1
  • HLF – Hørselshemmedes landsforbund
  • NHF – Norges Handikapforbund

Viktig for teologien

Også kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum har forventninger til rådets arbeid.

– Dette rådet kan bidra med vurderinger, kompetanse, erfaringer og refleksjon som er nødvendig for at kirken kan ivareta behovene for mennesker med funksjonsnedsettelser, sier hun i en pressemelding.

– Dessuten handler det om forståelsen av hva det vil si å være kirke. Kirken må la teologi og tro preges av erfaringen til den som har møtt terskler og stengte dører, både bokstavelig og i overført betydning. Denne erfaringen må bli en ressurs for kirken.

Brukerperspektiv og fagkunnskap

De 11 faste medlemmene skal bidra med viktige brukerperspektiver og fagkunnskap om funksjonshemmedes forhold.

Videre skal de peke på løsninger som styrker likestilling og muligheter for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet for alle.

Rådet vil gi innspill til saker til Kirkerådet, Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte. Kirkemøtet er det øverste valgte organet i Den norske kirke. 

Stort etterslep

Rådet har bred brukerrepresentasjon, og favner ulike grupper funksjonshemmede. Døvekirken og Kabb (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) er begge invitert til å være med, og de har forventninger til hva som skal komme ut av arbeidet.

Generalsekretær Øyvind Woie i Kabb mener det haster: 

– Den norske kirke har et stort etterslep innenfor universell utforming. Funksjonshemmede møter mange barrierer for både deltakelse og som ansatte. Det er stort behov for kunnskap og opplæring. Vi i KABB bidrar i dag aktivt og ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar til at kirken lykkes med å nå målet om å være en kirke for alle, sier Woie i pressemeldingen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.