Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Kristin Gunleiksrud Raaum.
INNSPILL OG RÅD: – Målet er at perspektiver fra mennesker med funksjonsnedsettelser kommer med i prosessen så tidlig som mulig sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. (Foto: Kolonihaven, Den norske kirke)

Nytt råd skal gjøre kirken mer tilgjengelig

Den norske kirke oppretter råd for personer med funksjonsnedsettelse. – Dette er viktig for at vi skal være en tilgjengelig kirke, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Handikapnytt
Publisert 12.02.2023 20:52

Det nye rådet skal bidra med brukerperspektiver og kunnskap til kirkens arbeid, ifølge en pressemelding fra Den norske kirke.

Rådet skal dele erfaringer, perspektiver og behov for hvordan kirken kan bli tilgjengelig for flest mulig.

– Mennesker med funksjonsnedsettelser har erfaringer og historier som er nødvendige å løfte frem for at kirken skal være kirke. Dette rådet vil være viktig for at vi kan være en tilgjengelig kirke for alle og at ulike stemmer blir hørt, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i pressemeldingen.

Tidlig med i prosessen

Hun forklarer at rådet skal gi innspill til saker som behandles i kirkens styrende organer: Kirkerådet, Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte.

– Målet er at perspektiver fra mennesker med funksjonsnedsettelser kommer med i prosessen så tidlig som mulig sier kirkerådslederen.

Kirkens råd for personer med funksjonsnedsettelse tar utgangspunkt i de lovpålagte kommunale rådene for funksjonshemmede, men tilpasses kirkens struktur og organisering.

Det skal være et rådgivende organ, og dets anbefalinger vil være en del av beslutningsgrunnlaget for vedtak som gjøres i styrende organer.

Gjennomslag i jubileumsgave

Nyheten utløser stor glede i organisasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (Kabb), som nå feirer sitt 90-årsjubileum.

– Vi kunne vel ikke fått noen bedre 90-års gave enn dette, sier generalsekretær Øyvind Woie i en nyhetsmelding på Kabbs egne nettsider.

Styrker ytringsfriheten

Han er svært fornøyd med at Kirkerådet har vedtatt å opprette et helt nytt Kirkeråd for personer med funksjonsnedsettelser.

– Dette er en styrking av funksjonshemmedes ytringsfrihet i Den norske kirke. Endelig er det formalisert at funksjonshemmedes synspunkt og meninger skal bli hørt i kirkelige organer og beslutningsprosesser, sier han.

Kabb har vært pådriver i saken og kommet med ulike råd og innspill.

– Vi har brukt en del krefter på dette, men det er nok den viktigste saken vi har jobbet med på flere år, sier Woie.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.