Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Karin Andersen på kontoret sitt på Stortinget.
KOMMUNALT ANSVAR: Kommunene må ha en boligsosial plan og hjelpe folk med å søke om tilpasning av boligen, påpeker Karin Andersen fra SV. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Frykter at penger til boligtilpasning forsvinner i det store sluket

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen er redd mange kommuner ikke følger opp det de er forpliktet til når det gjelder å hjelpe folk med nødvendig tilpasning av boligen.

Ivar Kvistum
Publisert 29.10.2020 11:24

Handikapnytt har fortalt om Ole Henrik Pettersen og Trude Merethe Sivertsen, som bor i hver sin leilighet i Bukta borettslag i Stavern.

Begge har fått tildelt boligene gjennom Larvik kommune, fordi de er økonomisk vanskeligstilte og trenger særlig tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Men boligene de har fått tildelt, er nedslitt og med dårlig tilgjengelighet.

Les mer her: – ALT JEG ØNSKER, ER Å KUNNE VASKE MEG NÅR JEG FØLER FOR DET, OG LAGE MAT NÅR JEG ER SULTEN

 Det store sluket

– Kommunene har ansvar for å forvalte penger som skal gå til tilrettelegging av boliger. Det gjelder uansett om man eier boligen selv eller ikke, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen etter å ha lest Handikapnytts reportasje.

Hun påpeker at de to naboene i Stavern ikke er alene om å være i en slik situasjon. Det var derfor SV gikk imot å gi kommunene ansvar for tilskuddet til tilpasning av boliger.

Fram til 2020 lå dette nemlig i Husbanken, men nå er det innlemmet i den såkalte «ramma», altså den samlede potten av penger som hver kommune får fra staten.

– Vi var skeptiske, fordi vi vet at pengene ofte havner i det store sluket når de legges i kommuneramma. Det blir raskt slik at dette formålet skal konkurrere mot alt mulig annet, sier Karin Andersen til Handikapnytt.

Hun opplyser at SV vil vurdere å løfte tilskuddet tilbake til Husbanken, dersom et nytt politisk flertall skulle gjøre det mulig.

Vi var skeptiske, fordi vi vet at pengene ofte havner i det store sluket når de legges i kommuneramma.

Kommunal oppgave

I januar spurte Karin Andersen daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) hvordan regjeringen sikrer at trygde- og omsorgsleiligheter oppfyller de krav til kvalitet og tilgjengelighet som brukernes behov tilsier, uavhengig av om den leies av kommunen eller tildeles som andelsleilighet i et borettslag.

– Bakgrunnen for spørsmålet var enkeltsaker som denne, der folk blir plassert i boliger uten at kommunen følger opp i ettertid, sier Andersen.

I det skriftlige svaret til stortingsrepresentanten presiserte Monica Mæland at det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for at innbyggerne har en god, trygg og egnet bosituasjon.

Hun viste blant annet til tilpasningstilskuddet, som tidligere ble administrert av Husbanken, men som nå er innlemmet i kommunens rammetilskudd.

«Dette gir kommunene et mer helhetlig og tydelig ansvar for den lokale boligpolitikken. Kommunene vil nå tydeligere se oppgradering og tilpasningstiltak i bolig i sammenheng med behov for sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. Kommunene har plikt til å vurdere søknader om tilpasning av bolig», svarte Mæland den gangen.

Sivertsen og Pettersen i rullestoler utenfor inngangen til Bukta borettslag.

PROBLEMER I BUKTA: Trude Merethe Sivertsen og Ole Henrik Pettersen er ikke alene om å slite med dårlig tilpassede boliger. Karin Andersen er redd det vil bli flere. (Foto: Ivar Kvistum)

Opp til kommunene

Karin Andersen spurte også hva rullestolbrukere bør gjøre når de ikke får brukt deler av leiligheten sin og kommunen sier at de ikke har råd til oppgradering.

Til det svarte Mæland at departementet ikke legger føringer for hvordan kommunene følger opp den enkelte bruker.

«Da tilskuddet til tilpasning ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd, ble rammetilskuddet styrket. Det er nå opp til den enkelte kommune hvordan de velger å løse denne type oppgaver», svarte Mæland.

Må ha en boligsosial plan

Karin Andersen mener det er viktig at kommunene har en boligsosial plan og jobber systematisk med boligtilpasning.

– Folk må få hjelp til å søke om tilskudd dersom de trenger det. Det er også viktig at kommunene ser egeninteressen i at boligene fungerer. Å ha et bad som fungerer, er jo nokså «basic» velferdsteknologi, sier Andersen.

Å ha et bad som fungerer, er jo nokså «basic» velferdsteknologi.

Husbanken, som inntil i år forvaltet ordningen med tilretteleggingstilskudd, er skriver tydelig om ansvaret som ble lagt på kommunen.

«Selv om kommunene vil få økt fleksibilitet i bruken av tilskuddene vil en direkte rammeoverføring også sette større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Dette medfører at kommunene bør avsette midler til ordningene i kommunens økonomi og budsjettplan», heter det på Husbankens nettsider.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.