Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av innkjøring forbudt-skilt utenfor Oslo City i Oslo sentrum.
NEI TIL FOSSILT: Bevegelseshemmede vil få unntak dersom det innføres forbud mot fossilbiler i Oslo sentrum. (Foto: Ivar Kvistum)

Vil gi funksjonshemmede unntak fra nullutslippssone i Oslo

Byrådet i Oslo ønsker seg en nullutslippssone i sentrum. Handikapforbundet har fått gjennomslag i utredningen for at funksjonshemmede får unntak fra forbudet mot fossilbiler.

Ivar Kvistum
Publisert 03.02.2023 11:13

Ingen fossilbiler innenfor Ring 2. Det er ambisjonen til byrådet i Oslo. Planen møter motstand hos statlige myndigheter, og blant dem som mener de har behov for å kjøre bensin- og dieselbiler i sentrum av hovedstaden.

Norges Handikapforbund Oslo har gitt innspill til bymiljøetaten om at en eventuell nullutslippssone ikke må ramme bevegelseshemmede som er avhengige av bil.

– Vi kan ikke ha et regelverk som sier at om du er funksjonshemmet og avhengig av en dieselbil for transport, så kan du ikke gå til legen, i teater eller delta på politiske møter i Oslo, sier leder i NHF Oslo Magnhild Sørbotten til Handikapnytt.

Mer enn unntak

Dette argumentet er nå hørt. I anbefalingene fra bymiljøetaten skal HC-kjøretøy og personer med HC-kort få unntak fra fossilforbudet, sammen med blant annet beredskapsbiler og utrykningskjøretøy.

Det er Magnhild Sørbotten fornøyd med:

– Vi er dekket med det unntaket, konstaterer hun.

Samtidig påpeker hun at det ikke er tilstrekkelig å gi unntak fra kravene. Funksjonshemmede må også få anledning til å delta aktivt i en grønn omstilling, som likestilte samfunnsborgere.

– Derfor er det viktig at vi jobber med å få på plass en universelt utformet ladestruktur for elbiler, at Nav snart kan tilby nullutslippsalternativer for HC-biler, og ikke minst: at kollektivtransport, gater og uterom blir universelt utformet, sier Sørbotten.

Mest mulig treffsikkert

Når NHF Oslo har gitt innspill til nullutslippsprosjektet i Oslo, har det vært en utfordring å finne ut hvordan et unntak skal bli mest mulig treffsikkert. Å avgrense det til kjøretøy som er formidlet gjennom Navs bilstøtteordninger, vil ikke fange opp alle.

Å avgrense det til dem som har parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort) kan også føre til at noen faller utenfor, for det er mulig å ha ombygd HC-bil uten å ha parkeringsbevis.

Sørbotten er derfor tilfreds med at både HC-kort og HC-bil gir unntak; det holder at du har det ene eller andre.

Bymiljøetaten anbefaler at nullutslippssoneprosjektet i Oslo settes i gang tidligst i 2025. Etaten mener også at det bør rettes mot varebiler og tungtransport først. To år etter skal det i så fall rette seg mot personbiler, først i 2030 mot beboere.

Nei fra regjeringen

Oslo får tommelen ned fra regjeringen for planene om en nullutslippssone, et tiltak som vil kreve en lovendring. 

Statens vegvesen har anbefalt at loven endres slik at Oslo og Bergen kan sette i planene ut i livet. Dette får støtte fra både Venstre og SV på Stortinget.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås (Ap) uttaler til Aftenposten at «det er ikke aktuelt for regjeringen å innføre nullutslippssoner nå». 

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.