Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Illustrasjonsfoto av Stortingsbygningen.
EN VENNLIG PÅMINNELSE: Funksjonshemmedes rettigheter er et perspektiv som må inn i hele politikken, mener organisasjonene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Funksjonshemmedes rettigheter må lenger fram i pannebrasken

De tre store sammenslutningene av funksjonshemmedes organisasjoner, som til sammen representerer rundt en halv million mennesker, har sendt et felles opprop til Stortinget der de ber om at funksjonshemmedes rettigheter blir lagt vekt på når politikerne behandler statsbudsjettet for neste år.

Ivar Kvistum
Publisert 11.10.2019 18:06

Det er Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge funksjonshemmede som sammen har skrevet til de parlamentariske lederne for alle partiene på Stortinget.

Brevet blir sendt fordi Stortinget nå skal behandle forslaget til statsbudsjett fra regjeringen, som ble lagt fram mandag 7. oktober.

«FFO, Unge Funksjonshemmede og SAFO ber partiene på Stortinget om å vektlegge FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i behandlingen av statsbudsjettet for 2020», skriver de tre paralplyorganisasjonene, som til sammen har de aller fleste av organisasjoner av og for funksjonshemmede og kronisk syke i Norge under sine spiler.

En liten påminnelse

– Vi forventer ikke at brevet skal gjøre natt til dag. Dette er en liten påminnelse av mange, og i sum tror jeg de kan påvirke politikerne på Stortinget, sier Jens Petter Gitlesen, styreleder i Safo, til Handikapnytt.

Han mener politikerne trenger å bli minnet om det sentrale poenget i FN-konvensjonen, nemlig at funksjonshemningspolitikk ikke handler om det spesielle, men om å lage et samfunn for alle. Og dermed er dette et perspektiv som må inngå i alle komiteer på Stortinget, og i hele bredden av saker.

– Men dette fokuset er ikke framme i pannebrasken til politikerne. Fortsatt mener de at funksjonshemningspolitikk handler om en rampe her, noen rullestoler der eller et bofellesskap, sier Gitlesen.

Dette fokuset er ikke framme i pannebrasken til politikerne. Fortsatt mener de at funksjonshemningspolitikk handler om en rampe her, noen rullestoler der eller et bofellesskap.

Han mener det fortsatt gjennomsyrer hele politikken fra regjeringskontorer til Stortinget – og ikke minst forslaget til statsbudsjettet – at dette fortsatt er noe eget og på siden av den øvrige politikken.

– Det er ingenting i statsbudsjettet som betrakter funksjonshemmede som en integrert del av samfunnet. Vi ser spesielle prosjekter, der spesielle etater har ansvar for funksjonshemningspolitikken, konstaterer Gitlesen.

Like rettigheter og like muligheter

Da Norge tidligere i år ble hørt i FN om sin oppfyllelse av CRPD, fikk myndighetene kritikk for å føre en politikk som på flere områder bryter med konvensjonens bestemmelser. Ikke minst får Norge kritikk for unødvendig tvangsbruk, for manglende inkludering i skolen og et altfor sterkt pasientfokus, på bekostning av rettigheter.

«Statsbudsjettet er blant Stortingets viktigste virkemidler for å etterleve konvensjonen og imøtekomme FNs anbefalinger til Norge. Både konvensjonen og anbefalingene har relevans for de fleste av Stortingets komiteer», skriver FFO, Safo og Unge funksjonshemmede.

De viser til at Norge allerede i 2013 sluttet seg til FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

«Skal en sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne like rettigheter og like muligheter, så må disse målsetningene også ivaretas i alle relevante konkrete sakene som Stortinget behandler», skriver organisasjonene.

Fra en bevegelse

I brevet går ikke Safo, FFO og Unge funksjonshemmede inn på konkrete enkeltsaker som de ønsker å løfte i høstens budsjettbehandling på Stortinget. Det er bevisst.

– De konkrete sakene skal de enkelte organisasjonene ta opp med politikerne. Og da vil det som er viktig for Blindeforbundet, være noe annet enn det som er viktig for Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Men dette brevet er en henvendelse fra en bevegelse som til sammen representerer mer enn en halv million mennesker i Norge, sier Jens Petter Gitlesen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.