Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Trine Skei Grande på en talerstol.
PÅ STELL: – Jeg mener at det er all grunn til å være fornøyd med innsatsen på likestillingsfeltet. Gjennomgangen viser en god utvikling for likestillingen mellom kvinner og menn, sa Trine Skei Grande (bildet) i den likestillingspolitiske redegjørelsen for Stortinget. (Foto: Ivar Kvistum)

– Grande er skuffende gammeldags om likestilling

Det meste er på stell i norsk likestillingspolitikk, kunne kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande fortelle Stortinget. Nå får hun kritikk for å snakke mest om kjønn og lite om funksjonshemmede og andre minoriteter. Grande selv avviser kritikken.

Ivar Kvistum
Publisert 07.05.2019 19:58

Hvert år får Stortinget høre en likestillingspolitisk redegjørelse fra statsråden som er ansvarlig på området.

29. april var det kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande som holdt denne redegjørelsen for Stortinget.

En redegjørelse som i stor grad handlet om likestilling mellom kvinner og menn, og som munnet ut i følgende konklusjon:

«Jeg mener at det er all grunn til å være fornøyd med innsatsen på likestillingsfeltet. Gjennomgangen viser en god utvikling for likestillingen mellom kvinner og menn.»

Klikk her for å lese hele den likestillingspolitiske redegjørelsen på regjeringens nettsider.

Gammeldags og tradisjonell

Trine Skei Grande fikk ansvar for likestillingsfeltet etter at KrF kom med i regjeringen i januar. Helt fra start sendte hun tydelige signaler om at likestilling handler om mer enn kjønn.

«Både funksjonshemmedes, skeives og kvinners rettigheter blir mitt ansvar, og jeg tror det blir en styrke», sa Grande samme dag som hun ble utnevnt, ifølge NTB.

Derfor ble Handikapforbundets generalsekretær, Sunniva Ørstavik, svært skuffet da hun hørte redegjørelsen som Grande leverte til Stortinget.

– Vi hadde grunn til å håpe at Grande har en bredere forståelse av likestilling enn at det handler om kjønn. Derfor var det veldig skuffende at hun leverte en så gammeldags og tradisjonell redegjørelse til Stortinget, sier Ørstavik til Handikapnytt.

Portrettfoto av Sunniva Ørstavik.

SKUFFENDE GAMMELDAGS: Handikapfrobundets generalsekretær Sunniva Ørstavik skulle ønske seg mer fokus på funksjonshemmedes likestilling. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Og hun konkluderer:

– Her strøk Trine Skei Grande til sin første eksamen!

Tydelige signaler

Sunniva Ørstavik er tidligere likestillings- og diskrimineringsombud, så det er ikke første gang hun hører en likestillingspolitisk redegjørelse fra en statsråd. At den handler mest om kjønn, er slik det bruker å være, mener hun. Så det er nettopp fordi Venstre-lederen hadde sendt så tydelige signaler om en bredere tilnærming at hun blir skuffet.

– Det betyr ikke at kjønnslikestilling ikke er viktig. Men tenk så interessant det hadde vært om man i tillegg til å snakke om for eksempel lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, kunne snakke om lønnsnivået til personer med utviklingshemning.

Tenk så interessant det hadde vært om man i tillegg til å snakke om for eksempel lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, kunne snakke om lønnsnivået til personer med utviklingshemning.

Grande: – Tvert imot!

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande avviser kritikken i en e-post til Handikapnytt. Der viser hun til at det er Stortinget selv som har bedt om å få en årlig likestillingspolitisk redegjørelse, og at denne anmodningen ble vedtatt i forbindelse med en melding om likestilling mellom kvinner og menn. At dette er hovfedfokus, er derfor i tråd med det Stortinget har bedt om.

Grande skriver til Handikapnytt:

«Den likestillingspolitiske redegjørelsen har ikke et gammeldags syn på likestilling, slik Ørstavik hevder. Tvert imot. Et viktig poeng er at kjønnsperspektivet omhandler alle kvinner og menn i Norge. I tillegg gis det en oppdatering av status på andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn. I årets redegjørelse omtales lhbtiq-personer, rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion og hatefulle ytringer», skriver Grande.

Et viktig poeng er at kjønnsperspektivet omhandler alle kvinner og menn i Norge. I tillegg gis det en oppdatering av status på andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn.

Og hun fortsetter:

«Personer med funksjonsnedsettelse har fått en sentral omtale i redegjørelsen. Selv valgte jeg å trekke fram de viktigste innsatsene regjeringen gjør for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer.  Blant annet snakket jeg om regjeringens ambisjon for en mer helhetlig og samordnet innsats, og tok til orde for en mer effektiv gjennomføring av regjeringens politikk. En funksjonsnedsettelse blir først en funksjonshemning når gapet mellom de personlige forutsetningene og samfunnets krav blir for store. Det er vår jobb som politikere å minke det gapet.»

FN-taushet

Bare noen uker før Trine Skei Grande leverte sin redegjørelse om norsk likestillingspolitikk til Stortinget, ble Norge hørt og kraftig kritisert i FN-komiteen som overvåker konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Grandes redegjørelse inneholdt ikke et ord om denne kritikken.

– Manglende likestilling for funksjonshemmede i Norge var satt på den internasjonale dagsorden gjennom høringen i Genève. Grande hadde muligheten til å si noe til Stortinget om hva hun ville gjøre for å løfte dette temaet. Men hun nevnte verken CRPD eller kritikken som Norge fikk, konstaterer Sunniva Ørstavik.

Trine Skei Grande sa i et intervju med NRK Dagsrevyen 5. mai at hun tar kritikken fra FN veldig alvorlig.

– Vi vil gå gjennom rapporten og se hvordan vi skal følge den opp, både i norsk lovgivning og de handlingsplanene vi jobber med, sa Grande til NRK.

Etterspør helhet

Da Stortinget debatterte den likestillingspolitiske redegjørelsen, var det flere representanter som etterlyste et sterkere fokus på likestilling for funksjonshemmede. Blant dem var Venstres Grunde Almeland, Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan, Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og SVs Karin Andersen.

Sunniva Ørstavik synes dette er positivt:

– Debatten på Stortinget er et uttrykk for at flere etterspør en helhetlig likestillingspolitikk, og det er jeg glad for. Før ville ingen reagert på at statsrådens redegjørelse mest handlet om kjønn, sier Handikapforbundets generalsekretær.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.