Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Har det bedre på badet i Bergen

Av: Ivar Kvistum
Publisert 20.06.2013 17:09

Ny teknologi og nyskapende løsninger gjør funksjonshemmede og pasienter mer selvhjulpne på badet.

BERGENSBADET: Nye løsninger skal gjøre fremtidens sykehusbad mer funksjonelle for flere. Og kanskje vil vi i fremtiden også kunne se noen av løsningene hjemme. (Foto: Balazs Varga)

Tekst: Ivar Kvistum

Tenk om toalettet kunne heves og senkes slik det passer deg – ved hjelp av et trykk på en knapp. Og tenk om du kunne gjøre det samme med servanten når du skal vaske hendene.

Fremtidsmusikk? Ja, det tar nok en tid før du har slike løsninger installert hjemme hos deg selv. Men på Haukeland universitetssykehus i Bergen er dette allerede virkelighet, på grunn av innovasjonsprosjektet «Fremtidens baderom for sykehus». Nyskapningen har uformelt fått navnet «Bergensbadet» og skal gi pasientene økt verdighet, større grad av selvhjulpenhet og ikke minst økt sikkerhet.

Bak prosjektet står baderomsprodusenten Bano, Helse Bergen og Innovest, et selskap som skal fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet. I ryggen har prosjektet støttespillerne Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Prosjektets formål er å utvikle fremtidens baderom for sykehus. Haukeland universitetssykehus står foran store byggeprosjekter hvor det skal legges til rette for pasienter med svært ulike behov, og forventer mye av prosjektet. 

Sparer plass

Hensikten er å gi både pleiere og pasienter en enklere og mer effektiv hverdag, samtidig som man sparer både kostnader og plass. Med Bergensbadet skal det være mulig å tilby sykehusbad med universell tilgjengelighet og svært god funksjonalitet i rom helt ned til fire kvadratmeter.

– Areal er noe av det vi sliter mest med, så løsninger som krever mindre plass er svært velkomne, sier konstituert klinikkdirektør Kari Lybak ved Kirurgisk klinikk på Haukeland. Hun leder styringsgruppen for prosjektet.

Færre fallskader

De nye baderommene er mindre, men skal samtidig ha mer tilrettelagte løsninger med håndtak flere steder, sete i dusjen, krykkefeste ved døren, hev- og senkbart toalett og servant. Avstandene mellom dusj, vask og toalett er kortere enn det som har vært vanlig til nå. 

– Med trygge og funksjonelle løsninger reduserer vi tallet på fallskader hos pasientene. Når pasientene i større grad kan klare seg selv, reduserer vi også tallet på tunge løft og vridninger per pleier. I dag er det for mye løfting for de ansatte, sier Lybak.

Tidligere i år var det offisiell åpning av det hittil mest avanserte testbadet ved hjerteavdelingen på Haukeland.

– Den unike elektriske hev-senk-funksjonen for WC og servant er aldri tidligere benyttet i sykehussammenheng, sier prosjektleder Ove Haugsdal.

Fra før er tre noe enklere test-bad satt opp og evaluert: ett på øre-nese-hals-avdelingen på Haukeland og to ved rehabiliteringsavdelingen på Nordås. 

Raskere selvhjulpen

– Resultatene av dette prosjektet vil gjøre baderomsbesøket mye enklere for mange mennesker, sier Anne-Berit Kolås.

Hun har deltatt i utviklingsprosjektet i egenskap av å være brukerrepresentant i Helse Bergen. Ikke bare det nye utstyret i seg selv, men også plasseringen og plassutnyttelsen er med på å skape forbedringer.

– Du vil fortere kunne klare deg på egen hånd på de nye badene. Det er viktig for følelsen av egenverd og mestring, ikke minst i en rehabiliteringsfase, sier Kolås.

Hun påpeker samtidig at en mer gjennomtenkt «møblering» av baderommet også vil redusere de fysiske påkjenningene for pleiere, noe som kan gi gevinst i form av færre belastningsskader.

Fleksibelt hjemme

Anne-Berit Kolås tror at flere av løsningene som er utviklet i prosjektet, med tiden kan komme til anvendelse også i private hjem.

– Hev- og senkbare toaletter og servanter kan lett tilpasses flere mennesker i samme husstand som bruker det samme badet. Du slipper løse toalettseteforhøyere som også er en hygienisk utfordring, sier Kolås.

Hun understreker at hun i denne sammenhengen er i rollen som brukerrepresentant i Helse Bergen og ikke uttaler seg som regionleder i Norges Handikapforbund Sørvest.

Kolås har en opplevelse av at brukernes kompetanse og erfaringer er lyttet til og tatt med underveis i prosjektet.

– Brukerutvalget i Helse Bergen har blant annet påpekt at det er nødvendig å flytte knappen for heving og senkning av toalettet, slik at personer med redusert bevegelighet i armene kan nå den fra sittende stilling. Kanskje kan den plasseres på armstøttene. Dette arbeides det nå for å finne en løsning på, opplyser Kolås.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.